Аркага
10 Май 2020

Даярдоо курсунун студенттери менен жолугушуу


2019-жылдын 11-декабрында Социология бѳлүмүнүн башчысы проф.докт. Мустафа Орчандын демилгеси менен бѳлүмдүн окутуучулары университетибиздин «Даярдоо курсунда» тил үйрѳнүп жаткан социолог студенттер менен жолугушту. Жолугушууда Социология бѳлүмү тууралуу кеңири маалымат берилди.