Аркага
10 Май 2020

2019-2020 окуу жылынын жазгы семестринин жумалык сабак графиги


 

Бакалаврь сабактарынын жумалык  графиги үчүн басып алыңыз!. http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/2019-2020 Bahar Dönemi Lisans Haftalık Ders Programı.pdf

Магистратура сабактарынын жумалык  графиги үчүн басып алыңыз!. http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/2019-2020 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Haftalık Ders Programı.pdf