Аркага
27 Май 2020

САБАК МАТЕРИАЛДАРЫ ЖАНА АДАБИЯТТАР


Кулактандыруу

  • Сабактарыбыз баардык курстар үчүн google classroom жана видео жолугушуу программасы (google meet) аркылуу өтүлөт.
  • Студенттерибиз YÖK платформасынын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып өзүнүн курсуна байланыштуу адабияттарды колдоно алышат!  https://yokdersleri.yok.gov.tr/#ders 

 

LİSANS DERSLERİ

 

I. SINIF 

SOS-106 Sosyolojide İstatistik Kullanım Yöntemi I 

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS 106 Sosyolojide İstatistik Kullanım Yöntemi I.pdf

SOS-112 Genel Sosyoloji 

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/Sosyolojiye Giriş I (İst. Ünv.).pdf

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/Sosyolojiye Giriş II (İst. Ünv.).pdf

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm (İst. Ünv.).pdf

SOS-114 İnsan ve Olumsuz Davranışlar Sosyolojisi

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS-114-insan ve-sapkın-davranışlar sosyolojisi-Baktıbek-Isakov-Sosyoloji.pdf

SOS-116 Sosyoloji Tarihi I

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS 116 Sosyoloji Tarihi I.pdf

SOS-118 Sosyal Demografi

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS 118 Сыргабаев С.Б. (лекциялар).pdf

SOS-120  Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri I

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS-120 Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri I.pdf

 

II. SINIF

SOS-204 Sosyolojik Araştırmanın Metodolojisi ve Yöntemi I (Nicel Yöntemler)

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS-204 Sosyolojik Araştırmanın Metodolojisi ve Yöntemi I (Nicel Yöntemler).pdf

SOS-206 Siyaset Sosyolojisi

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/Siyaset Sosyolojisi.pdf

SOS-208 Sosyal Psikoloji

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS- 208 Социальная психология.pdf

 

III. SINIF

SOS-304 Sosyolojik Araştırmanın Metodolojisi ve Yöntemi III (Nitel Yöntemler)

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS-304 Sosyolojik Araştirmanin Metodolojisi Ve Yöntemi III (Nitel Yöntemler).pdf

SOS-306 Sosyolojik Bilgi Ölçümü ve Analizi

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS 306 СМОТ Сыргабаев С.Б. (лекциялар).pdf

SOS-334 Yoksulluk Sosyolojisi

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/Yoksulluğun Nedenleri, Türleri, Ölçüm Yöntemleri.pdf

SOS-338 Kırgızistanda Sosyal Tabakalaşma

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS-338 Kırgızistanda Sosyal tabakalaşma--ders-notları-Baktıbek Isakov-Sosyoloji.pdf

 

IV. SINIF

SOS-402 Çatışma Sosyolojisi

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS-402 Конфликттин социологиясы.pdf

SOS-404 Etnososyoloji

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS-404-Etnososyoloji-Baktibek-Isakov-Sosyoloji.pdf

SOS-434 Göç Sosyolojisi

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/Kırgızistan'da, Türkiye'de Göç, Küresel Göç Haraketleri.pdf

SOS-450 Kırgızistan'ın Sosyal Politikası

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS 450 Кыргызстандын социалдык саясаты.pdf

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SOS-515 Sosyolojik Araştırmalarda Modelleme ve İstatistik Yöntemler

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/SOS 515 Sosyolojik Araştirmalarda Modelleme ve İstatistik Yöntemler.pdf