Аркага
27 Май 2020

2019-2020-окуу жылына карата мамлекеттик сынак суроолору


2019-2020 окуу жылына карата бакалавр мамлекеттик сынак суроолору үчүн басып алыңыз!..http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Devlet Soruları.pdf

 

2019-2020 окуу жылына карата магистратура мамлекеттик сынак суроолору үчүн басып алыңызhttp://dep.manas.edu.kg/img/files/11/2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksek Lisans Devlet Soruları.pdf