Аркага
27 Май 2020

2019-2020-окуу жылы жазгы семестр финал сынагы онлайн экзамен графиги


 

2019-2020-окуу жылы жазгы семестр бакалавр финал сынагы онлайн экзамен графиги үчүн басып алыңыз!..

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sosyoloji Lisans Final Sınav Takvimi.pdf

2019-2020-окуу жылы жазгы семестр магистратура финал сынагы онлайн экзамен графиги үчүн басып алыңыз!..

http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sosyoloji Anabilim Dalı Onlayn Final Sınav Takvimi.pdf