Социология Бөлүмү Байланыш Дареги

Кыргыз-Турк "Манас" Университети Ч. Айтматов кампусу, Жал, Бишкек, Кыргызстан (720038 )

Коммуникация факультетинин имараты, 4.кабат, кабинет № 401

Tel.  +996(312) 49 27 63 (65,69,70,74,58) 

E-mail: sosyoloji@manas.edu.kg