Аты Ага окутуучу док. Жайнагул Асангулова
Э-куржун caynagul.asangulova@manas.edu.kg
Кабинет İİBF--
Телефону 492763/67 (918)
Сабактар

SOS-405 : СОЦ.ЛЫК ПРОГНОЗДОО (БОЖОМОЛДОО) ЖАНА МОДЕЛДӨӨ (Социология бөлүмү )

SOS-450 : КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК САЯСАТЫ (Социология бөлүмү )

SOS-118 : СОЦИАЛДЫК ДЕМОГРАФИЯ (КУРСТУК ИШ) (Социология бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери