Аты Доц.м.а.док. Бактыбек ИСАКОВ
Э-куржун baktybek.isakov@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-401
Телефону 00996 312 49 27 63 (871)
Сабактар

SOS-341 : ЧЕКТЕН ЧЫГУУ ЖҮРҮМ-ТУРУМУНУН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-338 : КЫРГЫЗСТАНДАГЫ СОЦИАЛДЫК СТРАТИФИКАЦИЯ (Социология бөлүмү )

SOS-404 : ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ (Социология бөлүмү )

RTS-113 : СОЦИОЛОГИЯ (Журналистика бөлүмү )

RTS-113 : СОЦИОЛОГИЯ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

RTS-113 : СОЦИОЛОГИЯ (Радио, телевидение жана кино бөлүмү )

SOS-113 : СОЦИАЛДЫК АНТРОПОЛОГИЯ (Социология бөлүмү )

SOS-114 : ИНСАН ЖАНА ЧЕКТЕН ЧЫККАН ЖҮРҮМ-ТУРУМДУН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-213 : КООМДУК ТҮЗҮЛҮШ ЖАНА КАТМАРЛАШУУ СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

RPD-204 : СОЦИАЛДЫК АНТРОПОЛОГИЯ (Педагогика бөлүмү )

Резюме

 

Окутуучулук тажрыйбасы (кирген сабактары)

SOS-105 Социалдык антропология

SOS-531 Көч социологиясы

SOS 338-Кыргызстанда социалдык катмарлашуу

SOS-341 Чектен чыккан жүрүм-турумдар социологиясы

Жалпы социология

YÖD-102 Курстук иш

SOS-104 Инсан социологиясы

BTZ-451 дипломдук иш I

BTZ-452 дипломдук иш II

İLF-107 Cоциология

ULS-120 Cоциология

FLF-161 Cоциология

 

Апрел 2016-бүгүнкү күнгө чейин:

Доценттин милдетин аткаруучу. (PhD).  

Социология бөлүмү, Гуманитардык факультети, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети

 

Январь 2005-Апрель 2016:

Кенже илимий кызматкер

Тарых бөлүмү, Гуманитардык факультети, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети

 

Март 2012- Март 2013 (Жазгы-Күзгү семестрлер)

(Бул убакыт аралыгында атайын чакыруу менен Түштүк Кореянын Бусан шаарындагы Бусан Чет Тилдер Университетинде таалим-тарбия жана изилдөөчүлүк максатта иштеп келдим).

2008-2009 (жазгы семестр)

(Бул убакыт аралыгында атайын чакыруу менен Гарвард Университетинин Davis Center for Russian and Eurasian Studies борборунда таалим-тарбия жана изилдөөчүлүк максатта стажировкада болдум)

 

Эл аралык / улуттук проектилер, стажировка жана жайкы окуулар: 

2015:Табияттын эпистемологиясы (Совет дооруна чейинки Борбордук Азия көчмөн элдеринин мисалында) проекти, Erasmus Mundus: SILKROUTE, SİLKRoad Universities Towards Europe, Падуья Университети, Падуья-Италия  (2014-жылдын 9-сентябрынан 2015-жылдын 1-августуна чейин).

2010-2013: 3 жылдык Эл аралык жайкы окуу: Стамбул-Батум-Бишкек-Тбилиси

2011-2012: Проект мүчөсү: “Цивилизация процессинде түрк элдеринин социалдык идентификациясы: Кыргызстандын мисалында” (Социология бөлүмү, Адабият факультети, Кыргыз Түрк “Манас” Университети) Кочкор, Ысыккөл- Кыргызстан 

2007-2012: Проект координаторунун жардамчысы: Борбордук Азия элдеринин оозеки тарыхы проектиси (Кыргыз – Түрк “Манас” Университети (Кыргызстан), Токио Университети (Япония) жана Тсукуба Университети (Япония) 

2009 (февраль-июнь): 4 айлык изилдөө стажировкасы: Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Гарвард Университети, Кембридж-АКШ 

2005 (1-30-июнь): 1 айлык стажировка: Адабият факультети, Стамбул Университети, Стамбул -Туркия 

 

Эл аралык конференция жана симпозиумдарды уюштуруу иштери:

Уюштуруу тобунун мүчөсү“Diversification of Fundings, Autonomy & Strategic Planning at Universities”, (Higher Education Reform Project of TEMPUS Programme), Кыргз – Түрк “Манас” Университети, 23-24-сентябрь, 2013, Бишкек-Кыргызстан 

Башкы секретарь жардамчысыЭл аралык Алтай коомчулугу көчтөр жана улуттардын жаралышыКыргыз – Түрк “Манас” Университети – Стамбул Университети - University of Design and Management – Плато Университети, 18-19-июль, 2011, Стамбул-Туркия  

Уюштуруу тобунун мүчөсүЭл аралык Осмон империясына чейинки жана учурундагы доору Осмон империясын изилдөө симпозиумуCIEPO-19, Жүзүнчү Жыл Университети, 26-30-июль, 2010, Ван-Туркия

Симпозиум уюштуруу тобунун мүчөсүIII. Түрк дүйнөсүнүн социологдор бирикмесинин курултайыКыргыз – Түрк “Манас” Университети, 21-24-сентябрь, 2010, Бишкек-Кыргызстан

Симпозиум уюштуруу тобунун мүчөсүЭл аралык Осмон империясына чейинки жана учурундагы доору Осмон империясын изилдөө симпозиумуCIEPO, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети, 25-30-август, 2009, Бишкек-Кыргызстан 

Симпозиум уюштуруу тобунун мүчөсүInternational Conference on Central Asia and Globalization, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети, 13-14-июль, 2009, Бишкек-Кыргызстан 

 

Башка иштери:

2013-жылдан бериБасма иштери боюнча комитеттин мүчөсү: “Жаш илимпоздор ("Жас ғалымдар") журналы”, “Абай” атындагы Казак Улуттук Педагогика Университети, Алматы, Казакстан.  

2011: Басма иштери боюнча жоопкерАдабият факультетинин айлык бюллетени”, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети, Бишкек-Кыргызстан(Доц., Док. Мехмет Кылдыроглунун жетекчилиги астында). 

 

Семинарлар /Конференциялар:

2018: Физикалык жана социалдык мейкиндик түшүнүктөрү,  I Эл аралык «Түрк Элдеринин Философиялык Мурасы» симпозиуму Кыргыз-Түрк “Манас” университети, 2018-жылдын 19-21-сентябрь, Бишкек Кыргызстан.

2017: Reproductive Cycling: The Case of Pre-Soviet Kyrgyz Pastoralism, From Globalization to Regionalization and Localization: İnstitutions, Processes, Policies And Strategies, Twenty Sixth World Business Congress,  Vol. XXVI, Bishkek-Kyrgystan, pp. 83-90. 

2015: Мейкиндикке карата топтошуу жана репродуктивдүү циркуляция (Совет дооруна чейинки Кыргыз көчмөн турмушунун мисалында) (Spatial Clustering through the Reproductive Cycle (A Case from pre-Soviet Kyrgyz Pastoralism),  Макс Планк Социалдык Антропология Институту, 6 Май, Халле-Германия 

2015: Мейкиндикке жараша топтошуу практикасы (Совет дооруна чейинки Кыргыз көчмөн турмушунун мисалында), Философия, Психология, педагогика жана социология факультети, Падуья университети, 14 июнь, Падуья-Италия 

2015: Көчмөндөрдүн көчүү философиясы (Совет дооруна чейинки Кыргыз көчмөн турмушунун мисалында), Философия, Психология, педагогика жана социология факультети, Падуья университети, 31-март, Падуья-Италия

2015: Социалдык мамилелер аркылуу экономикалык жашоону түптөө (постсоветтик Кыргызстандын мисалында),  Байыркы дүйнө тарыхы жана география илимдери факультети, Падуья университети, 14-март, 2015, Падуья-Италия

2015: Көчмөндөрдө убакыт жана мейкиндик түшүнүгү (Совет дооруна чейинки Кыргыз көчмөн турмушунун мисалында), Байыркы дүйнө тарыхы жана география Илимдери Факультети, Падуья университети, 12-ноябрь, Падуья-Италия

2015: Группалардын жайлоодо жайгашуу стратегиясы (XX. Кылымдын башы кыргыз көчмөндөрүнүн мисалында), IV. Эл аралык Түрк дүйнөсүнүн экономикалык форуму, Хитит Университети жана Казакстан Кесиптик Карьера Университети, 7-9-май, Чорум-Түркия. 

2013: “Ататүрк жана жаштык”, 19-май Ататүрктү Эскерүү панели, 16-май, Кыргыз - Түрк “Манас” Университети, Бишкек-Кыргызстан. 

2013: “SSCI журналдары макалаӊыздан эмнени талап кылат?” Касым Тыныстанов салону, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети, 21-апрель, Бишкек-Кыргызстан. 

2013: “SSCI журналдары макалаӊыздан эмнени талап кылат?” Адабият факультети, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети, 15-апрель, Бишкек Кыргызстан (үч -күндүк семинар) 

2013: “SSCI журналдары макалаӊыздан эмнени талап кылат?” Адабият факультети, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети, 17-апрель, Бишкек-Кыргызстан (үч күндүк семинар) 

2013: “SSCI журналдары макалаӊыздан эмнени талап кылат?” Түрк цивилизациясы изилдөө борбору, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети, 21-апрель, Бишкек-Кыргызстан (үч күндүк семинар) 

2012: “Индекстүү эл аралык журналдарда (SSCI) макала жарыялоо”, ReSET Program on Soviets in Everyday Life, Айгине изилдөө борбору (Кыргызстан) жана Гарвард Университети, Davis Center For Russian and Eurasian Studies (USA), 25-31-январь, Стамбул-Туркия 

2012: Academic Writing, (8 күндүк Эл аралык жайкы окуу (мектеп)), Аднан Мендерес Университети, 02-12-август, Дидим-Туркия 

2011: “Көчмөндөрдөгү туугандык мамилелер (Кыргыз жана алтай элдеринин мисалында)”, Эл аралык Алтай коомчулугу Симпозиуму Көчтөр жана Улуттардын Жаралышы, 18-19-август, Стамбул-Туркия 

2011: “Кыргыз көчмөн турмушунда аялдардын орду: жеңелер жана келиндер”, Курманжан Датка, Кыргыз элинин улуу саясий лидерлеринин бири, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети, 25-октябрь, Бишкек-Кыргызстан 

2011: “Аймактык (айылдык) жана шаардык чөйрөлөрдүн ортосундагы мамилелер: Токмок мал базарындагы социал-антропологиялык бир изилдөө”, ReSET Program on Soviets in Everyday Life, 20-31-август, Батум – Тбилиси-Грузия 

2011: “Аймактык (айылдык) жана шаардык чөйрөлөрдүн ортосундагы мамилелер: Бишкектеги Ош базары боюнча социал-антропологиялык бир изилдөө”, ReSET Program on Soviets in Everyday Life, 14-20-март, Ереван-Армения 

2010: Жууку жана Жабагы терминери тууралуу тарыхый булактарда”, Караханиддер каганатынын тарыхый маданияты жана Жусуп Баласагындын “Кутадгу Билиг” поэмасы, Кыргыз Мамлекеттик Илимдер Академиясы, 4-ноябрь, Бишкек-Кыргызстан 

2010: “Оозеки Тарых изилдөө методдорунда жаӊы ыкмалар: Борбордук Азия элдеринин оозеки тарыхы проектиси”, Тарых семинарлары сериясы – 2010, Кыргыз – Түрк «Манас» Университети, 6-апрель, Бишкек-Кыргызстан 

2010: “Кыргыз жана Анадолу көчмөндөрүндө ат ооруларын дарылоо методдору”, CIEPO-19, Эл аралык Осмон империясына чейинки жана учуру Осмон империясын изилдөө симпозиуму, 26-30-июль, Жүзүнчү жыл Университети, Ван-Туркия 

2010: “Seasonal Moving System of Nomads at the Beginning of XX century (The case of Joosh lineage)”, Pastoral societies in Central Asia and Siberia: History and Anthropology, Кыргыз Мамлекеттик Илимдер Академиясы, 17-21-май, Бишкек-Кыргызстан 

2010: “Kyrgyz Pastoralism Today: Economy of a Cattle Herding Family in the Song Köl Valley”, International Seminar “Communities, Institutions and ‘Transition’ in Post 1991 Eurasia”, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, 22-24-февраль, Калькутта-Индия 

2009: “Уйгур маселесинин кечээгиси жана бүгүнү (Үрүмчү окуясы)”, Коомдук илимдер институту, Семинарлар сериясы: 1, Кыргыз – Түрк «Манас» Университети: 10-ноябрь, Бишкек-Кыргызстан 

2009: “Көчмөн коомунда «аял»: Кыргыз жана Осмон көчмөндөрүнүн мисалында”, CIEPO, Кыргыз – Түрк «Манас» Университети: 24-29-август, Бишкек-Кыргызстан 

2009: “Structure of Seasonal Migration of Kyrgyz Nomads at the Beginning of 20th Century”, International Conference on Central Asia and Globalization, Кыргыз – Түрк «Манас» Университети – Korea University of International Studies, International Association of Central Asian Studies (IACAS) 13-14-июль, Бишкек-Кыргызстан 

2009: “Nomadic Society During Collectivization:  Changes in the Role of Individual Autonomy in Pastoral Kyrgyz Families During Soviet Times”, Association For Central Eurasian Students (ACES), Индиана Университети, 28-февраль, Блумингтон-АКШ 

2009: “Changes in the Role of Individual Autonomy (Career path of sons) in Pastoral Kyrgyz Families During Soviet Times”, Central Asia And Caucasus Working Group, Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Гарвард Университети, 02. 17. 09. Кембридж-АКШ 

2009: “Вертикальные сезонные перекочевки Кыргызов в начале XX века (на примере рода Жоош из села Куртка)”, Материалы международной научной конференции «Мир номадизма: прошлое и будущее», Бишкек Кыргызстан Дипломатиялык Академиясы, 3-4-июнь, Бишкек-Кыргызстан 

2008: “Ибн Хальдундун “Мукадимме” аттуу эмгегиндеги көчмөндөр”, Коомдук Илимдер Институту, Семинарлар сериясы: 3, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети: 14-октябрь, Бишкек-Кыргызстан 

2008: “From Nomadic Way to Sedentary Way of Life: Settling of Kyrgyz Village Residents: The case of Residents of Madaniat Village (From the Project Living History of Central Asian Peoples)”, CESS’s First Regional Conference, 4-7-август 2008, Ысыккөл-Кыргызстан 

2008: “XIX. кылымдан күнүбүзгө чейинки Соӊ-Көл жайлоосундагы кыргыздардын көчмөн турмушу”, CARTI Research Workshop and Fellow Orientation, Kazakh İnstitute of Management, Economics and Strategic Research (KİMEP, Kazakistan), Central Asia Research and Training İnitiative (Macaristan / Budapeşte) ve Central Asia Resourse Center (Kazakistan / Almatı),  19-26-май, Алматы-Казакстан 

2007: “Welding of Traditions: Islamic and Shamanistic Rituals of Childbirth Among Nomadic Kyrgyz People”, International Conference on Islamic Civilization in  Central Asia, (IRCICA), 4-7 September, Астана-Казакстан 

2006: “Кыргыздарда “жоро” каадасы жана анын кыргыз коомундагы ордунун изилдениши”, Empirical Culture Of Central Asia: Innovative Ethnographic Studies Of Daily Life, American University in Central Asia 04.04, Бишкек-Кыргызстан 

2003: “Саяк атынын келип чыгышына карата кээ бир пикирлер”, Чыгыш кол жазмалары боюнча изилдөөлөрКыргыз Улуттук Мамлекеттик Университети, 11. 27. 2003, Бишкек-Кыргызстан 

2003: “Монгол империясы доорундагы Кыргыз мамлекетинин абалы жана анын географиялык жайгашышы” (The Geographical  Location and  Condition of the Kyrgyz Government in the  Reign of the Mongol Empire)Kyrgyz Government in  System of  Turkic Governments, Osh State University- ,  April 22-23, 2003, Ош, Кыргызстан 

2001: “Юен Ши жазмасындагы кыргыздар тууралуу тарыхый маалыматтар” (The  Historical Information About the Kyrgyzs  in “Yuen Shi” Source),  State Understanding Of Kyrgyz People, Кыргыз – Түрк “Манас” Университети, 25-май, 2001, Бишкек-Кыргызстан

 

Илимий иштери

            Китептер

2014:  (Теӊ редактор): The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture (Proceedings of CIEPO Interim Symposyuim), Стамбул: ISTESOB Басылмалары.

2013: Ремзи Атаоглу, Ислам Тарыхы, (Кыргызчага котормо: Бактыбек Исаков),   Бишкек, Кыргыз-Түрк “Манас”Университети Басылмалары, 207-б.

2013:  (Теӊ редактор): Proceedings of International Symposium on Altai Comunities: Migrations and Emergence of Nations, Стамбул: ISTESOB Басылмалары.

2009:  XVIII-XIX. кылымдардагы кыргыздардын социалдык жана экономикалык тарыхы, Бишкек, Кыргыз-Түрк “Манас”Университетинин Басылмалары, 206-б 

 

Макалалар: 

2018: “Doğa ve İnanç arasında Konargöçer Felsefesi, (XX. Yüzyılın başı, Kırgızlar Örneği)”, Tanrı Dağları’nın Andoludaki ilk Profssör Kızı Gülzura Cumakunova, (Armağan Kitap) (Editörler: Abdırasul İsakov-Güldana Murzakulova), Ankara, 195-209

2017: Исаков Б. Б. Мейкиндиктин социологиясы: Социалдык мейкиндик түшүнүгү, Вестник, Серия «молодой ученый. поиски. проблемы. исследования», №2(10),  44-48-беттер. 

2017: Reproductic Cycling: The Case od Pre-Soviet Kyrgyz Pastoralism, From Globalization to Regionalization and Localization: İnstitutions, Processes, Policies And Strategies, Twenty Sixth World Business Congress,  Vol. XXVI, Bishkek-Kyrgystan, 83-90. 

2016:  Кыргызская клановая система в современной устной истории (На примере поселка Маданият в Кыргызстане), Хабаршы, 1/7, Алматы-Казакстан. 66-71-б.  

2016:   Соң Көл жайлоосунун изилдениши, Наука новые технологии и инновации, 2, Бишкек-Кыргызстан, 136-140-бб.  

2016:   Кыргыздарда Жоро ичүү салты, Известия вузов Кыргызстана, 1, Бишкек-Кыргызстан, 111-114-бб. 

2016:   Кыргыз улуттук мүнөзүндөгү өзгөрүүлөр, Жаран кантип иденттешет?, Бишкек-Кыргызстан,  42-61-бб.

2014: Animals, Kinship and the State: Kyrgyz Chabans Recovering Their Livelihood with the Collapse of State-Oriented Herding), Anthropology of East European Review. 32/2 Fall 2014. pp: 33-48. 

2014: Кыргыз көчмөн турмушундагы салттуу башкаруу (XX. кылымдын башы), Дүйнө цивилизациялары арасында Түрк цивилизациясы Тил жана Тарых маселелери курултайы», Эскишехир, Туркия.

2014: “Кыргыз көчмөндөрүндөгү үй-бүлөлүк жана туугандыкка байланыштуу терминдер”, The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture (Proceedings of CIEPO Interim Symposyuim), Стамбул: ISTESOB Басылмалары.

2013: “Кыргыз коомчулугундагы календардык жана чен-өлчөм бирдиктери”, Altai Communities (Proceedings of International Symposium on Altai Comunities: Migrations and Emergence of Nations), Стамбул: ISTESOB Басылмалары 

2012: “Кыргыз көчмөндөрүнүн арасындагы салттык календарь (жыл санак) түшүнүгү”, Гази академиялык көз караш журналы, 6, 11- чыгарылышы, Кыш, Анкара. 

2011: “Кыргыз мифологиялык дүйнөсү: Жаныбарлардын пирлери”, Күллиййе, 51-чыгарылышы, 2012, Элазыг: Фырат Университетинин Басылмалары 

2011: “Кыргыз көчмөндөрүндөгү аза күтүү каадасы: Аза  (Редактор: Эмине Наскалы), Стамбул 

2011: “Кыргыз көчмөндөрүндө касапчылык: Ат союу каадасы” Acta Turcıca, (Online Journal), III, 2/2, Стамбул 

2011: “Кыргыз көчмөндөрүндө касапчылык салты: Ат союу каадасы”, Касап, (ред: Эмине Наскалы – Хилал Ойтун), (атайын чыгарылыш), Стамбул 

2011: “Кыргыз көчмөндөрүндө дин жана башка ишенимдер (этнографиялык анализ))”, Түрк Маданий Борбору, Стамбул

2010: Кыргыз көчмөн коомунда баланын төрөлүшүндө исламдык жана шамандык ритуалдар (Welding of Traditons: Islamic and Shamanistic Rituals of Childbirth Among Nomadic Kyrgyz People), Proceedings of International Conference Islamic Civilization in  Central Asia, (IRCICA),  Стамбул 

2009: “Көчмөн кыргыз коомундагы жүн жана тери иштетүү (XX. кылым)”, Tailoring in Turkic Culture, Acta Turcica, I, 2/2, Стамбул 

2009: “Вертикальные сезонные перекочевки Кыргызов в начале XX века (на примере рода Жоош из села Куртка)”, Материалы международной научной конференции “Мир номадизма: прошлое и будущее”, Бишкек.