Аты Ага окутуучу док. Таалай Шаршембиева
Э-куржун taalay.sarsembiyeva@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-502
Телефону (+996) 312 49 27 63 (913)
Сабактар

SOS-307 : БАШК.НУН ЖАНА УЮМДУН СОЦ.СЫ II (ЭМГ.ТИН Ж-А УЮМДУН С.) (Социология бөлүмү )

SOS-302 : БАШКАРУУНУН ЖАНА УЮМДУН СОЦИОЛОГИЯСЫ III (СОЦИАЛДЫК ЧӨЙРӨДӨГҮ МЕНЕДЖМЕНТ) (Социология бөлүмү )

SOS-304 : СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЫКМАЛАPЫ III (САПАТТЫК ЫКМАЛАРЫ) (Социология бөлүмү )

SOS-401 : СОЦИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-447 : БИЛИМ БЕРҮҮ СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-402 : ЧЫР-ЧАТАКТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-215 : СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЫКМАЛАPЫ II (Социология бөлүмү )

SOS-219 : ЭКОНОМИКА СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

Резюме

 

 

 

Илимий иштери