Аты Доц.док. Женгиз Буяр
Э-куржун cengiz.buyar@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-201
Телефону 00996 312 49 27 63 (995)
Сабактар

TAR-315 : ОСМОН ТИЛИНДЕГИ ТАРЫХИЙ БУЛАКТАР I (Тарых бөлүмү )

TAR-319 : ОСМОН ТАРЫХНААМАСЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-304 : ОСМОН МАМЛЕКЕТИНИН МАДАНИЯТЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-316 : ОСМОН ТИЛИНДЕГИ ТАРЫХИЙ БУЛАКТАР II (Тарых бөлүмү )

TAR-407 : ОСМОН ИМПЕРИЯСЫНЫН СОҢКУ ТАРЫХЫ (Тарых бөлүмү )

TAR-411 : ОСМОН ПАЛЕОГРАФИЯСЫ I (Тарых бөлүмү )

TAR-415 : ЧАГАТАЙ ТИЛИ I (Тарых бөлүмү )

TAR-412 : ОСМОН ПАЛЕОГРАФИЯСЫ II (Тарых бөлүмү )

TAR-416 : ЧАГАТАЙ ТИЛИ II (Тарых бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) (Тил үйрөтүү бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) (Финанс бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

İSB-327 : ОСМАН ТҮРКЧӨСҮ I (Ислам таануу бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) (Ветеринария )

TAR-252 : Ата-мекен тарыхы II (Түркия Республикасынын тарыхы) (Чет тилдер бөлүмү )

TAR-252 : Ата-мекен тарыхы II (Түркия Республикасынын тарыхы) (Орусча-түркчө программасы )

FLS-210 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Ислам таануу бөлүмү )

TAR-252 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II(ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) (Диндерди таануу бөлүмү )

TAR-142 : ЕВРАЗИЯДАГЫ БАЙЫРКЫ ТҮРК ЭЛДЕРИНИН ТАРЫХЫ II (Тарых бөлүмү )

TAR-246 : КЛАССИКАЛЫК ОСМОН ТИЛИ (Тарых бөлүмү )

Резюме

Aты-жөнү                   : Женгиз БУЙАР

Илимий даражасы   : т.и.к., доцент

Эл. дареги                 : cengiz.buyar@manas.edu.kg

                                      cengizbuyar@gmail.com                                 

Кабинети                   : Гуманитардык факультет, 201-кабинет / Чет Тилдер Жогорку Мектеби, 2-кабат, 224-бөлмө

Телефону                  : +996 312 49 27 63 (65, 69, 70, 74, 58)

                                      Ички номер: 995

ORCID                  : 0000-0002-0549-4463

Сабактары

 1. TAR-103 Eskiçağ Avrasya Türk Tarihi I
 2. TAR-104 Eskiçağ Avrasya Türk Tarihi II
 3. TAR- Tarih Felsefesi
 4. TAR-245 Osmanlıcaya Giriş
 5. TAR-246 Klasik Osmanlıca
 6. TAR- 251  Ata-Meken Tarihi (Kırgız Cumhuriyeti Tarihi)
 7. TAR- 252  Ata-Meken Tarihi (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
 8. TAR-365 Çağatay Türkçesi I
 9. TAR-366 Çağatay Türkçesi II
 10. TAR-349 Tarih Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
 11. TAR-604 Türk Mitolojisi

 

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

Бакалавр

Тарых

2004

Кыргыз-Түрк Манас университети

Магистратура

Тарых

2006

Кыргыз-Түрк Манас университети

Аспирантура

Тарых

2012

Кыргыз-Түрк Манас университети

 

Магистрдик ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

Tarih-i Emniyenin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2006.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. K. Ercilasun

Кандидаттык ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

Cungar Hanlığının Sosyal ve Kültürel Tarihi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi (29.03.2012)

Danışman: Prof. Dr. İ. Şahin

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

иши/наамы

иш орду

жылы

кенж. илим. кызматкер.

Кыргыз-Түрк Манас университети

2011

доц.м.а.

Кыргыз-Түрк Манас университети

2014

доц.др.

Кыргыз-Түрк Манас университети

2018

 

ЖЕТЕКТЕГЕН МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ИШТЕРИ:

Кандидаттык иштер:

Магистрдик иштер:

 1. Cemil Şimşek, G. F. Miller’in Sibirya Tarihi Adlı Eserinin Rusça’dan Türkçeye Tercümesi ve Türk Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, KTMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek 2017.

Билген тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Орусча

5

5

5

Англисче

3

3

3

Кыргызча

5

5

5

Илимий иштери

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар (SCI, SSCI, Arts and Humanities):

 1. BUYAR, Cengiz, “Geçmişten Günümüze Cangar Destanı”, Milli Folklor, Cilt 14, sayı: 109, http://www.millifolklor.com/Yayin/109, Basılı: ISSN 1300-3984, E ISSN: ISSN 2146-8087, A&HCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD ve TÜBİTAK/ULABİM, Ankara 2016, s. 113-127.

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. TÜRKMEN, Mehmet, BUYAR, Cengiz, “Wrestling in Turkic Peoples From A Socio-Cultural Perspective”, European Journal of Physical Education and Sport Science, ISSN: 2501-1235, ISSN-L: 2501-1235, www.oapub.org/edu, 2019.
 2. TÜRKMEN, Mehmet, BUYAR, Cengiz, “Osmanlı Devleti’nde Atlı Avcılıktan Bir Kesit”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, Cilt 12, Sayı 66, ISSN 1307-9581, s. 427-432, 2019.
 3. BUYAR, Cengiz, “Türk Tarihi Araştırmacısı Olarak A. N. Bernştam ve Eserleri”, Manas Journal of Social Studies / Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, ERIH PLUS, Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resorce Index, OAJI Open Academic Journals Index, Akademik Dizin İndeksi, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Google Scholar, Bişkek 2016, s. 186-218.
 4. BUYAR, C., “Kırgızistan’da Oğuz Araştırmaları”, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/5 Spring 2015, p. 95- 106, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7962, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBİM, ANKARA-TURKEY.
 5. BUYAR, Cengiz, “Kırgızistan’da Efsane ile Gerçek Arasında Kalan Bir Tarihî Eser: Taş Rabat”, Gazi Türkiyat, Sayı: 14, ISSN: 1307-914X, http://turkiyat.gazi.edu.tr/posts/view/title/gazi-turkiyat-bahar-2014-sayi-14-105645?siteUri=turkiyat,  ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI (SBVT), EBSCO PUBLISHING, MLA, Ankara 2014, s. 105-126.
 6. BUYAR, Cengiz, “Kırgızistan’da Bir Etnik Grup: Sart Kalmaklar”, Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/9, ISSN: 1308-2140, Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4990, 30.01.2013, Ankara 2013, s. 819-831.

Эларалык илимий жыйындарда баяндамасы сунулган жана жарыяланган макалалар:

 1. BUYAR, Cengiz, ŞİMŞEK, Cemil, “Altay Cumhuriyeti’nde Geleneksel Sporlar ve Oyunlar”, III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 22-23 Kasım 2018, Bişkek, s. 6-7 (Özet)
 2. BUYAR, Cengiz, “Türkistan Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: Turkestanskiy Sbornik (Türkistan Mecmuası)”, II. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 01-02 Kasım 2018, İstanbul. s. 60 (Özet)
 3. BUYAR, Cengiz, “Doğu Türkistanlı Bir Âlim: Musa Sayramî”, Orta Asya Âlimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Uluslararası Sempozyumu, 10-12 Ekim 2018, Bişkek. / Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları: Uluslararası Sempozyum = The Contributions of Muslim Scholars of Central Asia to The Islamic Civilization: International Symposium, Editörler: Muhittin Düzenli, Yusuf Gökalp, Ali Yüksek, ISBN 978-9967-9197-1-6, KTMÜ Yayınları, Bişkek: 2019, s. 557-566.
 4. BUYAR, Cengiz, “Rusya’da Türk Etnografyası Araştırmaları”, I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 19-21 Nisan 2018, İstanbul.
 5. BUYAR, Cengiz, “Kırgızistan’da Geleneksel Spor Oyunları ve Ulusal Kimliğin Oluşmasındaki Rolleri”, Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar-Oyunlar Sempozyumu, 08-10 Aralık 2017, Kahramanmaraş, s. 196 (Özet)
 6. BUYAR, Cengiz, “Bir Savaş, Bir Kahraman: Gazi Osman Paşa ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının Rus Literatüründeki Yankıları”, II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, 5-7 Nisan 2017, Tokat, s. 19-20 (Özet). _____, Bildiriler: Yayına Hazırlayanlar: Mustafa Çolak, Murat Hanilçe, İsmet Türkmen, Kemal İbrahimzade, ISBN: 978-975-7328-70-4, Tokat: 2017, s. 138-159.
 7. BUYAR, Cengiz, “Türk Kültüründe Av ve Kırgızlarda Kuşlarla Avlanma Geleneği”, Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları II. Uluslararası Sempozyumu, KTMÜ, 27-28 Ekim 2016, Bişkek.
 8. BUYAR, Cengiz, “Orta Asya’da Boz Oklar ve Boy İlişkileri”, Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2016, Yozgat, s. 82-83 (Özet).
 9. BUYAR, Cengiz, “Tarihi Süreçte Kırgızlarda At Oyunları”, Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu, KTMÜ, 20-22 Kasım 2014, Bişkek, s. 26 (Özet).
 10. BUYAR, Cengiz, “Kırgızlarda Tarih Yazımı”, I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, BEÜ, 23-25 Ekim 2014, Zonguldak, s. 1-6.
 11. BUYAR, Cengiz, “Kırgız Tarihi Kaynaklarında ve Çalışmalarında Oğuzlar”, Oğuzlar, Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri. Hacettepe Üniversitesi V. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Ankara.
 12. BUYAR, Cengiz, “Türk Devlet Geleneğinde Semboller ve Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da Milli Kimlik Oluşturulmasında Sembollerin Yeri”, I. Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, KTMÜ, Bişkek 2014, s. 22 (Özet).
 13. BUYAR, Cengiz, “Kırgız Tarihçiliğinin Gelişimi”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, 18-21 Mart 2014, Niğde.
 14. BUYAR, Cengiz, “Isık Göl Kalmukları, IRCICA Orta Asya'da İslam Medeniyeti II. Uluslararası Sempozyumu, KTMÜ, 12-15 Ekim 2012, Bişkek.
 15. BUYAR, Cengiz, “Bişkek Şehir Tarihi Bağlamında Siyasal Dönüşümlerde Şehir Hareketleri, 2. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Konya Belediyesi-Türkiye Yazarlar Birliği, 5-7 Ekim 2012, Konya.
 16. BUYAR, Cengiz, “Oyratlar ve Altay Kavimleri ile Olan İlişkileri”, International Symposium on Altay Communities Migrations and Emergence of Nations, KTMÜ-İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2011, s. 18-19 (Özet).
 17. BUYAR, Cengiz, “Dnevnik İ. Unkovskogo kak istoçnik istorii narodov Tsentralnoy Azii XVIII veka”, Sotsiogumanitarnaya nauka kazahstana: 20 let samopostijeniya i integratsii v global’nıy kulturno-istoriçeskiy kontekst, Kazakistan Bilimler Akademisi, Almatı 2011.
 18. BUYAR, Cengiz, “Kırgız Sosyolojisinin Tarihi Arka Planına Bir Bakış”, Türk Dünyası Sosyologlar Kongresi, KTMÜ, Bişkek 2010, s. 36 (Özet).

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. “Ob İvane Unkovskom i ego puteşestvii v Djungarii / Об Иване Унковском и его путешествии в Джунгарию”, Vestnik KGU, Bişkek, 2016, s. 286-291.
 2. “Kırgızistan”, Yeni Türkiye Dergisi, Cengiz Buyar vd., sayı 54/II, Ulusal Hakemli Dergi, ISSN: 1300-4174, Eylül-Ekim, Ankara 2013, s. 1668-1683.
 3. “Puteşevstviye iz Stambula v Kaşgar v 1914 g. i pervıye turetskiye şkolı v Vostoçnom Turkestane”, Vestnik İGU, 30/I, Karakol 2011, s. 286-292.

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган (жана баяндамалар жыйнагында басылган) баяндамалар (докладдар):

 1. Cumhuriyetin İlanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paneli, KTMÜ, 26 Ekim 2018, Bişkek.
 2. Kırgızistan’ın Bağımsızlığının Tarihi Süreci, Bağımsızlık ve Demokrasi Paneli, KTMÜ, 04 Ekim 2016, Bişkek.
 3. Milli Mücadeleden Milli Hâkimiyete, Ulusal Egemenlik ve Ekonomik Kalkınma Paneli, KTMÜ, Bişkek, 23 Nisan 2015.
 4. Kırgızdarda Sancıra Saltı, Tarıh cana Sancıra, Kırgız Devlet Arşivi, Bişkek 2009, s. 14 (özet).

 Которгон макалалары:

 1. Burut Etnik Adı Üzerine”, yazar: Nurbek C. Coldoşev, çev. Cengiz Buyar, Sibirya Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, Konya 2014, s. 26-36.
 2. 13. Yüzyıla Ait Uygurca İki Ticarî Antlaşma Metni Üzerine Değerlendirmeler”, yazar: Sergey Efimoviç Malov, çev. Cengiz Buyar, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, s. 1/2, İzmir 2013, s. 41-48.
 3. “VII.-XII. Yüzyıllar Arası Yedisu Vadisindeki Ticarî İlişkiler Hakkında Yeni Numizmatik Belgeler-I”, yazar: V. G. Koşevar, çev.: Cengiz Buyar, Manas Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, c. 15, Bişkek 2006, s.
 4. “VII.-XII. Yüzyıllar Arası Yedisu Vadisindeki Ticarî İlişkiler Hakkında Yeni Numizmatik Belgeler-II”, yazar: V. G. Koşevar, çev.: Cengiz Buyar, KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 16, Bişkek 2006, s.
 5. “Akademisyen V. V. Bartold”, yazar: İ. Petruşevskiy, çev. Cengiz Buyar, KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11, Bişkek 2004, s. 1-6.
 6. “Tarihimize Yol Gösteren Adam: Ziya Bünyadov”, yazar: Hüsameddin Memmedov, Türkçe redaktörü: Cengiz Buyar, KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11/I, Bişkek 2004, s. 47-54.
 7. “İlya Pavloviç Petruşevskiy”, yazar: B. V. Lunin, çev. Cengiz Buyar, KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11/II, Bişkek 2004, s. 7-10.
 8. “V. R. Rozen ve Rus Şarkiyatçılığı”, yazar: V. V. Bartold, çev. Cengiz Buyar, KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11/II, Bişkek 2004, s. 11-16.
 9. “İvan İvanoviç Umnyakov”, yazar: B. V. Lunin, çev. Cengiz Buyar, KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11/II, Bişkek 2004, s. 85-88.

Башка рецензиясыз макалалар:

 1. “Manas Destanı”, VetBülten, Bişkek 2016, s. 49-57.
 2. “Ob İvane Unkovskom i ego puteşestvii v Djungarii / Об Иване Унковском и его путешествии в Джунгарию”, Vestnik KGU, Bişkek, 2015, s. 144-147.
 3. “Kırgızistan”, Yeni Türkiye Dergisi, Cengiz Buyar vd., sayı 54/II, Ulusal Hakemli Dergi, ISSN: 1300-4174, Eylül-Ekim, Ankara 2013, s. 1668-1683.
 4. “Puteşevstviye iz Stambula v Kaşgar v 1914 g. i pervıye turetskiye şkolı v Vostoçnom Turkestane”, Vestnik İGU, 30/I, Karakol 2011, s. 286-292.

КИТЕПТЕР:

Китеп авторлугу:

Китепте бөлүм:

 1. “İpek Yolu Üzerinde Tarihi Bir Şehir: Oş”, Kırgızistan Araştırmaları 2019, BYR Publishing House, Bişkek 2019, ss. 13-42.
 2. “Kırgız Tarihi (Başlangıcından 1991 Yılına Kadar)”, Kırgızistan: Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset, BYR Publishing House, Bişkek 2017, ss. 47-87.
 3. “İlk Türk-İslam Şehirlerinden Biri Olarak Balasagun”, Türk Tarihine Dair Yazılar, Prof. Dr. Üçler Bulduk’a Armağan, Ankara 2017, ss. 547-566.

Которгон китептер:

 1.  Kırgız Masalları ve Efsaneleri, yazar: D. Brudniy-K. Eşmambetov, çev. Cengiz Buyar-İlmira Ragibova, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2017, 400 s.
 2. Ulu Ürkün, yazar: Sagındık Ömürbayev, Bişkek 2016 (Kitap bölümü çevirisi, s. 1-88)

Китеп редакторлугу:

 1. Kazakistan Araştırmaları 2020, Editör: Cengiz Buyar, BYR Publishing House, Bişkek 2020.
 2. Kırgızistan Araştırmaları 2020, Editör: Cengiz Buyar, BYR Publishing House, Bişkek 2020.
 3. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları VIII, Eş Editör: Cengiz Buyar, Kahramanmaraş, 2020.
 4. Kırgızistan Araştırmaları 2019, Editör: Cengiz Buyar, BYR Publishing House, ISBN 978-9967-9140-5-6, Bişkek 2019.
 5. Türk Dünyası Masalları, Haz.: Cengiz Buyar vd., KTMÜ Yayınları, Bişkek 2019.
 6. Türk Elderinin Comoktoru, Haz.: Cengiz Buyar vd., KTMÜ Yayınları, Bişkek 2019.
 7. Түрк Элдеринин Салттуу Спорт Оюндары-II - Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları-II, Editör: Cengiz Buyar, Fahri Unan, Anarkan Kasmaliyeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2018.
 8. Caş İlimpozdordun II El Aralık Kongressinin Bildirüülörü - II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi Bildirileri, Eş Editör: Cengiz Buyar, Bişkek 2018.
 9. Kırgızistan: Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset, Editör: Cengiz Buyar, BYR Publishing House, Bişkek 2017, 656 s.
 10. Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, Editör: Fahri Unan- Cengiz Buyar, Bişkek 2017.
 11. Türk Devlet Yönetimi Geleneği, Eş Editör: Cengiz Buyar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2016.
 12. Caş İlimpozdordun I El Aralık Kongressinin Bildirüülörü / I. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi Bildirileri, Eş Editör: Cengiz Buyar, Bişkek 2016.
 13. V. Genç Türkologlar Sempozyumu Bildirileri, Eş Editör: Cengiz Buyar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2015.
 14. Түрк Элдеринин Салттуу Спорт Оюндары - Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Eş Editör: Cengiz Buyar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2015.
 15. V. V. Bartold ve Rus Oryantalizminde Orta Asya, Yazar: B. V. Lunin, Rusça’dan çeviren ve Yay. haz. Cengiz Buyar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2015.
 16. CIEPO Interim Symposium on the Central Asiatic Roots of the Pre-Ottoman and Ottoman Culture, Eş Editör: Cengiz Buyar, İstanbul 2014.
 17. Altay Communities: Migrations and Emergence of Nations, Eş Editör: Cengiz Buyar, İstanbul 2013. İkinci Baskı: İstanbul 2014.
 18. Uluslararası Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Kongresi’nin Materyalleri, Eş Editör: Cengiz Buyar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2013.
 19. III. Genç Türkologlar Sempozyumu Bildirileri, Eş Editör: Cengiz Buyar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2011.
 20. II. Genç Türkologlar Sempozyumu Bildirileri, Eş Editör: Cengiz Buyar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2011.
 21. I. Genç Türkologlar Sempozyumu Bildirileri, Eş Editör: Cengiz Buyar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2011.

 

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Панелдер:

 1. Kırgızistan’ın Bağımsızlığının Tarihi Süreci, Bağımsızlık ve Demokrasi Paneli, KTMÜ, Bişkek, 04 Ekim 2016.
 2. Milli Mücadeleden Milli Hâkimiyete, Ulusal Egemenlik ve Ekonomik Kalkınma Paneli, KTMÜ, Bişkek, 23 Nisan 2015.
 3. Kırgızdarda Sancıra Saltı, Tarıh cana Sancıra, Kırgız Devlet Arşivi, Bişkek 2009, s. 14 (özet).

Семинарлар:

ТВ жана радиоберүүлөр:

 1. Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Faaliyetleri Üzerine Söyleşi, Manas Fm, 04 Nisan 2018, Bişkek.
 2. Bağımsızlığın 25. Yılında Kırgızistan ve Türkiye İlişkileri, TRT Avaz Radyosu, 28 Mart 2016, Pazartesi, Bişkek
 3. Kırgızistan-Türkiye İlişkileri, Manas Fm, 02 Mart 2016, Çarşamba, Bişkek.
 4. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Üzerine, TRT Türk, 20 Kasım 2014, Bişkek.
 5. Kırgızistan’da Çok Dillik, NBT, 15 Eylül 2014, Bişkek.
 6. 30 Ağustos Zafer Bayramı Üzerine Değerlendirmeler, Manas Fm, 30 Ağustos 2012
 7. Doğu Türkistan’ın Dünü, Bugünü ve Geleceği Üzerine Değerlendirmeler, Erbaa Radyo ve Televizyonu-ERT, Ağustos 2009.

ДОЛБООРЛОР :

 1. Hakasya Tarihi, Toplum Yapısı, Kültürü, Ekonomisi Projesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: KTMU-PGK-2018.TUAM.02, Görevi: Proje Yürütücüsü, Bişkek 2018. Tamamlanış Tarihi: 12.2019.
 2. Kırgızistan ve Türkiye’deki Geleneksel Atlı Sporların Araştırılması, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi / Bağımsız Proje, KTMU-BAP-2018.GOSAM.01, Görevi: Araştırmacı, Bişkek 2018.
 3. Zaman, İnsanlar, Olaylar Sözlü Tarih Projesi I, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: 2017.TUAM.06, Görevi: Araştırmacı, Bişkek 2017. Tamamlanış Tarihi: 03.2019.
 4. Tuva Tarihi Projesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: 2017.TUAM.04, Görevi: Proje Yürütücüsü, Bişkek 2017. Tamamlanış Tarihi: 06. 2018.
 5. Kırgızistan’da Göçün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkilerinin Tespiti, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: 2015.SBE.04, Görevi: Araştırmacı, Bişkek 2015. / Tamamlanış Tarihi: 06. 2017.
 6. Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: 2015.SBE.06, Görevi: Editör, Bişkek 2015. Tamamlanış Tarihi: 05. 2017.

 

  АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 1. Senato Üyesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 11.2019-
 2. Müdür, KTMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 11.2019-
 3. Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, KTMÜ Geleneksel Oyunlar ve Sporlar Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2018-
 4. Başkan Yardımcısı, KTMÜ Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016-02.2020 /  04.2020-
 5. Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, KTMÜ Orta Asya Araştırmaları Merkezi, 2015-2016
 6. Müdür Yardımcısı, KTMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06.2017
 7. Alan Editörü, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal of Social Studies, MJSS), 2015-
 8. Yardımcı Editör, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal of Social Studies, MJSS), 2015-2019
 9. Raportör, KTMÜ Yayın Kurulu İnceleme Komisyonu, 2018-
 10. Raportör, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayın Çalışma Grubu, 2013-2018
 11. Danışman, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Orta Asya Tarih Kulübü, 2011-

 

 ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮКТӨРҮ:

 1. CESS, The Central Eurasian Studies Society, Üye.

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР:

 1. KTMÜ Takdir Belgesi, 2016
 2. KTMÜ Teşekkür Belgesi, 2017
 3. En İyi 3. Bildiri Sertifikası, Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar-Oyunlar Sempozyumu, 08-10 Aralık 2017, Kahramanmaraş.

УЮШТУРУУ ИШ ЧАРАЛАРЫ

 1. Düzenleme Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter, VIII. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 16-18 Ekim 2019, Kahramanmaraş.
 2. Düzenleme Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter, III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 22-23 Kasım 2018, Bişkek.
 3. Düzenleme Kurulu Üyesi, Uluslararası Orta Asya Âlimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu, 10-12 Ekim 2018, Bişkek.
 4. Düzenleme Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Bişkek, 11-12 Mayıs 2017.
 5. Düzenleme Kurulu Üyesi, Uluslararası Türk Dünyası Âşıklık Geleneği Çalıştayı, Uluslararası Türk Dünyası Âşıklar Şöleni, 03-04 Mayıs 2016, Bişkek.
 6. Düzenleme Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter, Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları II. Uluslararası Sempozyumu, 27-28 Ekim 2016, Bişkek.
 7. Düzenleme Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Bişkek, 24-25 Mart 2016.
 8. Düzenleme Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter, Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu, 20-22 Kasım 2014, Bişkek.
 9. Genel Sekreter Yardımcısı, Türk Devlet Yönetimi Geleneği I. Uluslararası Kongresi, Bişkek 2014.
 10. Sekreterya, Cengiz Aytmatov ve Isıkgöl Forumu: Kültürlerin Diyalogu ve Uygarlıkların Yakınlaşması, 14-16 Kasım 2013, Bişkek / Çolpon Ata.
 11. Yürütme Kurulu Üyesi ve Sekreterya, IRCICA Orta Asya'da İslam Medeniyeti II. Uluslararası Sempozyumu, 12-15 Ekim 2012, Bişkek.
 12. Genel Sekreter Yardımcısı, Uluslararası Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Kongresi, 24-25 Mayıs 2012, Bişkek.
 13. Genel Sekreter Yardımcısı, International Symposium on Altay Communities: Migrations and Emergence of Nations, 18-19 Temmuz 2011, İstanbul.
 14. Çalışma Grubu Üyesi, I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği, 13-14 Nisan 2011, Bişkek.

 

Комитеттердеги иш чаралар

 1. Bilim ve Danışma Kurulu, II. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, Düzenleyen: Yeditepe Üniversitesi 01 – 02 Kasım 2018, İstanbul, Türkiye.
 2. Bilim Kurulu Üyesi, Geleneksel I. Uluslararası Türk Mezar Taşları Sempozyumu, 19-21 Eylül 2018, Bakü, Azerbaycan.
 3. Bilim, Danışma ve Hakem Komitesi Üyesi, II. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Düzenleyen: Azerbaycan Bilimler Akademisi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 20-22 Nisan 2018, Alanya, Türkiye.
 4. Bilim ve Danışma Kurulu, I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, Düzenleyen: Yeditepe Üniversitesi 19 – 20– 21 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye.
 5. Bilim ve Hakem Kurulu Üyesi, II. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, 17 - 20 Nisan 2017, Malaga, Spain.
 6. Hakem Kurulu Üyesi, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Celalabad, Bişkek. http://www.akademikbakis.org/

 

Маектер:

 1. Tarih Söyleşileri: Ayhan Pala ve Tarihçilik, Türksoyla İpekyolu Dergisi, Şubat/Mart, İstanbul 2020, s. 64-72.
 2. “Edebiyat ve Siyaset Denkleminde Bir Dünya Vatandaşı: Cengiz Aytmatov”, Röportaj Yapılan: Osmonakun İbraimov, Röportajı Yapan: Cengiz Buyar, Osmonakun İbraimov, Devrinin Büyük Yazarı Cengiz Aytmatov. Hayatı ve Edebi Kişiliği, Ankara 2018, s. 235-266.
 3. “Edebiyat ve Siyaset Denkleminde Bir Dünya Vatandaşı: Cengiz Aytmatov”, Röportaj Yapılan: Osmonakun İbraimov, Röportajı Yapan: Cengiz Buyar, 17.12.2014, Cengiz Aytmatov Kitabı, Bilal Dursun Yılmaz, Ankara 2015, s. 176-209.
 4. “Sinema, Siyaset ve Cengiz Aytmatov”, Röportaj Yapılan: Bolotbek Şamşiyev, Röportajı Yapan: Cengiz Buyar, 26.01.2015, Cengiz Aytmatov Kitabı, Bilal Dursun Yılmaz, Ankara 2015, s. 228-240.

Гезиттердеги макалала

 1. Türk Devlet Geleneğinde Bir Bilge Vezir: Bilge Tonyukuk, Türksoyla İpekyolu Dergisi, Temmuz/Ağustos, İstanbul 2020, s. 56-60.
 2. Hicaz Madalyalı Türkistanlı Bahadır: Şabdan Baatır, Yedi Kıta Dergisi, Aralık, İstanbul 2019, s. 22-38.
 3. Putin’in Kırgızistan Ziyareti ve Sonuçları, http://mesbam.org/icerik.php?makaleid=42, 19.04.2019
 4. Nursultan Nazarbayev İktidarında ve Sonrasında Kazakistan, http://mesbam.org/icerik.php?makaleid=41, 02.04.2019
 5. Nursultan Nazarbayev İktidarında ve Sonrasında Kazakistan, https://www.polemikhaber.com/dunya/nazarbayev-iktidarinda-ve-sonrasinda-kazakistan/haber-26055, 26.03.2019
 6. “2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Oş”, Türksoyla İpekyolu Dergisi, 2018.
 7. Cengiz Buyar, “Türk Sözlü Edebiyatının Ebedi Eseri Manas”, İpek Yolu Bişkek Gazetesi, Bişkek, Aralık 2016, s. 6.
 8. “İlk Türk İslam Başkentlerinden Biri Olarak Balasagun”, İpek Yolu Bişkek Gazetesi, Bişkek, Ekim 2016, s. 7.
 9. “Kırgızistan 2012 Yerel Yönetim Seçimlerine Bir Bakış”, ORASAM Analiz, http://orasam.manas.edu.kg/index.php/tr/analysis-5?start=5

1) Чет тилдер:

 1. Rusça (Жакшы)
 2. Kırgızca (Жакшы)
 3. İngilizce (Орто)
 4. Özbekçe 
 5. Kazakça
 6. Uygurca

 

2) Байыркы тилдер

 1. Çağatayca
 2. Osmanlıca

 

17. Байланыш маалыматтары

Cep Tel  : 00996 700 92 65 59 (Whatsapp)

E-mail    : cengizbuyar@manas.edu.kg, cengizbuyar@gmail.com

Web       : https://manas-kg.academia.edu/CengizBuyar