Аты Док. Самарбек Сыргабаев
Э-куржун samarbek.sirgabaev@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-205
Телефону 00996 312 49 27 63 (-)
Сабактар

SOS-333 : ЖАШТАР СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-306 : СОЦИОЛОГИЯЛЫК МААЛЫМАТТЫ ӨЛЧӨӨ ЖАНА АНАЛИЗДӨӨ (Социология бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери