Аты Ага окутуучу док. Абдикаим Жусубалиев
Э-куржун mametbek.mırzabaev@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-505
Телефону 00996 312 49 27 63 (918)
Сабактар

SOS-335 : БААЛУУЛУКТАРДЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери