Аты Проф.док. Эртан Oзенсел
Э-куржун ertan.ozensel@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-402
Телефону 00996 312 49 27 63 (883)
Сабактар

SOS-303 : СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЫКМАЛАPЫ II (САНДЫК ЫКМАЛАРЫ) (Социология бөлүмү )

SOS-441 : АЙЫЛДЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Социология бөлүмү )

SOS-208 : СОЦИАЛДЫК ПСИХОЛОГИЯ (Социология бөлүмү )

SOS-120 : СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЫКМАЛАPЫ I (Социология бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери