Аты Проф.док. Хусейин ӨГУТ
Э-куржун huseyin.ogut@manas.edu.kg
Кабинет MYOB-113
Телефону +996 (312) 49 12 39/43/58/65 (125)
Сабактар

İNŞ-257 : ИШ КООПСУЗДУГУ (Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо )

OTO-263 : ТЕРМОДИНАМИКА (Авто унааларды оңдоо жана тейлөө программасы )

OTO-266 : АВТОУНААНЫН ДЕТАЛДАРЫ (Авто унааларды оңдоо жана тейлөө программасы )

Резюме

AKADEMİK UNVANLAR

 

DÖNEM

UNVAN

ÜNİVERSİTE

1999

Profesör

Selçuk Üniversitesi

1993-1999

Doçent

Selçuk Üniversitesi

1987-1993

Y.Doçent

Selçuk Üniversitesi

1976-1986

Lisans-Y.Lisans (Bütenleşik)-Doktora

Ankara Üniversitesi

 

  

İDARİ GÖREVLER

 

ÜNİVERSİTE

GÖREV TİPİ

GÖREV YERİ

GÖREV SÜRESİ

Selçuk Üniversitesi

Dekan Yardımcısı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1990-1996

Selçuk Üniversitesi

Müdür

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO

1996-2003

Selçuk Üniversitesi

Kurucu Dekan V.

Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fak.

1997-2003

Selçuk Üniversitesi

Genel Sekreter

Selçuk Üniversitesi Geliştirme Vakfı

1996-2002

Selçuk Üniversitesi

Başkan Vekili

Selçuk Üniversitesi Spor Kulübü

1996-2002

Selçuk Üniversitesi

Koordinatör

Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları

2000-2003

Selçuk Üniversitesi

Bölüm Başkanı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

2007-2010

 

PROJELER

 

PROJE ADI

KURUM

TARİH

GÖREV

DESTEKLEYEN

KURULUŞ

PROJE NO

Bahçe Traktörlerinde Kullanılan Bazı Muharrik Lastiklerin Yapısal Ve İşletme Özelliklerinin Çeki Performansına Etkisi

Selçuk Üniversitesi

01.06.2008

01.06.2009

Araştırmacı

 

TÜBİTAK

108O306

 

Yakıt Standardına Uygun Aspir Yağının Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımı İçin Kit Tasarımı Ve Performans Araştırması

Selçuk Üniversitesi

15.11.2008

27.12.2010

Danışman

TÜBİTAK

108O419

Türkiye’de Bazı Yağ Bitkilerinden Biyodizel Üretim Prosesleri Ve Dizel Motorlarda Kullanımının Tarım, Çevre, Gıda, Kimya Ve Teknolojik Boyutlarıyla Değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi

 

01.04.2005-23.05.2007

 

 

Yürütücü

DPT

 

2004/7

 

 

Atık Bitkisel Yağ Biyodizelinin Ve Motorinle Karışımlarının Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yağlama Yağına Etkilerinin Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi

 

02.04.2010

02.02.2012

 

Yürütücü

 

BAP

 

10101002

Hardal Yağı Biyodizelinde Farklı Karışım Oranlarının Dizel Motorlarında Performansına Etkisi

Selçuk Üniversitesi

 

18.01.2006

03.09.2009

 

Yürütücü

 

BAP

 

 

06101024

 

Gıda Niteliği Olmayan Zeytin Yağından Elde Edilen Biyodizelin Ve Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi

 

16.09.2006

14.09.2009

 

 

Yürütücü

 

BAP

 

 

09201014

 

 

 

Tarım Kesiminde Yaygın Olarak Kullanılan Dizel Motorlarında Fındık Yağı Biyodizelinin Yakıt Olarak Kullanım İmkânlarının İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi

 

08.07.2003-05.03.2004

 

 

Yürütücü

 

BAP

 

 

2003/047

 

Dizel Motorlarda Bor Katkılı Yabani Hardal Yağının Motor Yağlama Yağı Olarak Kullanımının Araştırılması

Selçuk Üniversitesi

2013-2015

Yürütücü

TÜBİTAK

113O431

 

 

 

Farklı Sıra Aralıklarında Yazlık Ve Kışlık Ekilen Yabani Hardal (Sinapisarvensis L.)’In Verim, Verim Unsurları Ve Biyodizel Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi Ve Adaptasyonunun Belirlenmesi

TAGEM

2013-2015

Danışman

TÜBİTAK

113O029

           

Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Granüle Olarak Parke Taşlarında Kullanılmasının Araştırılması ve Ekonomiye Etkisi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2017

Araştırmacı

BAP

2017.FBE.02

Bişkek Bölgesinde Özel Otomobil Sahiplerinin Servis Bakım Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2017

Araştırmacı

BAP

2017.FBE.06

Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi Ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi

Selçuk Üniversitesi

2015-2018

Araştırmacı

TÜBİTAK

114O941

 

 

ATIF SAYISI

 

Yayınlara alınan toplam atıf sayısı (Google Akademik)

427


DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZLER

 

Öğrenci

Düzey

Tezin Adı

Sabri YAĞLICI

Y.Lisans

İzli Tarım Uygulamalarının Toprak Sıkışmasına Etkisinin İncelenmesi ve Haritalanması

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü (2016)

Seda ŞAHİN

Y.Lisans

Keten Yağı Biyodizelinin Ve Motorinle Karışımlarının Motor Performansına Ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü (2013)

Ahmet Salih PEKER

Y.Lisans

Gıda Niteliği Olmayan Zeytinyağından Elde Edilen Biyodizelin Ve Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)

Altuntaş ATAKAN

Y.Lisans

Hardal Yağı Biyodizelinde Depolama Süresi Ve Şartlarının Yakıt Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006)

Alper TANER

Y.Lisans

Konya Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Dipkazanlarda Çalışma Derinliğinin Toprak Özelliklerine Etkisi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (2001)

Can HAŞİMOĞLU

Y.Lisans

Dizel Motorlarında Egzoz Gazları Resirkülasyonunun (EGR) Motor Performansı Ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü (2000)

İlknur BAŞ

Y.Lisans

Altınova Tarım İşletmesinde Bitkisel Üretimde Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü(1996)

Mehmet Cavit SEZER

Y.Lisans

Çumra Ovasında Havuç Üretim Mekanizasyonu Üzerine Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü,(1993).

Cevat AYDIN

Y.Lisans

Amasya Elma Çeşidinin Tarım Tekniği Yönünden Önemli Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü- (1989)

 

Öğrenci

Düzey

 

Tezin Adı

 

Fatih AYDIN

Doktora

E-B Motorin Yakıtlarının Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Kullanımının Motor Performansına, Emisyonlara Ve Yağlama Yağına Etkileri

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (2014)

Özgür AKIN

Doktora

Şeker Pancarında Ekim Kalitesinin Robotik Uygulamalarla Artırılma İmkanlarının Araştırılması

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (2013)

Abdullah Engin ÖZÇELİK

Doktora

Aspir Biyodizelinin Ve Motorinle Karışımlarının Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yağlama Yağına Etkilerinin Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011)

Mehmet Cumhur EROĞLU

Doktora

Konya Bölgesinde Kullanılan Biçerdöverlerde Hassas Tarım Teknolojileri Yardımıyla Dane Kayıplarının Denetlenmesi İmkânlarının Araştırılması Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).

Tanzer ERYILMAZ

Doktora

Hardal Yağı Biyodizelinde Farklı Karışım Oranlarının Dizel Motorlarda Performansa Etkisi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009)

Hidayet OĞUZ

Doktora

Tarım Kesiminde Yaygın Olarak Kullanılan Dizel Motorlarında Fındık Yağı Biyodizelinin Yakıt Olarak Kullanım İmkanlarının İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004)

Ebubekir ALTUNTAŞ

Doktora

Bazı Patates Dikim Makinalarında Önemli Yapısal Özelliklerin Dikim Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (1998)

Hamdi TAŞBAŞ

Doktora

Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Yapısal Özelliklerin Mısır Ekimine Uygunluğunun Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (1994)

Cevat AYDIN

Doktora

Bazı Biyolojik Malzemede Titreşimin Etkilerinin Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, (1993)

 

 

 

PATENTLER

 

Patent Adı

Buluş özeti

Traktörler İçin Aktif Güvenlik Sistemi

Patent NO:2014/00583

Buluş, traktörlerde devrilmeden önce sürücüyü işitsel ve görsel olarak gerçek zamanlı biçimde uyaran aktif uyarı sistemi ile ilgilidir.

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Türkiye Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği

Tarım Makinaları Derneği (TARMAK-DER)

Илимий иштери

YAYINLAR 

 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 • H. Öğüt, H. Oğuz, F. Aydın, M. Ciniviz, H. Deveci, 2019, The Investigation of the Use of Plant-Based Wild Mustard and Boron Doped Oil as Engine Lubrication Oil in Diesel Engines,  Renewable Energy, ISSN: 0960-1481,136
 • Şahin S. and. Öğüt, H., 2018,Investigation of the Effects of Linseed Oil Biodiesel and Diesel Fuel Blends on Engine Performance and Exhaust Emissions, International Journal of Automotive Engineering and Technologies,ISSN:2146-9067, 7(4):149-157
 • Aydın F.Öğüt, H., 2017, EffectsOf Using Ethanol-Biodiesel-DieselFuelInSingleCylinderDiesel Engine To Engine Performance And Emissions,RenewableEnergy, ISSN:0960-1481, 103:688-694.
 • Aydın F. Öğüt, H.,2017,TheEffects of E-B DieselFuelBlends on Engine LubricatingOil in a SingleCylinderDiesel Engine,International Journal of Automotive Engineeringand Technologies,ISSN 2146-9067, 6,(3), pp. 129 – 139.
 • Özçelik A.E. Öğüt, H., Çıtıl E., and Şahin S.,2013, Determination Of TheEffects Of SafflowerBiodieselAndIts.BlendsWithEurodiesel On Engine EmissionsIn A SingleCylinderDiesel Engine, AcademicJournal of Science,ISSN: 2165-6282, 2(1):37–44.
 • Özçelik A.E. and Öğüt, H.,2012, Determination of theEffectsosSafflowerBiodieselandItsBlendswithDieselFuel on LubricationOil in a SingleCylinderDiesel Engine, Journal of EnviromentScienceandEngineering, A1, 1338-1345,ISSN 1934-8932.
 • Eroglu M. C., Öğüt H., Turker U.,2011, Effects Of SomeOperationalParameters İn CombineHarvesters On GrainLossAndComparisonBetween Sensor AndConventionalMeasurementMethod, EnergyEducatıonScıenceAndTechnologyPart A-EnergyScıenceAndResearchVolume: 28 Issue:1,Pages: 497-504
 • Eryılmaz T., Öğüt H.,2011, TheEffect of theDifferentMustardOilBiodieselBlendingRationsEnginesPerformance, EnergyEducationScienceandTechnologyPartA:EnergyScienceandResearch Volume (issues) 28(1):169-180
 • Öğüt H., 1991, Türk-KoopPnömatik Hassas Ekim Makinasında Mısır İçin Optimum İlerleme Hızı Ve Sıraüzeri Aralığın Belirlenmesi, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi , 423 - 431
 • Erpolat, Y., Öğüt H., 1994, Ekim Makinalarında Kayma Oranına Etkili Bazı İşletme Karakteristiklerinin Belirlenmesi, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 403 - 406
 • Haşimoğlu, C., İçingür, Y., Öğüt H., 2002, Dizel Motorlarında Egzoz Gazları Resirkülasyonunun (EGR) Motor Performansı ve Egsoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Analizi, TurkishJournal of Engineering&EnviromentalSciences, 26, 127 - 135
 • Acaroğlu, M., Oğuz, H., Öğüt, H., 2001, An Investigation On TheUse Of RapeSeedOilInAgriculturalTractors As In Engine Oil. EnergySources, Volume 23, Pp. 823-830 Number 9, Taylor&Francis. USA
 • Öğüt H., 1998, SomePhysicalProperties Of White Lupin, Journal of AgriculturalEngineeringResearch, 69, 0, 273 - 277
 • Oguz, H., Acaroglu, M., Öğüt., İlban, B., 2009, Determination of Performance of theSoybeanOil in Farm Tractor as HydraulicFluidenergyPart A, 31:1487-1493
 • Çalişir, S., Marakoğlu, T., Öğüt H., Öztürk Ö.,2005, PhysicalProperties Of Rapeseed (BrassicaNapusOleifera L.), Journal of FoodEngineering, 69, 61-66
 • Oguz, H., Öğüt., Eryılmaz T., 2007, Invesitigation of BiodieselProductionQualityandPerformanceinTurkey, EnergySourcesPart A, Recovery ,UtılizationandEnviromentalEffects, Volume 29, Issue 16,Pages 1529-1535
 • Aydin,C.,Öğüt,H., Konak,M. , 2002, SomePhsicalProperties Of TurkishMahaleb, BiosystemsEngineering, 82, 2, 231 - 234,
 • Acaroğlu, M., Aksoy, A.Ş., Öğüt, H ,1999, ThePotential Of BiomassAndAnimalWaste Of TurkeyAndThePossibilities Of These As FuelInThermalGeneratingStations. EnergySources, Volume 21, Number 4 -1999, Pp. 339-346. Taylor&Francis. USA. , 0, 21, 4, 339 - 346,

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 • Yağlıcı S., Öğüt H., İzli Tarım Uygulamalarının Toprak Sıkışmasına Etkisinin İncelenmesi ve Haritalanması, 2016, Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, Konya
 • Öğüt H., Oğuz, H., Aydın F. 2013,Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi, Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, 9/2/93-97,
 • Koç, N., Önder M., Öğüt H., 2013, Jet Yakıtı Hammaddesi Ketencik (Camalinasativa (L) Crantz), Konya Ticaret Borsası Dergisi, ISSN:1302-0323,42, 22-26,
 • Öğüt, H., Oğuz, H., Bacak, S.,.Mengeş H. O., Köse, A., Eryılmaz, T., 2012, Investigation of theCharacteristics of Biodieselfrom Balcı Species of Safflower, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of AgriculturalMachineryScience) 8 (3), 297-300,
 • Öğüt, H.,2012, Artık Biyoyaktların Sahibi Var, Biyoyakıt Dünyası Dergisi, Sayı:16, ISSN:1306-9373,Ankara.
 • Eroglu M. C., Ogüt H., Türker U.,2012,Biçerdöverle Buğday Hasadında Tespit Edilen Dane Kayıp Değerlerinin Mekansal Analizi, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, Cilt:8,Sayı,1,ISSN:1306:007,İzmir.
 • Altuntaş, E., ve  Öğüt.H., 1998, Tokat Yöresinde Kullanılan Patates Dikim Makinalarının Dikim Parametrelerinin Belirlenmesi, GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. 15 (1), 161-175
 • Öğüt H., Bağcı S.A.2011,Buğdayda Kalite ve İzli Tarım, Konya Ticaret Borsası Dergisi,Yıl:14, Sayı:40,Konya
 • Çarman,K.,Öğüt,H., Peker, A., 1992, Altınova Tarım İşletmesinde Üretimi Yapılan Bazı Tarımsal Ürünler İçin Tarla Trafiğinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2, 4, 79 - 85,
 • Öğüt H.,,Çarman, K., 1989, Tarım Makinalarında Kullanılan Mafsallı Şaftların Kinematiği, Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi,13 - 15
 • Öğüt H., 1991, Farklı Vakum Ve İlerleme Hızlarının Ayçiçeğinde Ekim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 68 - 74
 • Demir F., Öğüt H., Çarman, K., Aygül , A.,1991, Yerli Olarak İmal Edilen Bazı Traktörlerde Tork Rezervlerinin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36 - 44
 • Öğüt H., Çarman, K., 1992, Tarım Traktörlerinde Çeki Performansının Matematiksel Modellenmesi Ve Bilgisayarla Çözümlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55 - 65
 • Öğüt H., 1992,Tane Fasulyede Çarpma Hasarına Etkili Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2,4,39 - 48
 • Çarman, K., Öğüt H., 1993, Yerli Olarak İmal Edilen Tarım Traktörü Motorlarının Performanslarının İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3, 5, 25 - 31
 • Öğüt H., Kural H., Altuntaş , E.,1995, Farklı Taneli Ürünlerde Son Hızların Belirlenmesine Ait Bazı Yöntemlerin Karşılaştırılması, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, 9, 74 - 82
 • Öğüt H., 1987, Tarımsal Ekipmanlarda Emniyet, Pankobirlik Dergisi
 • Öğüt H., 1988, Peker A.,Traktör Kazalarında İnsan Makina İlişkileri, Pankobirlik Bülteni
 • Öğüt H., 1989,Tarım Traktörlerinde Güvenlik, Pankobirlik Dergisi 30 - 32
 • Öğüt H., 1989, Sapdöver Harman Makinalarında Başlıca Ayarlar, Pankobirlik Dergisi 34 - 36
 • Öğüt H., 1991, Tekerlek Lastiklerinin Tarım Tekniği Yönünden Değerlendirilmesi, Pankobirlik Dergisi
 • Öğüt H., Oğuz,H., 2002, Biyodizel-Biyomotorin Yada Yeşil Enerji, Konya Ticaret Borsası Dergisi ,13, 50 - 55
 • Çarman, K., Öğüt H.,, Peker A., 1992, Altınova Tarım İşletmesinde Üretimi Yapılan Bazı Tarımsal Ürünler İçin Tarla Trafiğinin Araştırılması, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2, 4, 79 - 85
 • Eryılmaz T., Öğüt H., Oğuz H., Bacak S.,2010, Investigation of thePerformanceandEmissionValues of Non-Standart Fuels at DieselEngines,Journal of AgriculturalMachineryScience 6,1,2010,İzmir
 • Oğuz, H., Eryılmaz T.,Öğüt H., Demir F., Ciniviz M., 2009, A Research on Direct Utilization of Standart VegetableOils as a Fuel in Diesel Engine Journal of Agricultural, MachineryScience, 5/1/15-20
 • Konak,M., Öğüt,H.,,Aydin,C. 1996, Ekim Makinaları Laboratuvar Denemeleri İçin Titreşim Düzeneği Tasarımı, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 11, 154 - 160,
 • Öğüt, H.; Aydin, C. , 1992, Konya Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Poisson Oranı Ve Elastikiyet Modüllerinin Belirlenmesi, S.Ü Ziraat Fakültesi Dergisi, 2, 3, 39 - 53,
 • Öğüt, H.; Peker, A.; Aydın,C. , 1999, Simulated Transit Studies On Peaches: Effect Of Container, CushionMaterialsAndVibrations On ElasticityModulus, AgriculturalMechanization in Asia, Africaand Latin America, Japan, 30, 3, 59 - 62,

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 • Öğüt, H., Oğuz, H, Bacak, S., Aydın, F., Uygun, S., Arslan, Y., Subaşı,  İ., 2014, PelemirBiyodizelinin Teknik Özelliklerinin incelenmesi, Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4.Ulusal Çalıştayı
 • Oğuz H.,Öğüt H., Gökdoğan O.,2012, Türkiye’de Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi I.Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19-21 Nisan, Iğdır
 • Altuntas, E. ve H. Öğüt, 1999. TheEffects of DifferentTuberSizes on RowSeedTuber Distribution Pattern on a Full AutomaticPotatoPlanter. 7th Int. Cong. On Mech. AndEnergy in Agr., pp. 158-162. May 26-27,1999, Adana-Turkey.
 • Öğüt, H., Oğuz, H.,2011,TheDetermination of Characteristics of E-B DieselFuel, Bulletin of University of AgriculturalSciencesandVeterinaryMedicineCluj-Napoca,Bulletin UASVM Horticulture, 68(2)/2011, p 273, ISSN:1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394
 • Öğüt, H., Oğuz H.,2011,Konyada Tarıma Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli, I.Konya Kent Sempozyumu,S:409-420,ISBN:978-605-01-0205-5,Konya
 • Öğüt H., Allahverdi,N., Koçer H.E.,2001, Selçuk Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları, NEU-CEE 2001 Electrical, Electronic&ComputerEngineeringSymposium, Lefkoşa Kıbrıs, 216 - 220
 • Demir,F., Öğüt H., 1988, Biçerdöverlerde Otomasyona Yönelik Uygulamalar, III.Makina Teorisi Sempozyumu, 461 - 470
 • Peker,A., Öğüt H., 1988, Tarım Traktörlerinde Operatöre Yönelik Düzenlemeler, Tarımsal Mekanizasyon II.Ulusal Kongresi, 438 - 447
 • Çarman,K., Öğüt H., 1988,Türkiye'de Traktör Güçlerinin Artırılma Gereği, Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri
 • Çarman,K., Öğüt H., 1991, Türkiye'de İmal Edilen Tarım Arabalarının Traktörle Kombinasyonunda Frenleme Etkinliğinin İncelenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 13.Ulusal Kongresi, 129 - 135
 • Taşer, Ö.F.,Ünsaçar, F., Öğüt H., 1991, Düz Yüzeyli Kollektörlerde Kullanılan Farklı Malzemelerin Kollektörün Isı Tutumuna Etkisi,13.Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 70 - 77
 • Öğüt H., Çarman ,K., 1991, Bazı Küçük Daneli Ürünlerin Sürtünme Katsayılarının Değişik Yüzeyler İçin Belirlenmesi, 13. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 471 - 480
 • Öğüt H., Aydin, C., Mengeç , H.O.1992., Değişik Buğday Çeşitlerinde Bazı Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi, 14.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 244 - 253
 • Öğüt H., Altun A.A., Sulak,S.A.,2003, Koçer, H.E., Bilgisayar Destekli, İnternet Erişimli İnteraktif Eğitim CD'Sİ E--EĞİTİM, III. International EducationTechnology Conference, Kıbrıs
 • Aydın, C. Öğüt, H., 1992, Bazı Biyolojik Materyallerde Deformasyon Oluşumu ve Deformasyon Enerjisinin Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon14.Ulusal Kongresi, 254 - 264
 • Demir,F., Çarman, K.,Öğüt H., 1993.,Çayır Biçme Makinalarında Hidrolik Tahrik İmkanları Üzerinde Bir Araştırma, 5.Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 386 - 395
 • Öğüt, H., Çarman,K., Hacıseferoğulları H., 1992,Bazı Tarımsal Materyallerde Kesme Gerilmesinin Nem ve Yüklenme Hızına Bağlı Olarak Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi 265- 273
 • Çiftçi,N., Öğüt H.,, Kara, M.,1994, Konya Bölgesi Termal Sularının Seracılıkta Kullanılma İmkanları, Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu
 • Çarman,K., Öğüt H.,Hacıseferoğulları, H., 1995, Konya Bölgesinde Buğday Tarımında Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Özellikleri, Enerji Tüketimi Ve Buğdayın Verim Parametreleri Üzerine Bir Araştırma, 16.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 110 - 119
 • Hacıseferoğulları,H., Doğan, F, Demir ,F.,Çarman,K.,Öğüt,,H.,Konak,M., 1998, Hassas Ekim Makinalarında Kullanılan Değişik Tip Baskı Tekerlerinin Şeker Pancarı Ekiminde Tohumun Çimlenmesine Etkilerinin Saptanması, Tarımsal Mekanizasyon 18.Ulusal Kongresi 17-18 Eylül, 396 - 405
 • Baş,İ., Öğüt H., 1997, Altınova Tarım İşletmesinde Bitkisel Üretimde Mekanizasyon Özellikleri Ve Enerji Bilançosunun Belirlenmesi, 17.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji kongresi, 102 - 110
 • Altuntaş,E., Öğüt H.,, Taşer , Ö.F., 1997, Ülkemiz Coğrafi Bölgelerine Göre Tarımsal Mekanizasyon Mekanizasyon Durumu, 17.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 65 - 78
 • Öğüt H.,Kuş, R., Motorlu Taşıtlarda Alternatif Yakıt Kullanımı, 1999, The Second TransportationandTrafficCongress. 01-02 Ankara
 • Öğüt H., Başçiftçi,F., Kahramanlı, Ş., 2001, Kapalı Mekanlara Giriş-Çıkış Kontrol Sistemi, Electrical, Electronics&ComputerEngineeringSymposiumandExhibition (NEU-CEE 2001),189 - 192
 • Öğüt, H., Akınerdem, F., Pehlivan, E., Aydın, M. E., Oğuz, H., 2004 Türkiye'de Bazı Yağ Bitkilerinden Biyodizel Üretim Prosesleri ve Dizel Motorlarda Kullanımın Tarım, Çevre, Gıda, Kimya ve Teknolojik Boyutlarıyla Araştırılması Biyoenerji Sempozyumu, 20-22 Ekim, İzmir
 • Öğüt, H., Babaoglu, M., Mengeş, H.O., Oğuz, H., Eryılmaz, T., 2006. Biodisel in Turkey, Learn How to Design a Plantand a TechologyforBiodieselProduction at the 3RD AOCS BiodieselShourt Course, 24-25 January İstanbul
 • Öğüt, H., Oguz, C., Arısoy, H.,Oguz, H., Akınerdem F., Öztürk, Ö., Babaoglu, M., 2004, The Analysis of BiodieselProductionfromRapeseed in Turkey, 2nd World Conference andTechnologyExhibition on BiomassforEnergy, IndustryandClimateProtection 10-14 May Rome, Italy
 • Oguz, H., Öğüt, H., Turcan, H., 2004 Use of Three Different of VegetableOilsforAlternativeFuelby Engine Modification, 2nd World Conference andTechnologyExhibition on BiomassforEnergy, IndustryandClimateProtection 10-14 May Rome, Italy
 • Öğüt H., Oguz, H., Eryılmaz T., Demir F., Ciniviz M., 2010, TheResearch Of Diesel Engine Performance Using NeutralizedSafflowerOil as Fuel, Second International Symposium on SustainableDevolopmentSarajevoBosniaandHerzegovia, ISSD 821710, p 700-709
 • Soylu S., Sade B.,Öğüt H.,Akınerdem F., Babaoğlu M.,AdaR.,Öztürk Ö., Oğuz H., Eryılmaz T., 2010, Türkiye İçin Alternatif Erozyonla Mücadele ve Yem Bitkisi Olarak Dallı Darının (Panicumvirgatum L.) Yetiştirilebilme Olanaklarının Araştırılması, Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çorum.
 • Soylu S.,Sade B., Öğüt H., Akınerdem F., Babaoğlu M., Öztürk Ö.,Ada R., Eryılmaz T., Oğuz H., 2009,Türkiye İçin Alternatif Bir Biyoyakıt ve Silaj Bitkisi Olarak Dallı Darının (Panicumvirgatum L.) Yetiştirilme Olanaklarının Araştırılması, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 617-620,
 • Oğuz, H., Öztürk, Ö., Öğüt. H., Erdem. F. A., 2003. Yeni Ve Kullanılmış Bitkisel Yağların Gıda Harici Değerlendirilmesi ve Bunların Ekonomiye Olan Etkisinin İncelenmesi. Türkiye 1. Yağlı Tohumlar Bitkisel Yağlar Ve Teknolojileri Sempozyumu. 22-23 Mayıs İstanbul.
 • Öğüt, H., Oğuz, H., 2004 Atık Fındık Yağının Ekonomiye Kazandırılmasında Örnek Bir Uygulama: Biyodizel Üretimi II. Fındık Şurası s, 348-351, 10-14 Ekim, Giresun
 • Öğüt, H., Oğuz, H., Mengeş, H.O., Eryılmaz, T., 2006 Farklı İyot Sayısına Sahip Biyodizellerin Motora Etkisinin İncelenmesi. Biyoyakıt (Biyodizel -Biyoetanol) Sempozyumu TÜBİTAK, Butal 29-30 Haziran, Bursa
 • Oğuz, H., Öğüt, H., Eryılmaz, T., Mengeş, H.O., 2007, Yağ Tutuculardan Elde Edilen Yağlardan Biyodizel Eldesi ve Kalitesi. Enerji Güvenliği, Enerji Tarımı, Küresel Isınma Açısından Biyoyakıtlar, Biyodizel Biyogaz Biyoetanol Sempozyumu, Ankara
 • Öğüt, H., Eryılmaz, T., Oğuz, H., 2007 Bazı Aspir (Carthamustinctorius l.) Çeşitlerinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler Ve Biyodizel Sempozyumu 28-31 P: Mayıs Samsun
 • Öğüt, H., Oğuz, H., Mengeş, H.O., Eryılmaz, T., 2007 Standartlara Uygun Bitkisel Yağların Tarım Traktörlerinde Doğrudan Yakıt Olarak Kullanımının Araştırılması. Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu 12-13 Aralık s:147-157 Ankara
 • Oğuz,H., Öğüt, H., 2004, Çiftçi Şartlarına Uygun Bir Biyodizel Üretim Tesisinin Tasarım Ve İmalatı, Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi 2004
 • Acaroğlu, M., Öğüt,H., Örnek, M.N. , 2002, BiyokütleninBiriketlenmesi Ve BiyokütleBiriketlerinin Fiziksel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 16-18 Ekim, İTÜ, İstanbul, Konferans, 2002
 • Gür,K.Çarman, K., H.Hacıseferoğulları, Öğüt, H., , 2000, Farklı Ara Çapa Yöntemlerinin Enerji Girdileri Ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi, Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi,  230 - 237
 • Oğuz, H., Öğüt, H. , LPG'nin Tarım Kesiminde Kullanım İmkanlarının İncelenmesi. 1998,Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi. Tekirdağ, Konferans174 - 179,
 • Acaroğlu, M., Aksoy, A.Ş., Öğüt, H. , Güneş Enerjisi Ve Fotosentez Biyokütlenin Fotosentezinde Enerji Bağlanması Üzerine Bir Araştırma. 1998, Güneş Günü Ve Sempozyumu Ve Fuarı, Konferans, 1, 0, 151 - 156,
 • Öğüt, H.; Aydin, C., Mengeş, H. O. , 1992, Değişik Buğday Çeşitlerinde Bazı Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, 247 - 253,
 • Aydın, C., Öğüt, H. , 1992, Bazı Biyolojik Materyallerde Deformasyon Oluşumu Ve Deformasyon Enerjisinin Belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, 254 - 264,

Öğüt,H., Çarman, K., Hacıseferoğulları, H.,1992, Bazı Tarımsal Materyallerde Kesme Gerilmesinin Nen ve Yüklenme Hızına Bağlı Olarak Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusak Kongresi,  265 - 273,

 • Oğuz, H., Sarıtaş, İ., Öğüt, H., Allahverdi, N, 2003, Motor Denemeleriyle Bulunan Karakteristik Değerlerin Bulanık Uzman Sistem Programı Kullanılarak Belirlenmesi Ve Deneysel Verilerle Karşılaştırılması, 3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu,
 • Acaroğlu, M., Türkoğlu, N., Öğüt, H., 2000, EnergyBalanceForWinterRape - 00 (Canola) ProductionInMiddle Anatolia, 1.World EnergyforBiomassCongress, SevillaSpain, 1, 1, 226 - 229,
 • Acaroğlu, M., Öğüt, H., Oğuz, H., 1999, TheStudy On Using Of AnalyticHierarchyProcess Model InSelected Of The Best SuitableBiomassFuel, 7th International Congress On AgriculturalMechanisationandEnergy 26-27 May, P. 302-307, Adana,

Kitaplar

 • Öğüt H., Tarım Traktörleri, 2012, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No:23, ISBN:975-448-1334, 251 s,
 • Öğüt, H., Oğuz, H., 2006 Üçüncü Milenyumun Yakıtı Biyodizel, Yayın No: 745 Nobel Yayın Dağıtım ISBN: 975-591-730-6 II. Baskı 190 s