Башкаруу

Бөлүм башчысы:  ф.и.д.,проф. Ибраимов Осмонакун

Бөлүм катчысы:  Жылдызкан Бейшенова

Бөлүмдүн академиялык курамы:

  • Ф.и.д., проф. Осмонакун Ибраимов
  • Ф.и.д., проф. Замира Дербишева
  • Ф.и.к., ага окутуучу Елена Жоламанова
  • Ф.и.д., ага окутуучу Алла Нарозя
  • ага окутуучу С.А.Алаева