“Орус тили жана адабияты” программасы бакалаврларды даярдоо үчүн  жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандартына ылайык  531 000 – Филология (Орус тили жана адабияты) багыты боюнча иштелип чыккан.

Аталган профильдеги бүтүрүүчүлөр  жогорку билими туурлуу  эл аралык үлгүдөгү дипломго ээ болуп,  дүйнөлүк эмгек рыногундагы атаандаштыкка туруштук бере алышат.

Окуу мөөнөтү 4 жыл.

“Орус тили жана адабияты” программасын аяктаган бүтүрүүчүлөр

  • -орто жана атайын кесиптик окуу жайларда орус тили жана адабияты мугалими;
  • -орус тилинен түрк жана кыргыз тилдерине котормочу;
  • -ар кандай типтеги тексттерди  редакциялоо, оңдоо, түзүү;
  • -тандап алган багытта улут аралык  оозеки жана жазуу коммуникация куруу

көндүмдөрүнө ээ адис болуп чыгышат.

 Программанын бүтүрүүчүлөрү лингвистикалык, маданият жана адабият таануучулук сабактарын кеңири үйрөнүп, ар кандай изилдөө иштерге  платформа түзүшөт жана  өз  билимин  андан ары магистратурада улантууга мүмкүндүк алышат.