Бүтүрүүчүлөрдүн  иш табуу мүмкүнчүлүгү

«Орус тили жана адабияты» программасынын бүтүрүүчүлөрү төмөнкү багыттагы  тармактарда иштей алышат:

-жалпы билим берүүчү орто мектептерде, кесиптик атайын орто билим берүү мекемелеринде орус тили жана адабият мугалими;

-мамлекеттик жана коомдук ишкана-мекемелерде, бизнес тармагында коомчулук менен байланыш иши;

-ар түрдүү мамалекеттик жана жеке менчик басма  секторунда  котормочулук, редакторлук иши;

-илимий  мекемелерде изилдөө иштерин жүргүзө алышат.   

Жылдарга карата бүтүрүүчүлөрдүн саны

Бүтүрүү жылы

Бүтүрүүчүлөрдүн саны

Жалпы саны

2011-2012

4

 

 

63

 

 

 

2012-2013

17

2013-2014

0

2014-2015

2

2015-2016

3

2016-2017

9 + 1

2017-2018 10+1
2018-2019 15+1