ЧЫГЫШ ТИЛДЕР БӨЛҮМҮ

«Орус тили жана адабияты» программасы

Тарыхы.  «Орус тили жана адабияты» программасы 2007-2008 окуу жылы ачылып, алгачкы  студенттерди кабыл алган. Аталган программа  531000- «Филология» (Орус тили жана адабияты) багытында бакалаврларды даярдап чыгарат. Окуу программасы мамлекеттик жогорку билим берүү стандартынын негизинде түзүлгөн. Окуу мөөнөтү 4 жыл.

Бөлүм башчылар  (жылдар боюнча)

Ф.и.д., проф. Замира Дербишева

2007-2010

Ф.и.д., проф. Осмонакун Ибраимов

2010-