2016-2017 окуу жылы жарыяланган эмгектер

"Язык, культура, этнос". -  профессора З. Дербишеванын  65-жылдык юбилейине арналган «Русский язык как фактор культурно-образовательной интеграции общества» аттуу  Экинчи Эл аралык илимий-практикалык  конференциянын  материалдары.  – Бишкек – Санкт-Петербург, 2017. – 476 б. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». №12 чыгарылышы). Бишкек, 15-16 декабрь, 2016.