ОРУС ТИЛИ БӨЛҮМҮНҮН ИЛИМИЙ БАГЫТЫ

 

  • Когнитивдик лингвистика
  • Лингвомаданият таануу
  • Концептология
  • Орус  жана түрк тилдеринин салыштырма грамматикасы
  • Текст которуу
  • Адабият теориясы

 

Орус тили жана адабияты  бөлүмүнүн  профессордук окутуучулар курамы тарабынан

9  китеп, 100 жакын илимий макала Кыргызстанда, Казакстанда, Түркияда,  Орусияда, Америкада  өткөн илимий конференция, симпозиум жана конгресстерде окулуп, жарыя болгон.     

Орус тили жана адабияты  бөлүмүнүн  профессордук окутуучулар курамы Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Орусия  окумуштууларынын катышуусу менен   жыл сайын өтүүчү  “Когнитивдик лингвистика жана концептуалдык изилдөөлөр” Эл аралык илимий семинарын  Кыргызстанда уюштурууга катышат.