Мугалимдер

 

Толук ставкалуу

Жарым ставкалуу/Саат башына

Жалпы

Ф.и.д., проф.

            2

0

 

             6

Ф. и. к., ага окутуучу

2

1

Ага окут.

1

0

Кенже илим.кызм.

0

0

 

2018-2019 окуу жылындагы студенттердин саны

даярдоо курсу

I

II

III

IV

магистратура

докторантура

жалпы

18

15

22

8

23

 

 

86