Мугалимдер

 

Толук ставкалуу

Жарым ставкалуу/Саат башына

Жалпы

Ф.и.д., проф.

2

0

 

7

Ф. и. к., ага окутуучу

2

2

Ага окут.

1

0

Кенже илим.кызм.

0

0

 

2017-2018 окуу жылындагы студенттердин саны

даярдоо курсу

I

II

III

IV

магистратура

докторантура

жалпы

20

22

9

21

21

 

 

73