Аты Док. Алла НАРОЗЯ
Э-куржун alla.narozya@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-408
Телефону 00996 312 49 27 63 (893)
Сабактар

RDE-105 : ТЕКСТТИ ФИЛОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗДӨӨ I (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-106 : ТЕКСТТИ ФИЛОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗДӨӨ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-309 : ТҮРКЧӨ-ОРУСЧА КОТОРМО ПРАКТИКАСЫ I (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-314 : ТҮРКЧӨ-ОРУСЧА КОТОРМО ПРАКТИКАСЫ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-318 : ОРУС АДАБИЯТЫН ОКУТУУ ЫКМАЛАРЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-414 : ОРУС АДАБИЯТЫ: XX КЫЛЫМДЫН 60 -70 ЖЫЛДАРЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-206 : ОРУСЧА-ТҮРКЧӨ КОТОРМО ПРАКТИКАСЫ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-210 : ТЕКСТТИ ФИЛОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗДӨӨ IV (Тил үйрөтүү бөлүмү )

Резюме

Билими:

Даража

Бөлүмү

Университет

Бүтүргөн  жылы

Жогорку билим

Орус тили жана адабияты / филолог, орус тили жана адабияты окутуучусу

 

«М. Горький» ат. Киев Мамлекеттик педагогикалык институту

(Киев, УКРАИНА)

1984

Аспирантура

Орус адабияты жана кыргыз адабияты

Ж. Баласагын ат. Кыргыз улуттук университети (Бишкек, KЫРГЫЗСТАН)

2013

 

Дипломдук иштин темасы / илимий жетекчи:

«Ч. Айтматовдун чыгармасындагы мугалимдин образы» / Ф.и.д., проф. И.Т. КРУК.

Кандидаттык диссертация / Адиси / Диссертациянын темасы / Илимий жетекчи:

Кыргыз адабияты жана орус адабияты / «Мар Байжиевдин драматургиясынын поэтикасы» / ф.и.д., проф. ОЗМИТЕЛЬ Е.К., ф.и.д., проф. ШАПОВАЛОВ В.И.

Иш тажрыйбасы:

Кызматы / Наамы

Иш жери

Жылы

Ага окутуучу

Бишкек гуманитардык университети (БГУ) (Бишкек, KЫРГЫЗСТАН)

1984-1998 жж.

Ага окутуучу

«Адис-педагог» Окуу-кеңеш борбору (Бишкек, KЫРГЫЗСТАН)

1998-1999 жж.

Ага окутуучу

«Паритет» Корей тил борбору (Кыргыз-Россия Славян университети) (Бишкек, KЫРГЫЗСТАН)

1998-1999 жж.

Ага окутуучу,

 орус тили кафедрасынын координатору

Кыргыз-Турк «Манас» университети (Бишкек, KЫРГЫЗСТАН), Чет тилдер жогорку мектеби, орус тили кафедрасы

1999-2009 жж.

Ага окутуучу

Кыргыз-Түрк «Манас» Университети (Бишкек, KЫРГЫЗСТАН), Чыгыш тилдери бөлүмү (Орус тили жана адабияты)

2009 ж. бери

Ага окутуучу, филол. илим. кандидаты

Кыргыз-Түрк «Манас» Университети (Бишкек, KЫРГЫЗСТАН), Чыгыш тилдери бөлүмү (Орус тили жана адабияты)

2013 ж. бери

 

Дипломдук иш жетекчилиги:

            1984-1998 жж. – Кыргыз жана орус адабияты боюнча дипломдук иштин жетекчиси (15 дипломдук иш).

Аскердик милдети: –

Проекттер:

1. 2008-жылы макалалардын басылыш жыйнагы (Ч. Айтматов о Т. Шевченко 2008 кыргыз-украина адабий байланыштарынын тарыхынан) // Тарас Шевченко Кыргызстанда: орус, украина жана кыргыз тилдеринде илимий, публицистикалык жана көркөм материалдар) «Украинанын тышында жашаган украина элдери менен байланыш чараларын түзүү» Украина өкмөтүнүн бюджеттик программасынын тегерегинде.(Бишкек, КЫРГЫЗСТАН) / макала автору.

2. 2009-2010 «Орус дүйнөсү» проекти (кыргыз мектептеринин башталгыч класстары үчүн орус адабияты боюнча «Орус сөзү» хрестоматиясы), Кыргыз-Орус Славян Университети (Бишкек, KЫРГЫЗСТАН) / китеп автору.

Башкаруу иш тажрыйбалары:

2001-2009 жж. – орус тили кафедрасынын координатору, Чет тилдер Жогорку мектеби, Кыргыз-Түрк «Манас» университети (Бишкек, KЫРГЫЗСТАН).

Илимий организацияларда мүчө:

Сыйлыктар:

 • Түрк тилин бүтүрүү курсу С и В сертификаты (1987-1988 жж., Бишкек, KЫРГЫЗСТАН);
 • «Критикалык ойлонуу программасында окуу жана кат» курсу сертификаты (2000-ж., Бишкек, KЫРГЫЗСТАН);
 • Орус тилин чет тили катары үйрөтүү методикасы кыска мөөнөттүү курсу сертификаты (2002-ж., Москва, РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫ);
 • Квалификацияны жогорулатуу курсу «Кыргыз тили бүтүрүү» сертификаты (2004-ж., Бишкек, KЫРГЫЗСТАН);
 • Квалификацияны жогорулатуу курсу боюнча «синхрондук котормо» сертификаты (2010-ж., Бишкек, KЫРГЫЗСТАН);
 • Улуу Ата-Мекен согушу жеңишине 65 жылдыгына арналган, жаш илимпоздордун илимий-практикалык конференциясы доклады үчүн III даражадагы диплому (2010-ж., Бишкек, KЫРГЫЗСТАН);
 • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы (2010-ж., Бишкек, KЫРГЫЗСТАН);
 • Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин ардак грамотасы жана медалы (2010-ж., Бишкек, KЫРГЫЗСТАН);
 • Кыргыз-Түрк «Манас» университети Гуманитардык факультетинин Чыгыш тилдери бөлүмүнүн («Орус тили жана адабияты» программасынын) базасында 2011-жылдын 17-февралдан 17-майга чейин өткөрүлгөн «Орус көркөм чыгармасын сүйүүчүлөр үчүн лекция» аттуу программасы боюнча квалификацияны жогорулатуу курсунун сертификаты;
 • Россия Федерациясынын Билим берүү жана илим министрлиги жана Элдердин ынтымагы Россия университети тарабынан өткөрүлгөн 2011-2015-жылдары «Орус тили» федерациялуу максаттуу программасы багытында КМШ өлкөлөрү үчүн «Орус тили жана адабияты мугалимдеринин жаңы профессионалдык компетенциясы» аттуу программасы боюнча кыска мөөнөттүү курсунун квалификацияны жогорулатуу сертификаты (2012-жылдын 26-28 марты) (Бишкек, КЫРГЫЗСТАН);
 • Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин ардак грамотасы (2012-ж., Бишкек, КЫРГЫЗСТАН);
 • Англис тилин бүтүрүү курсу сертификаты (2014-ж., Бишкек, KЫРГЫЗСТАН).

Акыркы 2 жылда берген сабактары:

Окуу жылы

Семестр

Сабактардын атттары

Жумадагы сааттардын саны

Студентттердин саны

Теория

Практика

2012-2013

Күз

RDE-105 Текстти филологиялык анализдөө

2

2

8

RDE-111 Орус адабиятына киришүү

2

0

8

RDE-203 Орусча-Түркчө котормо практикасы I

2

2

3

RDE-205 Текстти филологиялык анализдөө III

2

 

2

 

3

RDE-309 Түркчө-Орусча котормо практикасы I

2

2

17

Жаз

RDE-106 Текстти филологиялык анализдөө II

2

2

8

RDE-206 Орусча-Түркчө котормо практикасы II

2

0

8

RDE-210 Текстти филологиялык анализдөө IV

2

2

3

RDE-310 Түркчө-Орусча котормо практикасы II  

2

 

2

 

3

RDE-326 (SAD) Түркчө-Орусча котормо практикасы I

2

2

17

2013-2014

Күз

RDE-105 Текстти филологиялык анализдөө

2

2

18

RDE-203 Орусча-Түркчө котормо практикасы I

2

2

5

RDE-205 Текстти филологиялык анализдөө III

2

 

2

 

5

RDE-309 Түркчө-Орусча  котормо практикасы I

2

2

3

Жаз

RDE-106 Текстти филологиялык анализдөө II

2

2

18

RDE-206 Орусча-Түркчө котормо практикасы II

2

2

5

RDE-210 Текстти филологиялык анализдөө IV

2

2

5

RDE-310 Түркчө-Орусча  котормо практикасы II

2

2

2

 

Окутуу сабактары:

Адабият таанууга киришүү, көркөм текстти анализдөө, адабий тексттерди анализдөө, аудио жана сүйлөө жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, түркчө-орусча жана орусча-түркчө котормо, тексттерди которуу, XX кылымдын орус адабияты, орус грамматикасы, орус тили чет тили катары.  

Илимий иштери

А. КУА дан өткөн чет элдик басмаларда жарыяланган макалалар:

A1. Концепция личности в драматургии Мара Байджиева // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая, № 3 (127). – Алматы, 2010. – С. 196–200.

А2. Трагикомедия Мара Байджиева «В субботу вечером…». Поэтика жанра // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая, № 6 (130). – Алматы, 2010. – С. 212–214.

А3. Poetics Of Image-Character In Mar Baydjiev’s Dramaturgy On The Typologycal Level / Mar Baydjiev’in Drama Türündeki Şiir Sanatında, Biçimsel ve Karakteristik Özelliklerin Tipolojik Açıdan İncelenmesi / Поэтика образа-характера в драматургии Мара Байджиева на типологическом уровне // BILIMSEL EKSEN - SCIENTIFIC AXIS - НАУЧНЫЙ МЕРИДИАН Bahar / Spring / Весна 2014 ▪ Yıl /Year/Год 4 ▪ Sayı /Number/Число 12 Dört Ayda Bir Yayimlanan Uluslararasi Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Quarterly Social Education Journal Subject To International Peer Review Ежеквартальный международный журнал общественных наук. ISSN: 1309-5811. Kültür Ajans Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. – Konur Sokak 66/9 Bakanlıklar–ANKARA. – С. 135–150.

B. Илимий макалаларда Эл аралык конференцияларда жарыяланган макалалардын доклады:

B1. Ч. Айтматов о Т. Шевченко (Из истории киргизско-украинских литературных связей) // Тарас Шевченко в Кыргызыстане: Научные, публицистические и художественные материалы на русском, украинском и киргизском языках / Ред.-сост. Г. Н. Хлыпенко. – Б.: Учкун, 2008. – С. 175–179.

C. Жазылган эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:   -

D. КУАда бекитилип, жарыяланган макалалар:

D1. Музыкально-сценическая интерпретация драмы М. Байджиева «Дуэль» на украинской и узбекской сценах // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета, 2006. – Том 6. – № 4. – С. 129–134.

D2. Типология героев в драматургии Мара Байджиева // Вестник Бишкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева. – № 2 (17). – 2010. – С. 161–165.

D3. Трагикомический эффект в драматургическом произведении (на материале пьес М. Байджиева и А. Вампилова) // Вестник Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына: Сер. 5: Труды молодых ученых. – Вып. 4: Труды КНУ им. Ж. Баласагына. Естественные и гуманитарные науки. – Бишкек: КНУ, 2010. – С. 184–190.

D4. Тип искателя истины в драматургии Мара Байджиева (Поэтика образа-характера) // Вестник Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева. Выпуск 3. – 2011. – С. 284–288.

D5. Киргизский писатель Мар Байджиев в творческих связях с Украиной // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына: Серия 1. Социально-гуманитарные науки. Выпуск 4. Филология. Языкознание. Литературоведение. – Бишкек: КНУ им. Ж. Баласагына, 2011. – С. 252–256.

Е. Конференцияларда жарыяланган илимий макалалардын доклады:

E1. Социальный характер конфликта в драматургии М. Байджиева // Место и роль художественной литературы в формировании социально активной личности в свете решений XVII съезда КПСС: Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции, 20-22 октября 1988 г. – Фрунзе, 1988. – С. 52–53.

E2. Проблема героя в драматургии М. Байджиева // Материалы Межкафедральной научной конференции профессорско-преподавательского состава Бишкекского педагогического института русского языка и литературы  (28-29 апреля 1992 г.). – Бишкек, 1992. – С. 27–28.

E3. Особенности драматического воплощения проблемы детства в пьесе М. Байджиева «Праздник в каждом доме» // Сборник научных статей Итоговой научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава БГУ. – Бишкек, 1995. – С. 95–100.

E4. Концепция личности в драматургии М. Байджиева // Сборник тезисов Научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава  (г. Бишкек, 22-24 февраля 1995 г.). – Бишкек, 1996. – С. 86–87.

E5. Драматургические образы-символы в пьесе М. Байджиева «Мы – мужчины» // I научная конференция молодых ученых и аспирантов БГУ (21-22 ноября 1995 г.): Тезисы докладов. – Бишкек, 1995. – С. 28–29.

E6. Пьесы М. Байджиева в театрах России // Озмителевские чтения – 96: Материалы филологической конференции. – Бишкек, 1997. – С.114–122.

E7. Анкета «Преподаватель глазами студента» в контексте критического мышления // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Критическое мышление в Кыргызстане: от знания к оценке» (25 ноября 2001 г.). – Бишкек, 2002. – 0,4 п. л.

E8. Развитие навыков письменной речи в работе над сочинением // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Жизнь, отданная народу», посвященной 100-летию Юсупа Абдрахманова  (25-26 декабря 2001 г.). – Бишкек, 2002. – 0,3 п. л.

E9. Формы контроля в контексте коммуникативного обучения второму иностранному языку // Материалы Межвузовской научно-методической конференции «Второй иностранный язык: современные технологии обучения» (29-30 апреля 2002 г.). – Бишкек, 2002. – 0,3 п. л.

E10. «Трагикомический эффект» в пьесах М. Байджиева и А. Вампилова (поэтика конфликта) // Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых «65 лет Великой Победе: связь поколений», посвященная 65-летию Великой Победы (18-20 мая 2010 г.). – КНУ им. Ж. Баласагына. – Бишкек.

E11. Типология героев в драматургии Мара Байджиева // Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в Кыргызстане» (8 декабря 2010 г.). – БГУ им. К. Карасаева. – Бишкек.

E12. Киргизский писатель Мар Байджиев в творческих связях с Украиной // Международная научно-практическая конференция «Традиции интернационализма в Кыргызстане: исторические корни и современные перспективы», посвященная 85-летию кооператива «Интергельпо» (9 декабря 2010 г.). – КНУ им. Ж. Баласагына. – Бишкек.

E13. Поэтика литературной сценичности драматургического произведения в диссертационном исследовании (к постановке вопроса) // I Международная конференция по постградуальному образованию «Настоящее и будущее постградуального образования в контексте глобализации» (13–14 апреля 2011 г.): Тезисы докладов. – Бишкек: КТУ «Манас», 2011. – С. 67.

E14. Драматургия киргизского писателя Мара Байджиева как форма межкультурной коммуникации в аспекте театральной критики // Язык, культура, коммуникация: вопросы дидактики: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. Н.П. Задорожной, Л.Р. Скреминской. – Токмок: МУЦА, 2012. – С. 102–108.

E15. Драма Мара Байджиева «Дуэль» в литературных интерпретациях автора // Новые коммуникативные технологии и общественные трансформации // Материалы II Международного симпозиума по коммуникации (2–4 мая 2012 г.). – КТУ «Манас». – Бишкек // Интернет-источник: http://manas.kg/iletisim.sempozyum/semp.pdf. – С. 771–781. (Жаңы коммуникация технологиялары жана коомдук трансформация: II-эл аралык коммуникация симпозиуму. –  Б.: КТМУ, 2012; текст. кыргызча, түркчө, орусча, англисче. ISBN 978-9967-26-685-8).

E16. «Как человеку Человеком быть». Айтматовская проблема в драматургии Мара Байджиева // Международная научная конференция «Чынгыз Айтматов и ренессанс тюркской цивилизации» (24–25 мая 2012 г.): Тезисы докладов. – Бишкек: КТУ «Манас». – С. 57.

E17.  «Как человеку Человеком быть». Айтматовская проблема в драматургии Мара Байджиева // Чыңгыз Айтматов жана түрк цивилизациясынын ренессансы: Эл аралык конгресстин материалдары. Çengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Kongresi’nin Materyalleri. Түзгөндөр: проф. Докт. Дөөлөтбек Сапаралиев, докт. Женгиз Буйар. – Бишкек, 2013. – С. 201–205.

E18. Эпическая драма в творчестве Мара Байджиева: вопросы поэтики // Международная научная конференция «Этносы и культуры Кыргызстана в историческом взаимодействии: тюрко-славяно-германские культурно-языковые связи» (25–26 сентября 2012 г.). – КРСУ. – Бишкек. – С. 282–290.

E19. Контекст русской литературы в драматургии Мара Байджиева (поэтика чужого слова, или текста в тексте) // Функционирование русского языка в контексте взаимодействия с киргизским языком и культурой: Междунар. научно-практ. конф., посвященная 20-летию КРСУ. г. Бишкек, 22 февраля 2013 г. – С. 44–49.

F. Башка басымалар:

F1. Краткий словарь трудностей русского языка (для студентов-иностранцев) / Сост. Л.И. Пущина. Рецензенты: А.Г. Нарозя, У.Д. Камбаралиева. – Б.: БГУ, 2002.

F2. Türkçe Açıklamalı Türkçe-Rusça Deyimler Sözlüğü (Турецко-русский фразеологический словапрь) / Hazırlayan: Akif Şinasi Baştabak; Redaktörler: Mincihan Abaydulova, Alla Narozya, Uulkan Kambaraliyeva, Mukadas Sabirova. – Bişkek, 2005.

F3. Пущина Л.И., Бегункова Л.А. Общаться на русском – легко: Для студ.-иностранцев. Рецензенты: Нарозя А.Г., Бекболиева Б.А. – Б., 2008.

G. Китептер:

G1. Введение в литературоведение / Модульно-рейтинговые контрольные тесты: Учебно-методическое пособие / Сост.: к.ф.н., доц. Кульчицкий В.Е., ст.преп. Нарозя А.Г., д.ф.н., проф. Озмитель Е.К. – Бишкек, 1993. – 23 с.

G2. Основы литературных знаний / Модульно-рейтинговые учебные тесты: Учебно-методическое пособие для студентов I курса Факультета русской филологии (РЯЛНШ) / Сост. ст. преп. Нарозя А.Г. – Бишкек, 1995. – 29 с.

G3. Rusça konuşuyoruz: Рабочая тетрадь по русскому языку: Начальный уровень I-II / Гл. ред. докт. филол. наук, проф. Дербишева З.К., ред.-сост. Нарозя А.Г.; авторы: Санто Н.К., Байызбекова А.А., Калинина Е.В., Сабирова М.М., Лесниченко Н.В., Дюбенкова Г.В., Незнаева Р.А.– Бишкек, 2008–2010.

G4. Русское слово: Книга для чтения.1 класс. / Сост. З.К. Дербишева, А.Г. Нарозя. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2010. – 124 с.: ил.

G5. Русское слово: Книга для чтения. 2 класс. / Сост. З.К. Дербишева, А.Г. Нарозя. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2010. – 128 с.: ил.

G6. Русское слово: Книга для чтения. 3 класс. / Сост. З.К. Дербишева, А.Г. Нарозя. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2010. – 124 с.: ил.

G7. Русское слово: Книга для чтения. 4 класс. / Сост. З.К. Дербишева, А.Г. Нарозя. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2010. – 127 с.: ил.

G8. Поэтика драматургии Мара Байджиева: монография / Науч. ред. проф. В.И. Шаповалов. – Бишкек: Турар, 2014. – 192 с.

H. Макалалар:

H1. Ч. Айтматов о Т. Шевченко: (Из истории киргизско-украинских литературных связей) // Двусторонние литературные связи в эпоху развитого социализма: Тематический сборник научных статей. – Фрунзе, 1985. – С. 47–52.

H2. Украинские писатели о Ч. Айтматове // Чингиз Айтматов и современная советская многонациональная литература: Сборник научных статей. – Фрунзе, 1987. – С. 91–96.

H3. Очищающая сила правды // Комсомолец Киргизии. – 1988. – 23 ноября. – С. 6.

H4. Начать с себя: Размышления о драматургии Мара Байджиева // Учитель Киргизстана. – 1988. – 25 ноября. – С. 4.

H5. Пьесы Мара Байджиева на Всесоюзной сцене // Киргизская литература в контексте русской художественной культуры : Сборник научных трудов. – Фрунзе, 1989. – С. 64–84.

H6. Интерактивные приемы в формировании умений письма на неродном языке // Русский язык и литература в школах Кыргызстана. – 2001. – №4. – С. 47–55.

H7. Наш Бог – совесть: Писателю Мару Байджиеву – 75 // МСН. – 2010. – 18 марта.

Н8. Классика не стареет: Мару Байджиеву – 75 // Кутбилим. – 2010. – 19 марта.

Н9. Многоязычный КТУ «Манас» // Русское слово в Кыргызстане: Информационно-аналитический журнал. – 2011. – № 2. – С. 55–58.

Жарыяланбаган докладдар:

1. Поэтика литературной сценичности драматургического произведения в диссертационном исследовании (к постановке вопроса) // Материалы I Международной конференции по постградуальному образованию «Настоящее и будущее постградуального образования в контексте глобализации» (13–14 апреля 2011 г.). – Бишкек: КТУ «Манас», 2011.

2. Переводческая интерпретация заглавий в произведениях писателя-билингва (на материале пьес Мара Байджиева) // Материалы III Международного симпозиума «Перевод и его будущее» (8-9 ноября 2012 г.). – Бишкек: КТУ «Манас», 2012.

3. Изучение драматургии кыргызского писателя-билингва Мара Байджиева в русскоязычной аудитории // Кыргызстан – Россия: вехи гуманитарного сотрудничества: Материалы Международного симпозиума, посвящённого 20-летию КРСУ. Иссык-Куль, 27–29 сентября 2013 г.

4. Коммуникативный потенциал пьесы Мара Байджиева «Дуэль» в контексте её интерпретации в различных видах искусства // Материалы Международного симпозиума по коммуникациям «Управление стратегическими коммуникациями» (5–7 июня 2014 г.). – Бишкек: КТУ «Манас», 2014.

Семинар / Конференциялар:

1. Эмоциональная вовлечённость иностранных студентов в процессе обучения русскому языку как средство формирования коммуникативной компетенции // Международный конгресс «Русский язык в сообществе народов СНГ» (4-6 марта 2004 г.). – Бишкек.

2. Литературное произведение как средство межкультурной комуникации (на примере драматургии М. Байджиева) // Озмитиелевские чтения – V: Научная филологическая конференция «Высшая школа и русское образовательное пространство в Кыргызской Республике», посвящённая 80-летию со дня рождения проф. Е. К. Озмителя (29 сентября 2006 г.). – Бишкек.

3. Мифологическая поэтика в драме М. Байджиева «Древняя сказка» // Филологическое образование и наука в условиях трансформации общества: Международная научно-практическая конференция, посвящённая 90-летию со дня рождения И. А. Шерстюка (30 октября 2008 г.). – Бишкек.

4. Литературная интерпретация драмы М.Байджиева «Дуэль» // Республиканская межвузовская научно-практическая конференция «Щербаковские чтения - I» (22 мая 2009 г.). – Бишкек.

5. Пьеса Мара Байджиева «Дуэль» в критических суждениях и оценках (на материале личного архива драматурга) // Шеймановские чтения - 3 (28-29 мая 2009 года): Научно-практическая конференция «Русское слово в образовательном пространстве Кыргызстана», посвящённая 85-летию со дня рождения М.А.Шеймана и 50-летию журнала «Русский язык и литература в школах Кыргызстана. – Бишкек.

6. Анализ произведений русской литературы в тюркоязычной аудитории // Межвузовская научная конференция «Функционирование русского языка в Кыргызстане и проблемы двуязычия» (25 апреля 2014 г.). – КРСУ. – Бишкек.