Аты Проф.док. Zamira DERBİŞEVA
Э-куржун zamira.derbisheva@manas.edu.kg
Кабинет 224
Телефону 54 19 42-47 (1317)
Сабактар

RDE-305 : ОРУС ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ГРАММАТИКАЛАРЫН САЛЫШТЫРУУ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-323 : ОРУС ТИЛИНИН СӨЗ ЖАСОО ЫКМАЛАРЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-320 : ОРУС КОНЦЕПТОЛОГИЯСЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-402 : ЖАЛПЫ ТИЛ БИЛИМИ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-404 : ТИПОЛОГИЯЛЫК ТИЛ ИЛИМИ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери