Аты Проф.док. Осмонакун Ибраимов
Э-куржун osmonakun.ibraimov@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-405
Телефону 00996 312 49 27 63 (889)
Сабактар

RDE-108 : БАЙЫРКЫ АДАБИЯТ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-111 : АДАБИЯТКА ТААНУУ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-307 : БАТЫШ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-317 : Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-302 : КОТОРМОНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-407 : XX КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ I (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-406 : АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-412 : XX КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-418 : ОРУС ДИССИДЕНТ АДАБИЯТЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-115 : ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТКА КИРИШҮҮ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

Резюме

Даража

Бөлүм/ Программа

Университет

Бүтүргөн жылы

Университет

Орус тили

Кыргыз Мамлекеттик университети

1973

Магистратура

-

-

-

Аспирантура

Орус тили

Кыргыз Илимдер академиясы

1980

Доц. м.а.

 

 

 

Доцент

Орус тили

Э.Арабаев атн. КМПУ

1984

Профессор

Орус тили

КР УИА

1995

 

Аткарган кызматтары:

Кызматы/Наамы

Кызмат аткарган жери

Жылы

Мугалим

1. Кара-Кулжа орто мектеби

1978-1979

Илимий кызматкер

2. К.Р Улуттук илимдер академиясы

1979-1984

 Доцент

3. Э.Арабаев атн КМПУ

1984-1992

КР Президентинин басма сөз катчысы

4. КР президенттик администрациясы

1991-1996

КР Индиядагы  элчиси

5. КР президенттик администрациясы

1996-1999

 КР Мамлекеттик катчысы

6. КР президенттик администрациясы

1999-1999

Профессор

7. КТМУ

2008-

 

Илимий жетекчилик кылган магистрдик иштер:

Фарида Абакирова. ‘Курманжан Датка кыргыз шииринде’

 

Илимий иштери

Эларалык илимий рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

1. Кыргыз,орус,англис,кытай тилдеринде басылган макалаларынын жалпы саны 200 чамалуу.

2. «Шанхай кызматташтык уюму (ШОС): проблемалар жана перспективалар» Шанхай Эл аралык мамилелер университети (2009).

3. “Айтматов жана СССР: тогошкон тагдырлар” Джавахарлал Неру мамлекеттик университети (2009)) Нью-Дели.

4. «Ч.Айтматов жана КМШ элдеринин маданияты».

Китептери:

 

1. Испытание историей «Международные отношения».М.: (2008). 

2. Русская литература ни киргизском языке.Бишкек:2009,КРСУ. (М.А.Рудов ж.б. бирге).

3. Мастерство перевода русской литературы  на киргизский язык.2009 Бишкек (М.А.Рудов, В.И.Шаповалов менен бирге).

4. История и Поэзия 2003  Бишкек.

5. История киргизской советской лирики. 1992. Б.: Кыргызстан. 

6. Кыргыз совет адабиятынын тарыхы,1-том.: Илим  (коллект. эмгек).

7. Көз  караш (сын китеби) Ф.: Кыргызстан.

8. Адабий классиканын азыркы өмүрү  Ф.: Кыргызстан.

9.«Киргизская Одиссея: до и после империи».

10. «Уход Могикана. Статьи и эссе о жизни и творчестве Ч.Айтматова».

11. «История киргизской литературы ХХ века».