Аты Доц.док. Бактыгуль ДЮШЕБЕКОВА
Э-куржун baktigul.dusebekova@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-408
Телефону 00996 312 49 27 63 (893)
Сабактар

RDE-316 : КҮМҮШ ДООРУНУН ПОЭЗИЯСЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-401 : XX КЫЛЫМДЫН ОРУС АДАБИЯТЫ I (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-405 : ЧЫГЫШ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-409 : А.С. ПУШКИНДИН ПРОЗАСЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-411 : А.П. ЧЕХОВДУН А?ГЕМЕ ЖАЗУУ ЧЕБЕРЧИЛИГИ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-408 : XX КЫЛЫМДЫН ОРУС АДАБИЯТЫ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-416 : АЗЫРКЫ ОРУС АДАБИЯТЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери