Аты Ага окутуучу док. Амина Галимова
Э-куржун
Кабинет İLEF-
Телефону ()
Сабактар

RDE-107 : ОРУС ЭЛДИК АДАБИЯТЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-110 : ЭСКИ ОРУС АДАБИЯТЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-303 : XIX КЫЛЫМДЫН ОРУС АДАБИЯТЫ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-315 : ОРУСЧА ЖАЗУУ КӨНДӨМДӨРҮН ӨСТҮРӨӨ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RDE-204 : XIX. КЫЛЫМДЫН ОРУС АДАБИЯТЫ I (Тил үйрөтүү бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери