Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TRO-515 МЕЙМАНКАНАЛАРДА БАШКАРУУ ЖАНА УЮШТУРУУ 2 ( 2 - 0 ) 8 МC Түшүр
TRO-517 МЕЙМАНКАНА ИШКЕРДҮҮЛҮГҮНӨӨ УКУК 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
FBE-500 ИНФОРМАТИКА 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TRO-506 МЕЙМАНКАНАЛАРДА КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ (АНГЛИСЧЕ) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TRO-513 ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TRO-514 МЕЙМАНКАНАЛАРДА ФИНАНСЫЛЫК АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
TRO-516 МЕЙМАНКАНАЛАРДА АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
TRO-518 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА МАРКЕТИНГДИК СТРАТЕГИЯЛАР 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
SBE-500 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 0 ( 0 - 3 ) 3 МC Түшүр
TRO-512 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 2 МC Түшүр
TRO-532 ТУРИЗМДЕ ЭЛ АРАЛЫК ТААНЫТУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-534 РЕКРЕАЦИЯНЫ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-536 УЮМДУК ЖҮРҮШ ТУРУШ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-538 ОРТА АЗИЯ ТУРИЗМИ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-540 ТУРИЗМ ЖАНА КУЛИНАРИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-542 ТУРИЗМДЕ ТРАНСПОРТТУК БАЙЛАНЫШ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-544 ТУРИЗМ БИЛИМИ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-531 ТУРИЗМ ЖАНА АНТРОПОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-533 ЭЛ АРАЛЫК МЕЙМАНКАНА ИШКЕРДҮҮЛҮГҮ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-535 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА СТРАТЕГИЯЛЫК БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-537 КЫЗМАТ МАРКЕТИНГИ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-539 ТУРИЗМДЕ СОЦИАЛДЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ЖАНА ЭТИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-541 ТУРИЗМ ЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-543 ТУРУКТУУ ТУРИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-545 ТУРИЗМ САЯСАТЫ ЖАНА ПЛАНДОО 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
TRO-546 ТУРИЗМ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы