1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TRO-103 МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
BİL-111 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-113 ДҮЙНӨЛҮК ТУРИЗМДИН ГЕОГРАФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
MAT-119 МАТЕМАТИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STR-101 ТУРИЗМДИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STR-104 САЯКАТ АГЕНТТИГИНИН УЮШТУРУЛУШУ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
STR-106 ТОО ШАРТЫНДАГЫ ТУРИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TRO-106 ЭКОНОМИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
STR-108 ЖАШОО ТУРМУШ КООПСУЗДУГУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-110 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 ЭКОТУРИЗМ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
STR-112 ТУРИЗМДИН ӨЗГӨЧӨ ТҮРЛӨРҮ 3 ( 2 - 2 ) 0 ТС Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İNG-203 АНГЛИС ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TRO-213 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TRO-215 ИШКЕРДҮҮЛҮК 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İYD-201.01 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (НЕМИС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
İYD-201.02 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (ОРУС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-237 МИФОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
STR-233 ЭЛ АРАЛЫК ТУРИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
STR-235 КОНГРЕСС ТУРИЗМИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İYD-202.01 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (НЕМЕЦ ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İYD-202.02 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОУРС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-202 БИЛЕТ САТУУ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-210 КЫРГЫЗСТАНДЫН ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TRO-212 МЕНЕДЖМЕНТ ЖАНА УЮШТУРУУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
İNG-204 АНГЛИС ТИЛИ IV 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨ ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТР) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STR-311 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-313 ТУРИЗМ МАРКЕТИНГИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
STR-315 ТУР ОПЕРАТОРЛУК 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
STR-317 КЫРГЫЗСТАНДЫН ФЛОРАСЫ ЖАНА ФАУНАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İYD-303 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-337 САНАТ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-339 ОРТО АЗИЯ МАДАНИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-341 КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STR-312 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-314 АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İYD-304 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ IV 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 2 ) 6 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
STR-316 ТУРИЗМДЕ ГИД-КЫЗМАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
STR-340 ? 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-344 ТУРИЗМ ЖАНА 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-342 ТУРУКТУУ ТУРИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STR-411.01 ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (НЕМЕЦ ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-411.02 ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (ОРУС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-453 ЭКОТУРИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
TRO-413 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
STR-441 ЖЕРГИЛИКТҮҮ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-443 ТУРИЗМ МЫЙЗАМДАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-445 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
İYD-405 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ V 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STR-412.01 КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (НЕМЕЦ ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-412.02 КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОРУС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-410 ТУР ПЛАНДОО ЖАНА БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 2 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА IV 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (АДИСТИК) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
STR-440 ДИНДЕРДИН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-446 АРХЕОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-442 САЯКАТ ИШКАНАЛАРЫНДАГЫ БУХГАЛТЕРДИК ИШ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-444 МУЗЕЙ УЮШТУРУУ ИШИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
İYD-406 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ VI 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы