1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIO-100 АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУНУН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STR-105 ТУРИЗМДИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
STR-107 ТУРИЗМДИН ӨЗГӨЧӨ ТҮРЛӨРҮ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
STR-111 ЖАЛПЫ ЖАНА РЕКРЕАЦИЯЛЫК ГЕОГРАФИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
STR-115 ТУРИЗМДЕГИ ТРАНСПОРТТУК СИСТЕМАЛАР 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-117 ДЕН-СООЛУК ЖАНА БИРИНЧИ ЖАРДАМ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-105 БИЗНЕС НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 2 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STR-100 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STR-106 ТОО ШАРТЫНДАГЫ ТУРИЗМ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-114 ИШТЕГИ БААРЛАШУУНУН ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
STR-122 КЫРГЫЗСТАН БОЮНЧА ОКУУ ТУРУ-I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TRO-106 МИКРО ЖАНА МАКРОЭКОНОМИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STR-203 АНГЛИС ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
STR-219 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
STR-225 ТУРПРОДУКТУНУ САТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖАНА ТУРОПЕРАТОРДУК ИШ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TRO-213 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
STR-233 ЭЛ АРАЛЫК ТУРИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
STR-235 КОНГРЕСС ТУРИЗМИ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
STR-237 МИФОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
STR-239 ТУРИЗМДЕГИ ЭТИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DES-202 АТА-М. ТАР, КЫРГ.Н ГЕОГ., КЫРГ. Т. Ж-А АД. (МАМ. СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНЮЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-212 ОКУУ ПРАКТИКАСЫ 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-204 АНГЛИС ТИЛИ IV 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
STR-210 КЫРГЫЗСТАНДЫН ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯСЫ (КУРСТУК ИШ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-220 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
STR-222 КЫРГЫЗСТАН БОЮНЧА ОКУУ ТУРУ-II 2 ( 0 - 4 ) 3 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TRO-212 ТУРИЗМДЕГИ МЕНЕДЖМЕНТ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STR-311 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-313 ТУРИЗМ МАРКЕТИНГИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
STR-315 ТУР ОПЕРАТОРЛУК 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
STR-317 КЫРГЫЗСТАНДЫН ФЛОРАСЫ ЖАНА ФАУНАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İYD-303 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-337 САНАТ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-339 ОРТО АЗИЯ МАДАНИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-341 КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STR-312 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-314 АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İYD-304 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ IV 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 2 ) 6 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
STR-316 ТУРИЗМДЕ ГИД-КЫЗМАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
STR-340 ? 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-344 ТУРИЗМ ЖАНА 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-342 ТУРУКТУУ ТУРИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STR-411.01 ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (НЕМЕЦ ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-411.02 ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (ОРУС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-453 ЭКОТУРИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
TRO-413 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
STR-441 ЖЕРГИЛИКТҮҮ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-443 ТУРИЗМ МЫЙЗАМДАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-445 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
İYD-405 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ V 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STR-412.01 КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (НЕМЕЦ ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-412.02 КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОРУС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-410 ТУР ПЛАНДОО ЖАНА БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 2 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА IV 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (АДИСТИК) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
STR-440 ДИНДЕРДИН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-446 АРХЕОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-442 САЯКАТ ИШКАНАЛАРЫНДАГЫ БУХГАЛТЕРДИК ИШ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
STR-444 МУЗЕЙ УЮШТУРУУ ИШИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
İYD-406 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ VI 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы