Чет Тилдер Жогорку Мектеби / Тил Үйрөтүү Бөлүмү Борбордук имарат Байланыш Маалымат Кабарлар

 

 

Кызматы

Аты

Фами

лиясы

Бөлмө

сү

Байланыш телефону

Ички номери

Электрондук почтасы

Бөлүм башчы

Зехра

Өзтүрк

A-220

541942-47

1311

zozturk21@hotmail.com

Координа

тор

Белгин

Өзек

A-231

541942-47

1213

belginozek@yahoo.com

Катчы

Надира

Абласова

A-221

54 19 42-47

1331

nadira.ablasova@manas.edu.kg