Аркага
25 Март 2015

“Şecereli Manasçı” konulu seminer ve Samat KÖÇÖRBAYEV ile buluşma


“Санжыралуу  манасчы” аттуу семинар жана Самат Көчөрбаев менен жолугушуу

 

Гуманитардык факультетинин Түркология бөлүмү тарабынан “Санжыралуу  манасчы” аттуу семинардын алкагында манасчы Самат Көчөрбаев менен баарлашуу өткөрүлөт. Семинарга университетибиздин окутуучулар жамаатын чакырабыз.

 

Жери: Чыңгыз Айтматов атындагы кампус, Экономика факультети 228-жыйын залы

Убактысы: 30-март күнү, саат 13.30

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

“Şecereli Manasçı” konulu seminer ve Samat KÖÇÖRBAYEV ile buluşma

 

Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü tarafından “Şecereli Manasçı” konulu seminer çerçevesinde manasçı Samat KÖÇÖRBAYEV ile buluşma düzenlenecektir. Üniversitemizin akademik personeli davetlidir.

 

Yer: Cengiz Aytmatov Kampusü, İİBF binası, 228 nolu toplantı salonu

Tarih: 30.03.2015 Pazartesi günü, Saat: 13.30