Башкаруу

 

Бөлүм башчысы

Ф.и.д., доц. Бурул Сагынбаева

Бөлүм катчысы

Жазгүл Жакакова

 

 

Түркология бөлүмүнүн академиялык кеңеши

Доц. Др. Бурул Сагынбаева

Төрайым

Проф. Др. Лайли Үкүбаева

Мүчө

Проф. Др. Мехмет Айдын

Мүчө

Проф. Др. Орхан Кемал Тавукчу

Мүчө

Доц. м. а. Др. (PhD) Халит Ашлар

Мүчө

Доц. м. а. Др. (PhD) Нурдин Усеев

Мүчө