Башкаруу

 

Бөлүм башчысы

Ф.и.д., доц. Бурул Сагынбаева

Бөлүм катчысы

Паризат Садамбаева

 

 

Түркология бөлүмүнүн академиялык кеңеши

Доц. Др. Бурул Сагынбаева

Төрайым

Проф. Др. Лайли Үкүбаева

Мүчө

Проф. Др. Мехмет Айдын

Мүчө

Доц. Др. Таалайбек Абдиев

Мүчө

Доц. м. а. Др. (PhD) Халит Ашлар

Мүчө

Доц. м. а. Др. (PhD) Нурдин Усеев

Мүчө