Азыркы учурда  бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү филология жаатынын ар кайсы тармактарында ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Учурда бүтүрүүчүлөрүбүз өлкөбүздүн жана Түркиянын ар кандай региондорундагы мектептерде, колледждерде, лицейлерде, тил борборлорунда мугалим катары жана котормо агенттиктеринде котормочу катары, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында илимий кызматкер катары иштеп жатышат.

Түркология бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү тууралуу статистикалык маалымат

Бүтүргөн жылы

Саны

Бардыгы

2002

20

423

2003

11

2004

45

2005

49

2006

26

2007

26

2008

25

2009

9

2010

20

2011

16

2012

25

2013

24

2014

28

2015

15

2016

27

2017

26

2018

21

2019

15