Бөлүмдүн тарыхы

Кыргыз-Түрк «Манас» университети Кыргызстан, Түркия жана башка Түрк Республикалары  жана түрк коомдорунун  университет жашындагы жаштарынын  башын кошуу,  Заманбап билим берүүнүн талаптарына ылайык  жаш муундарга билим берүү жана 21.кылымдын  цивилизациясына лидер боло турган кадрларды даярдоо  максатында курулган эл аралык университет болуп эсептелет.Ушул эле максатта университетибиздин Гуманитардык илимдер факультетинин карамагында 1997-жылдан тартып Түркология бөлүмү ачылган. 

Түркология бөлүмүн жетектегендер

Проф. Др. Тунжер Гүленсой

1998-2000

Проф. Др. Ахмет Бижан Эржиласун

2000-2001

Проф. Др. Лейла Карахан

2001-2002

Доц. Др. Өнал Кая

2002-2003

Проф. Др. Ахмет Буран

2003-2005

Проф. Др. Салижан Жигитов

2005-2006

Доц. Др. Мехмет Айдын

2006-2006

Доц. м. а. PhD Хүсейин Өзбай

2006-2007

Проф. Др. Орхан Билгин

2007-2008

Проф. Др. Лайли Үкүбаева

2008-2011

Доц. Др. Бурул Сагынбаева

2011-улантууда