Түркология бөлүмү жүргүзүп жаткан долбоорлор:

1. "Доор, инсандар жана окуялар - 2" оозеки тарых долбоору (Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде)

2. "Ч. Айтматов түрк адабий сынында - 2" (Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде)

3. Кыргызстанда тилдик пландоо тажрыйбалары жана тил саясаты (Проф. Др. Мехмет Айдындын жетекчилигинде)

4. Aлыкул Осмоновдун 100 жылдыгында 100 ыр (Др. (PhD) Халит Ашлардын жетекчилигинде)

Түркология бөлүмү тарабынан жүргүзүлүп, жыйынтыкталган долбоорлор:

1. Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде жүргүзүлгөн "Ч. Айтматов түрк адабий сынында" аттуу долбоор китеп түрүндө жарыяланды: Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары түрк адабий сынында, Бишкек, 2017 (ISBN 978-9967-9038-3-8).

2. Проф. Др. Мехмет Айдындын жетекчилигинде жүргүзүлгөн "Uluslararası Türk Dünyası Aşıklık Geleneği Çalıştayı" аттуу долбоор жыйнак түрүндө жарыяланды: Uluslararası Türk Dünyası Aşıklık Geleneği Çalıştayı Bildirileri, 2018 (ISBN 978-9967-9123-6-6).

3. Проф. Др. Орхан Кемаль Тавукчунун 2017.TUAM.03 номерлүү "Türk Dünyası Ortak Metinleri Antolojisi" аттуу долбоору КТМУнун Башкаруу Кеңешинин  2018-15.102 номерлүү чечими менен 2018-жылы ийгиликтүү жыйынтыкталган;

4. Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде жүргүзүлгөн 2017.TUAM.06 номерлүү жана "Доор, инсандар жана окуялар" атуу оозеки тарых долбоору КТМУнун Башкаруу Кеңешинин 19/03/2019 даталуу жана 06номерлүү жыйналышында кабыл алынган 2019-06.27 номерлүү чечими менен 2019-жылы ийгиликтүү жыйынтыкталган.