Түркология бөлүмү жүргүзүп жаткан долбоорлор:

1. "Доор, инсандар жана окуялар - 2" оозеки тарых долбоору (Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде)

2. "Ч. Айтматов түрк адабий сынында - 2" (Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде)

3. Кыргызстанда тилдик пландоо тажрыйбалары жана тил саясаты (Проф. Др. Мехмет Айдындын жетекчилигинде)

 

Түркология бөлүмү тарабынан жүргүзүлүп, жыйынтыкталган долбоорлор:

1. Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде жүргүзүлгөн "Ч. Айтматов түрк адабий сынында" аттуу долбоор китеп түрүндө жарыяланды: Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары түрк адабий сынында, Бишкек, 2017 (ISBN 978-9967-9038-3-8).

2. Проф. Др. Мехмет Айдындын жетекчилигинде жүргүзүлгөн "Uluslararası Türk Dünyası Aşıklık Geleneği Çalıştayı" аттуу долбоор жыйнак түрүндө жарыяланды: Uluslararası Türk Dünyası Aşıklık Geleneği Çalıştayı Bildirileri, 2018 (ISBN 978-9967-9123-6-6).

3. Проф. Др. Орхан Кемаль Тавукчунун 2017.TUAM.03 номерлүү "Türk Dünyası Ortak Metinleri Antolojisi" аттуу долбоору КТМУнун Башкаруу Кеңешинин  2018-15.102 номерлүү чечими менен 2018-жылы ийгиликтүү жыйынтыкталган;

4. Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде жүргүзүлгөн 2017.TUAM.06 номерлүү жана "Доор, инсандар жана окуялар" атуу оозеки тарых долбоору КТМУнун Башкаруу Кеңешинин 19/03/2019 даталуу жана 06номерлүү жыйналышында кабыл алынган 2019-06.27 номерлүү чечими менен 2019-жылы ийгиликтүү жыйынтыкталган.