Түркология бөлүмү жүргүзүп жаткан долбоорлор:

1. Чыңгыз Айтматовдун макалалары жана ал тууралуу жазылган эмгектер (Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде)

2. "Доор, инсандар жана окуялар" оозеки тарых долбоору 2017.TUAM.06 (Проф. Др. Лайли Үкүбаеванын жетекчилигинде)

3. Түрк дүйнөсүнүн орток тексттер антологиясы 2017.TUAM.03 (Проф. Др. Орхан Кемаль Тавукчунун жетекчилигинде)

4. Aлыкул Осмоновдун 100 жылдыгында 100 ыр (Др. (PhD) Халит Ашлардын жетекчилигинде)