Окутуучулук курам

 

Толук ставка

Жарым ставка /Сааттык негизде

Бардык

Проф. Др.

2

0

11

Доц. Др.

2

0

Доц. м.а. PhD

2

0

Ага окутуучу PhD

2

0

Ага окутуучу

1

1

Илимий кызматкер PhD

1

0

 

 

2019-2020 Окуу жылына карата Түркология бөлүмүндө жана тийиштүү багытта окуган студенттердин саны

Даярдоо курсу

I курс

II курс

III курс

IV курс

Магистратура

Докторантура (PhD)

Бардыгы

21

24

25

19

44

18

12

163