Аты Чынар ЖЫЛКЫЧИЕВА
Э-куржун cinar.cilkiciyeva@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-104
Телефону 00996 312 49 27 63 (964)
Сабактар

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Тарых бөлүмү )

TUR-321 : ТӨКМӨ АКЫНДАР АДАБИЯТЫ (Түркология бөлүмү )

TUR-308 : АДАБИЯТ ПРАКТИК. III (АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНА КИРИШҮҮ) (Түркология бөлүмү )

TUR-403 : АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ I (Түркология бөлүмү )

TUR-402 : АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ II (Түркология бөлүмү )

TUR-414 : ФОЛЬКЛОР II (Түркология бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Чыгыш тилдери бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Социология бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Философия бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Педагогика бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Менеджмент бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

TUR-200 : МАНАС ТААНУУ (Компьютер инженердиги бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Тамак-аш бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Биология бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Сүрөт бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Графика бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Математика бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Журналистика бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Радио, телевидение жана кино бөлүмү )

TİY-210 : КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (Актердук өнөр бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Актердук өнөр бөлүмү )

TUR-113 : ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТКА КИРИШҮҮ (Түркология бөлүмү )

TUR-117 : АДАБИЯТ ТААНУУГА КИРИШҮҮ (Түркология бөлүмү )

TUR-217 : ТҮРК ЭЛ ДАСТАНДАРЫ II (КУРСТУК ИШ) (Түркология бөлүмү )

FLS-200 : ФИЛОСОФИЯ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

TUR-200 : МАНАС ТААНУУ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

TUR-200 : МАНАС ТААНУУ (Колдонмо математика жана информатика бөлүмү )

TUR-200 : МАНАС ТААНУУ (Математика бөлүмү )

Резюме

Сабактары

 1. TUR- 105    Элдик оозеки чыгармачылыгына киришүү
 2. TUR- 108    Адабият таанууга киришуу
 3. TUR- 226    Манас таануу он-лайн сабагы (координатор)
 4. TUR- 321    Акындар чыгармачылыгы
 5. TUR- 308    Азыркы кыргыз адабиятына киришүү   
 6. TUR- 403    Азыркы кыргыз адабияты I
 7. TUR- 402    Азыркы кыргыз адабияты II

 

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

Толук жогорку билим

Филология, кыргыз тилин жана адабиятын орус мектептеринде окуткан мугалим

1994

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети

Аспирантура

 

Фольклористика

 

1996-1999

Бишкек гуманитардык университети

 

Дипломдук иштин темасы жана илимий жетекчиси:

«Молдо Кылычтын чыгармачылыгы». Доц. О. Сооронов

Жактала турган кандидаттык диссертациянын темасы жана илимий жетекчиси:

«Дидактикалык ырлардын поэтикасы». Проф. С. Кайыпов

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

Окутуучу

Бишкек гуманитардык университети, гуманитардык факультет, түркология бөлүмү

 1994 – 2001    

Окутуучу

Кыргыз-Түрк Манас университети, чет тилдер жогорку мектеби, даярдоо бөлүмү

 2001- 2007

Ага окутуучу

Кыргыз-Түрк Манас университети, гуманитардык факультет, түркология бөлүмү

  2007 - ...

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Орус тили

5

5

4

Түрк тили

4

4

3

 

 

Илимий иштери

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Санат-насыят ырларынын өзгөчөлүктөрү. Вестник Кыргызского государственного национального университета. Филологические науки, часть I. – Выпуск 2. – 1999. 
 2. Санат, насыят ырларындагы аллитерация. Түрк тилдери жана адабияты   (илимий макалалр жыйнагы) I чыгарылышы. – Бишкек -   2001.
 3. Санат ырларынын композициясы: Киришүү ыкмасы. – Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 250-летию со дня рождения И.В.Гете. – 1999. – 164-б.
 4. Санат ырларынын композициясы: Кайталоо. «Азыркы Манас таануу: Көйгөйлөрү жана келечеги», Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Бишкек, 2009.
 5. Дидактикалык ырлар: терминалогия маселелси. Осмон мезгилиндеги жана ага чейинки түрк маданиятынын Борбордук Азиядагы тамырлары, CIEPO, симпозиумум. – Бишкек, 2009.
 6. Санат, насыят ырларынынын композициясындагы    параллелизмдер. Вестник            БГУ, Вестник БГУ, –  Бшкек, 2012. 

 

КИТЕПТЕР:

Китепте бөлүм авторлугу:

 1. Тил башат. Көнүгүүлөр жыйнагы. Башталгыч курс (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). – Бишкек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, 2006.
 2. Тил башат. Көнүгүүлөр жыйнагы. Орто курс (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). –  Бишкек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, 2006.
 3. Тил башат. Көнүгүүлөр жыйнагы. Жогорку курс (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). – Бишкек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, 2006.
 4. Кыгыз тили сиз үчүн 2: Иштиктүү кыргыз тили – Авразия, 2008. 
 5. Манас топтому. Кыргыз тили окуу китеби. Башталгыч курс (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). – Бишкек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, 2009.
 6. Манас топтому. Кыргыз тили окуу китеби. Орто курс (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). – Бишкек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, 2009.
 7. Манас топтому. Кыргыз тили окуу китеби. Жогорку курс (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). – Бишкек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, 2009.
 8. Жалпы республикалык тестке даярданабыз: Абитуриенттер үчүн колдонмо. Негизги тест.- 3-бас. – Б.2011. – 102б. 

Китеп редакторлугу:

 1. Манас топтому. Кыргыз тили окуу китеби. Башталгыч курс (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). Бишкек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, 2009.
 2. Манас топтому. Кыргыз тили чет элдиктер үчүн. Орто курс (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). Бишкек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, 2009.
 3. Манас топтому. Кыргыз тили чет элдиктер үчүн. Жогорку курс (автордук жамаат менен бирдикте жазылган). Бишкек, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы, 2009.
 4. Кыргыз тили сиз үчүн 2: Иштиктүү кыргыз тили. – Авразия, 2008. 

 

 

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

 

Сыйлыктары & сертификаттар:

 1. 2006-жылы Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын «Ардак грамотасы» берилген.
 2. 2007-жылы Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору тарабынан «Сертификат Благодарности» берилген.
 3. Кыргыз–Түрк «Манас» университетинин Гуманитардык факультетинин Түркология бөлүмү тарабынан өткөрүлгөн «Чыңгыз Айтматовдун жумалыгы» жана «Жаш түркологдордун II симпозиуму: Түрк дүйнөсү жана Түкстан» аттуу симпозиумду уюштуруудагы жигердүү иш-аракеттери үчүн ыраазычылык баракчасы берилген. (2008-жыл).
 4. КТМУнун Студенттик Кеңеши тарабынан уюштурулган «Манас» дастаны кыргыз рухунун гүлазыгы» аттуу студенттердин илимий практикалык конференциясына жигердүү катышкандыгы үчүн ыраазычылык баракчасы берилген (2010-жыл).