Аты Док. Мирзат РАКЫМБЕК УУЛУ
Э-куржун mirzat.rakimbekuulu@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-109
Телефону 00996 312 49 27 63 (966)
Сабактар

TUR-314 : ОСМОН ТҮРК ТИЛИ IV (Түркология бөлүмү )

TUR-407 : ЧАГАТАЙЧА (Түркология бөлүмү )

TUR-119 : ФИЛОЛОГИЯДА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР (Түркология бөлүмү )

TUR-501 : ГУМАН. БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ИНФОР. ТЕХНОЛОГИЯЛАР (Түркология бөлүмү )

TUR-526 : ЖАЛПЫ ТҮРКОЛОГИЯ (Түркология бөлүмү )

TUR-528 : ХОРЕЗМ-АЛТЫН ОРДО ТИЛИ (Түркология бөлүмү )

TUR-213 : ОСМОН ТҮРК ТИЛИ I (Түркология бөлүмү )

TUR-214 : ОСМОН ТҮРК ТИЛИ II (Түркология бөлүмү )

Резюме

       

Илимий даражасы  : доктор PhD

Туулган датасы       :15.03.1980

Эл. дареги                 : mirzat.rakimbekuulu@manas.edu.kg

Кабинети                   : 109

Телефону                   : 716

Сабактары

 

 1.  ТУР-201 Негизги тил (Осмон түрк тили I) (Түркология бөлүмү)
 2.  ТУР-209 Филологияда жаңы маалымат технологиялары (Түркология бөлүмү)
 3.  ТУР-209 Филологияда жаңы маалымат технологиялары (Англис тили жана адабияты)
 4.  ТУР-209 Филологияда жаңы маалымат технологиялары (Кытай тили жана адабияты)
 5.  ТУР-209 Филологияда жаңы маалымат технологиялары (Орус тили жана адабияты)
 6. ТУР-407 Чагатай тили (Түркология бөлүмү)
 7.  ТУР-202 Негизги тил (Осмон түрк тили II) (Түркология бөлүмү)
 8. ТУР-538 Чагатай тили II (Түркология бөлүмү)

 

БИЛИМИ:

 

 

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Түркология

2002

КТМУ

магистратура

Түркология

2005

КТМУ

аспирантура

Түркология

2010

КТМУ

 

Магистрдик диссертациясынын темасы жана илимий жетекчиси:

«Молла Низамүддин Ахунум, Хикмет-и Низамүддин (Том II, 56а-110а барактар арасы Текст-Анализ-Сөздүк-көсөткүч)»

Жетекчиси: Доц. Др. Өнал Кая

Кандидаттык диссертациясынын темасы жана илимий жетекчиси:

«Манас» дастанындагы архаизм сөздөр (Жүсүп Мамайдын варианты боюнча. «Манас» бөлүмү)»

Жетекчиси: Проф. Др. Кадыралы Конкобаев

 

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

кенж. илим. кызматкер.

КТМУ

2004

Ага окутуучу докт.

КТМУ

2010

 

 

ЖЕТЕКТЕГЕН МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫ:

Магистрдик иштер:

 1. Молла Мухаммед Зафер Бек Мухаммед, “Нурнаме” (Текст-Анализ-Сөздүк-көсөткүч), Абидин Өзер.
 2. «Балбай Баатыр» чыгармасынын кол жазмасы (анализ, текст, сөздүк-көрсөткүч)

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Кыргыз тили

5

5

5

Түрк тили

5

5

5

Орус тили

5

5

5

Англис тили

5

4

4

 

Илимий иштери

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1.  “Манас” дастанынын Жүсүп Мамай вариантында кездешкен -ГАнЫ жана -ГАлЫ мүчөлөрүнүн колдонулуш өзгөчөлүгү”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (MJSS), 2-сан, Т. 5, Бишкек, 2016, бб. 21-28.
 2. “Манас” эпосунун Жүсүп Мамай вариантынын кыргыз алфавитине оодарылышы”, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин, Коомдук илимдер журналы, № 21, Бишкек, 2009, бб. 107-114.

Эларалык илимий жыйындарда сунулган жана жарыяланган баяндамалар:

 1.  “Кыргыз тилиндеги архаизмдер”, On The Central Asiatic Roots of the Ottoman Culture. CIEPO Interim Symposium, Докладдар, Стамбул, 2014, бб. 707-712.
 2.  “Renovaiton From Retrospective: The Thouhgts On Management Of Yusuf Khas Hajib In Kutadgu Bilig”, 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP, 07-10 Maй, Бишкек, 2008, бб. 164-169.
 3. “Türkiye Türkçesi ve Kırgız Lehçesi Gramerciliğinde Terminolojik ve Metodolojik Bakımlardan Söz Dizimi”, I эларалык түрк тилдери жана адабияты конгресси (студенттер жана аспиранттар), TUDOK, Bildiriler Kitabı, Стамбул, 2006, бб. 209-214.

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1.  “Кыргыз тилинде кийин пайда болгон созулма үндүүлөр”, Кыргыз тили жана адабияты журналы, с. 21, Бишкек 2012, бб. 181-183.

 

которгон макалалары:

 1. Кононов, А. Н., «Слово об Эрванде Владимировиче Севортяне (К 75-летию со дня рождения)», Советская Тюркология, ААН, Баку, 1976, бб. 100-104. (“Ervand Vladimirovich Sevortyan Hakkında Söz”, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин, Коомдук илимдер журналы, № 11/II, Бишкек, бб. 53-60, (которгон: Мирзат Ракимбек уулу))
 2.  Иванов, С. Н., «О научной и педагогической деятелности Андрея Николаевича Кононова. К 70 летию академика А. Н. Кононова», Тюркологика, Наука, Ленинград, 1976, бб. 3-12. (“A.N. Kononov’un İlmî Çalişmalari Ve Öğretmenlik Faliyetleri Üzerine”, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин, Коомдук илимдер журналы, № 11/I, Бишкек, бб. 209-215, (которгон: Мирзат Ракимбек уулу))

 

Башка рецензиясыз макалалары:

 1.  Тунгуч кезектүү эл аралык “Манас” айтуу мелдеши жана “Манасты” коргоо форуму, Үрүмчү, КЭР, 26-29 сентябь 2014.

 

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Панелдер:

 1.  “Мехмет Акиф жана “Истиклал маршы”, Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli, Бишкек, КТМУ, 12-март 2014

Семинарлар:

 1.  “Молдо Кылыч жана Кысса-и зилзала”, КТМУ, 2017
 2.  “Кытайдагы кыргыздарга сапар”, КТМУ, 2011.

ДОЛБООРЛОР :

 1.  "Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк кызматтары", изилдөөчү.
 2.  "Түрк дүйнөсүнүн атактуу инсандары", изилдөөчү.
 3.  “Бабалардан калган сөз. Манасчы Жүсүп Мамай” даректүү фильм проектиси. Илимий кеңешчи.

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 1.  Манас БТЖБнын башчысынын орун басары – 2018.
 2.  Манас СТЖБнын сынакты уюштуруу тобунун жетекчиси – 2011-2017.

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР:

 1.  Мамлекеттик тил комиссиясынын “Ардак грамотасы”, 2007