Аты Проф.док. Мехмет Айдын
Э-куржун mehmet.aydin@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-110
Телефону 00996 312 49 27 63 (971)
Сабактар

TUR-109 : ФОНОЛОГИЯ I (Түркология бөлүмү )

TUR-301 : ОРТО КЫЛЫМ ТҮРК ТИЛИ (Түркология бөлүмү )

TUR-304 : ЭСКИ ТҮРК АДАБИЯТЫ (Түркология бөлүмү )

TUR-318 : БАЙЫРКЫ АНАТОЛИЯ ТҮРКЧӨСҮ (Түркология бөлүмү )

TUR-604 : ТҮРК ТИЛДЕРИНИН СӨЗДҮКТӨРҮ (Түркология бөлүмү )

Резюме

Аты-жөнү                 : Mехмeт Aйдын

Илимий даражасы : Проф. Др.

Туулган датасы      :

Эл. дареги                : mehmet.aydin@manas.edu.kg

Кабинети                  :110

Телефону                  :971

 

 

 

 

БИЛИМИ:

 

 

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Tүрк тили жана адабияты

1982

Истанбул үниверситети

магистратура

Tүрк тили жана адабияты

1987

Гази үниверситети

аспирантура

Tүрк тили жана адабияты

1992

Мармара үниверситети

 

Магистрдик диссертациясынын темасы жана илимий жетекчиси:

Feza’il-i Mekke ve’l-Medine ve Kudsü’ş-Şerif İnceleme-Metin, Yrd. Doç. Dr. Bilge Ercilasun

Кандидаттык диссертациясынын темасы жана илимий жетекчиси:

Aybastı ağzı (inceleme, metin, sözlük) Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

кенж. илим. кызматкер.

OMÜ Eğitim Fakültesi

1986

доц.м.а.

OMÜ Eğitim Fakültesi

1993-1998

 

доц.др.

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi

2000-2008

проф.др.

OMÜ Eğitim Fakültesi

2008-

 

 

ЖЕТЕКТЕГЕН МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫ:

Кандидаттык диссертациялар:

 1. İlknur Karagöz, Tarihî Türk Lehçelerinde Sıfat ve Zarflarda Pekiştirme ve Derecelendirme, Doktora Tezi, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2003. 
 2. Ahmet Demirtaş, Dürr-i Meknun (İnceleme-Çevriyazı-Dizin-Tıpkıbasım), Doktora Tezi, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2004.
 3. Mehmet Dursun Erdem, Kitâb-ı Kıssanâme-i Süleymân Aleyhi’s-selâm (İnceleme-Çevriyazı-Dizin-Tıpkıbasım), Doktora Tezi, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2005.
 4. İbrahim Şahin, Eski Türkçenin Temel Metinlerinde Geçen Yer Adları, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, KTMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,2006. İki Danışman
 5. Gamze Doğan İnan, Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Devrik Cümle Meselesi, Doktora Tezi, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2008.

 

 

Магистрдик иштер:

 1. Necati Gül, Amme Tefsiri (İnceleme-Metin-Sözlük), OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1995.
 2. Münteha Gül, Muhammed Yemenî, Fezâ'il-i Mekke ve'l-Medine ve'l-Kudsü'ş-Şerîf (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım), OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2001.
 3. Mehmet Dursun Erdem, Asarcık Ağzı, Yüksek Lisans Tezi, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2001.
 4. Tatyana Popova, Molla Nizāmü’d-dìn Ahunum, Hikmet-i Nizāmü’d-dìn (Cilt: III. 130a-160b Varaklar Arası: İnceleme-Metin-Dizin), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 5. Mehmet Emre Çelik, İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Kazanımlarına Ulaşma Düzeyleri, OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun 2010.
 6. Özge Başak Uyar, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Bilgilendirici Metinlerin Öğrencilerin Sözvarlığına Etkisi, OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun 2012.
 7. Yasemin Yalın, Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasında Kelime Eş Değerliği, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2010.
 8. Ömer Orak, Sözcükbilim Açısından Ordu Ağzı ile ilgili Popüler Yayınlar, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2014.
 9. Sait Faik Abasıyanık'ın Mahalle Kahvesi isimli eserindeki hikâyelerin kelime grupları ve Türkçe eğitimi bakımından değerlendirilmesi
 10. Fatih Başkapan, Kırgızistan’da Yaşayan Karaçay Türklerinin Dil Tercihleri, Sürdürümleri, Tutumları ve Dilsel Canlılıkları, KTMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bişkek 2017.

 

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

франсуски

 

 

 

Ангилискй

 

 

 

Кыргызча

 

 

 

Илимий иштери

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар (Китеп Сынлары) (SCI,SSCI,Arts and Humanities):

Aydın, M. “N. Engin Uzun, Dünya Dillerinden Örnekleriyle Dilbilgisinin Temel Kavramları”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 37 (2006- Bahar), s. 207-211. 

2. Aydın, M. “David Crystal, Dillerin Katli, çev. Gökhan Cansız, Profil Yayınları, İstanbul 2007, 230 s. Roland Breton, Dünya Dilleri Atlası”, çev. Orçun Türkay, NTV Yayınları, İstanbul 2007, 80 s.”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 45 (2008- Bahar), s. 205-210.

3. Aydın, M. “Aslan-Demir, Sema (2008). Türkçede İsteme Kipliği Semantik-Pragmatik Bir İnceleme. Ankara: Grafiker Yay.”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 51 (2009- Güz), s. 245-248. www.yesevi.edu.tr/yayinlar

4. Aydın, M. “Aksan, Doğan (2009). “Nazım Hikmet Şiirinin Gücü Ankara: Bilgi Yayınevi”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 55 (2010- Güz), s. 265-269. www.yesevi.edu.tr/bilig/

5. Aydın, M. “Dursteler, Eric R. (2012). “İstanbul’daki Venedikliler. Yeniçağ Başlarında Akdeniz’de Millet, Kimlik ve Bir Arada Varoluş”, çev. Taciser Ulaş Belge. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.” Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 64 (2013- Kış), s. 343-346. www.yesevi.edu.tr/bilig/

6. Aydın, M. “Işın, Priscilla Mary (2015). Osmanlı Mutfak İmparatorluğu. İstanbul: Kitap Yayınevi.”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 72 (2015- Kış), s. 281-284. www.yesevi.edu.tr/bilig/

7. Aydın, M. “Yayın Değerlendirme / Book Reviews Lars Johanson, Türkçede Görünüş, çev. Nurettin Demir, Ankara 2016: Grafiker Yayınları.” Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 84, (2015- Kış), s. 329-336. www.yesevi.edu.tr/bilig/

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

1. Aydın, M. “Ordu ve Yöresi Ağızlarında Armut Adları”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volum 3/3, Spring 2008, s. 129-138.

2. Aydın, M. “Birkaç Örnek Çerçevesinde Göçlerin Ağızlara Etkisi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, p. 1894-1903, TURKEY

3. Aydın, M. “Ağızlarda Standart Türkiye Türkçesindekilerden Farklı Yapım Ekleri Var mıdır?, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volum 9/9, 2014,  Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu Armağanı, s.53-57.

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган (Китеп Сынлары)

 1. Sadettin Özçelik, Dede Korkut: Dresden Nüshası, Giriş-Notlar (c.1); Dede Korkut: Dresden Nüshası, Metin-Dizin (c.2), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2016, 9789751631756, 1927 s, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1, 9, 6 / 2017
 2. Tore Janson (2016). Dillerin Tarihi, (Çev. Mehmet Doğan), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 351 s., ISBN: 9786054787746. , 26, 26, 7 / 2017

 

Эларалык илимий жыйындарда сунулган жана жарыяланган баяндамалар:

 

1. Aydın, M. “Türkçede Eksiltili Anlatımlar ve Metin İlişkisi”, Üçüncü. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı 1996, Ankara, 1999, s. 143-146. 

2. Aydın, M. “Derleme Sözlüğüne Birkaç Katkı Divanü Lügati’t-Türk’le Aybastı Ağzındaki Bazı Ortak Ögeler”, Dördüncü Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı 25-27 Eylül 2000 Çeşme. [IV.Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I 24-29 Eylül 2000, Ankara 2007, s. 155-159.]

3. Aydın, M. “A. Fikri’nin Lugat-ı Garîbesi Üzerine”, Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 13-14 Nisan 2005, İstanbul. [Editörler: Emine Gürsoy Naskali – Erdal Şahin, Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Picus Yayınları, İstanbul 2008, s. 81-98.] 

4.  Aydın, M. “Nurullah Ataç’ın Türkçenin Sözvarlığına Katkısı”, Beşinci Uluslararası Türk Dili Kurultayı 20-26 Eylül 2004, Ankara. 

5. Aydın, M. “Diller Arası İlişkiler Açısından Kırgızca Örneği”, 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006 İzmir. 

6. Aydın, M. “Nurullah Ataç ve Türkçeye Fransızca Yoluyla Giren ‘Sahip Ol-‘ ve ‘Ait’ Yapısı”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (23-26 Ekim 2007) Bildirileri, Editörler: Abdurrahman Özkan- Selami Turan, Isparta 2008, s. 99- 102.

7. Aydın, M. “Dîvânü Lûgati’t-Türk’te Fiillerden Türetilen İsimler” Kaşgarlı Mahmut ve Türk Dünyasının Dili, Edebiyatı, Kültürü ve Tarihi Konferansı 24-28 Nisan 2007 Elaralık Atatürk Alatoo Üniversiteti Bişkek / Kırgızistan 2008, s. 61-85.

8. Aydın, M. “Ataç, Edward Said’i Okusaydı, Ne Değişirdi?”, 2. Uluslararası Samsun Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Samsun 2009, s. 156-160.

9 Aydın, M. “Cümlenin Anlamı ve Eksilti”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 27- 28 Ağustos 2007, Bildiriler, C. 1, Türkçenin Söz Dizimi, İstanbul Kültür Üniversitesi.2009

10. Aydın, M. “Elbistanca Bir Sözlük ve Tahsin Yücel’in Dönüşümündeki Hikâyeler”, Türkiye Türkçesi Ağızları Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri 25-29 Mart 2008 Şanlıurfa, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2009, s. 101-106. 

11. Aydın, M. “Seyahatname’deki Yazıcıoğulları ile İlgili Bilgiler Üzerine”, Uluslar arası Evliya Çelebi ve Seyahatname Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, 3-5 Nisan 2008 Ankara, Çağının Sıradışı Yazarı Evliyâ Çelebi, Hazırlayan: Nuran Tezcan, YKY 2009, s. 81-87.

12. Aydın, M. “Yunus Emre Divanı’nda Gönül Sözünün Bağlamları”, V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri (25-28 Eylül Kırcaali-Bulgaristan), İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ankara 2010, s. 365-371.

13. Aydın, M. “İlköğretim 6,7,8. Sınıflarda Eş ve Yakın Anlamlı Kelimelerin Öğretimi Yoluyla ‘Sözvarlığını Zenginleştirme’”, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık 2010 İzmir)Bildiri Kitabı, İzmir 2011, s. 147-151.

14. Aydın, M. “Fezā’il-i Mekke ve’l-Medine ve’l-Kudsü’ş-Şerif’in Amasya Yazmasında Ünlülerin Yazılışı ile İlgili Sorunlar”, Orta Asya’dan Anadolu’ya Alfabeler, 29-30 Mayıs 2007 Eskişehir, Bildiriler, Hazırlayan: Mehmet Ölmez., Fikret Yıldırım, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, Eren Yayınevi, İstanbul 2011, s. 129-136.

15. Aydın, M. “Kutadgu Bilig’deki ay-, ayıt-, sözle- ve ti- Fiilleri Bağlamında Eş anlamlılık Sorunu”, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirieri 26-27 Ekim 2009, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011, 79-85.

16. Aydın, M. “Seyahatnâme’deki “Türkmen Lehçesi”, Doğumunun 400.Yılında Uluslar arası Evliya Çelebi Sempozyumu Bildirileri, Hazırlayan: Yusuf Akçay, Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, s. 81-92.

17. Aydın, M. “Bir Metin Olarak Seyahatname”, Doğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Toplantısı Bildirileri İstanbul, 26-30 Eylül 2011, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017, s. 35-45.

 

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

1. Aydın, M. “Gönül Kelimesi Üzerine”, Türk Dili Dergisi, S. 566, (Şubat- 1999), s. 104-108. 

2. Aydın, M. “Da/De Edatı ile İlgili Yayımlanmış Bir Yazı Üzerine”, Türk Dili Dergisi, S. 574, (Ekim- 1999), s. 881- 884. 

3. Aydın, M. “Anadolu Ağızlarında İken ~ Ken Zarf-fiilinin Kullanımı ve Görevleri”, Türk Dili Dergisi, S. 588, (Aralık-2000), s. 639-645. 

4. Aydın, M. “Düvlek Kelimesi Üzerine Bir Not”, İlmî Araştırmalar Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, S.12,  (2001), s. 57-61

5. Aydın, M. “Nurullah Ataç’ta Ana Dili Bakımı”, Türk Dili Dergisi, S. 610, (Ekim- 2002), s. 841-851.

6. Aydın, M. “Dil biliminin Yoksul Akrabası: Anlam bilimi”, Türk Dili Dergisi, S. 621, (Eylül- 2003), s. 208-211. 

7. Aydın, M. “Derleme Sözlüğüne Birkaç Katkı Divânü Lügati’t-Türk’le Aybastı Ağzındaki Bazı Ortak Ögeler”, İlmî Araştırmalar Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, S.19, (Bahar /2005), s. 17-22. 

8. Aydın, M. “Bir ‘Reddimiras’ Olarak Türk Dili Devrimi”, Liberal Düşünce Dergisi, Cilt:10,  S. 37 (Kış-2005), s. 117-123. 

9. Aydın, M. “Edebiyatın Dili Üzerine”, Millî Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 34,  S. 169, (Kış-2006), s. 184-191.   yayim.meb.gov.tr/dergiler/169/aydin.pdf

10. Aydın, M. “Adbilim Açısından Ordu ve Samsun Ağızlarındaki Bazı Lâkaplar”, Türk Dilleri Araştırmaları, S. 16, (2006), s. 25-47.

11. Aydın, M. “Dîvânü Lûgati’t-Türk’te Fiillerden Türetilen İsimler”, Akademik Araştırmalar Dergisi, S. 39 (Kasım-2008-Ocak 2009), s.182-191.,

12. Aydın, M. “İki Örnek Çerçevesinde Popüler Yayınlar ve Ağız Araştırmaları”, Türk Dilleri Araştırmaları, S. 19, (2009), s. 7-16.

 

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

1. Aydın, M. “Ana Dili Öğretiminde Sözlük Kullanımı”, (1 Haziran 1998'de TÖMER Samsun Şubesi'nin Düzenlediği Dünya'da ve Türkiye'de Ana Dili Öğretimi Semineri'nde Okunan Bildiri), Dil ve İnsan, S. 17, (Ocak- Şubat 1999), s. 41-42. 

2. Aydın, M. “Aybastı ve Kabataş'ta Eğitim ve Öğretim”, Aybastı - Kabataş Kurultayı 1 Belgeler- Bildiriler-Konuşmalar, İstanbul, 2001, s. 51-54. 

3. Aydın, M. “Aybastı ve Kabataş’ta Yetişkin Eğitimi”, Aybastı- Kabataş Kurultayı 2, Ankara 2002, s. 49-53.

4. Aydın, M. “Aybastı ve Kabataş Ağzıyla İlgili Yeni Gelişmeler ve Çalışmalar”, Aybastı- Kabataş Kurultayı 19 Temmuz, Kabataş -2011.

5. Aydın, M. “Anılarıyla Ferda Güley”, Aybastı- Kabataş Kurultayı 17 Temmuz, Aybastı- 2012 Üniversitesi, İstanbul.

которгон макалалары:

Aydın, M. “Orhon Yenisey Âbidelerinde Kutsal Sayılar”, (Yunus Memmedov' dan aktarma), Türk Kültürü Dergisi, S. 290, (Haziran-1987), s. 351-354. 

 

 

 

Башка рецензиясыз макалалары:

 

1. Aydın, M. “Risaletü'n-Nushiyye'de Geçen debit- Fiili Üzerine Bir Not”, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 4, (Aralık -1989), s. 60-62. 

2. Aydın, M. “Orhun Âbideleri'nin Mesajları”, Türk Kültürü, S. 329, (Eylül-1990), s. 1-10. 

3. Aydın, M. “Ataç-nâme Adını Unutan Adamın Gayri Resmî Hikâyesi”, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 8, (Aralık-1993), s. 23-32. 

4. Aydın, M. “Divânü Lugâti't-Türk'te Yükleme Hâli Ekleri”, Akademik Açı, S. 2, (1996 /2), 83-90. 

5. Aydın, M. “Yunus Emre’nin Gönlü”, T.C. Karaman Valiliği Dil - Kültür ve Sanat Dergisi, (42. Türkçe’nin Yeniden Devlet Dili Oluşunun 725. Yılı Türk Dili Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri 1-13 Mayıs 2002), s. 58-63. 

6. Aydın, M. “Türkçenin Geleceği”, T.C. Karaman Valiliği Karaman Dil - Kültür ve Sanat Dergisi 2005, (Türkçe’nin Yeniden Devlet Dili Oluşunun 728. Yılı 45. Türk Dili Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri 1-13 Mayıs 2005), s. 125-131. 

7. Aydın, M. “Evrensel Dil Karşısında Türkçe”, Türk Yurdu, S. 162-163, (Şubat-Mart 2001), s. 50-51. 

8. Aydın, M. “Ataç Bir Eleştirmen miydi?”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi,  Yıl: 7, S. 77/ 78/ 79, Eleştiri Özel Sayısı, ( Mayıs- Haziran- Temmuz 2003), s. 622-627.

9. Aydın, M. “Edebiyattan Geçebilen Bir Toplum”, Varlık Dergisi, S. 1153, (Ekim-2003), s. 55-60. (avrupa kültür ağı < www.eurozine com> üyesi) 

10. Aydın, M. “Türkçe Gider mi?”, Yeni Türkiye Dergisi Türkçe Özel Sayısı, (Kasım-Aralık 2013), s. 1433-1440.

11. Aydın, M. “Galiz Bir Kahramanın Sıfatı Olabilir mi?”, Türk Dili Dergisi, S. 736, (Nisan- 2014), s. 22-27.

12. Aydın, M. “Yeninin ve Batının Yanındaki Adam: Ataç?”, Türk Dili Dergisi, S. 753, (Eylül- 2014), s. 97-102.

13. Aydın, M. “Metni Ne Yapmalıyız?”, Türk Dili Dergisi, S. 754, (Ekim- 2014), s. 17-24.

14. Aydın, M. “Tuhaf Bir Âdem Olarak Asaf Halet Çelebi’nin Biyografisi Üzerine Bazı Tuhaf Notlar”, Türk Dili Dergisi, S. 758, (Şubat 2015), s. 62-68.

15. Aydın, M. “Özür Niyetine ‘Tuhaf’ İki Not”, Türk Dili Dergisi, S. 759, (Mart 2015), s. 68-69.

16. Aydın, M. “Önce Lirik Sonra da Lirik Vardı”, Hece Dergisi, S. 219, (Mart 2015), s. 77-78.

17. Aydın, M. “Nurullah Ataç’ın Güncesinin Bakiyesi”, Hece Dergisi, S. 222-223-224 (Haziran-Temmuz-Ağustos 2015), s. 192-198.

18. Aydın, M. “Diller Var Dil İçre”, Türk Dili Dergisi, (Kasım-Aralık 2015), s. 39-47.

19. Aydın, M. “Hangi Necatigil”, Türk Dili Dergisi, (Nisan 2016), s. 49-45.

20. Aydın, M. Aydın, M. “Ayrılmaz Gönül Candan”, Türk Edebiyatı Dergisi, (Ağustos-1988), s. 76-77. 

21. Aydın, M. “Yunus Memmedov, Orhon-Yenisey Âbideleri'nde Adlar”, Türk Kültürü Dergisi, S. 296, (Aralık-1987), s. 763-764. 

22. Aydın, M. “Okuma Suçu”, Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, S. 106, (Aralık-1998), s. 3-5. 

23. Aydın, M. “Okuma Hazzını Paylaşmak”, Gösteri Sanat ve Edebiyat Dergisi, S. 211, (Haziran -1999), s. 38-39. 

24. Aydın, M. “Arada Zamirler”, Yedi İklim, S. 130, (Ocak 2001), s. 35-36).

25. Aydın, M. “Adını Arayan Adam: Ataç”, Gösteri Sanat ve Edebiyat Dergisi, S. 231, (Eylül - 2001), s. 34-37

26. Aydın, M. “Hamsi tavada, edebiyatta, falda!”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 49,  (Mart- 2002),  s. 59-60. 

27. Aydın, M. “Yarının Dilini Arayan Ataç”, E Aylık Kültür Edebiyat Dergisi,  S. 37,  (Nisan-2002), s. 78-81.

28.  Aydın, M. “Koridorun ucundaki ışık”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 51, (Mayıs – 2002), s. 30.

29.   Aydın, M. “Ataç’ı Özgürce Tartışabilmek”, E Aylık Kültür Edebiyat Dergisi, S. 40, (Temmuz-2002), s. 44-48.

30.  Aydın, M. “Ötekini Dışlamak”, E Aylık Kültür Edebiyat Dergisi,  S. 41, (Ağustos-2002), s. 54-57. 

31. Aydın, M. “Uygulamalı Türk Dili”, Varlık Dergisi Kitap Eki, S. 123, (Ağustos-2002), s. 14-15. 

32. Aydın, M. “Unutulmamış Bir Yalan”, E Aylık Kültür Edebiyat Dergisi, S. 43, (Ekim -2002), s. 92-93. 

33. Aydın, M. “Kaybolan Seslere Ağıt”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 60, (Mart-2003), s. 57-58.

34. Aydın, M. “Seyahatname’deki Diyarbekir Nerede”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 65, (Eylül-2003), s. 34-36.

35. Aydın, M. “Dil Devrimi’ne Dışarıdan da Bakabilmek”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 68, (Aralık-2003), s. 26-28. 

36. Aydın, M. “Ulusçu Bir Tasarı Olarak Dil Devrimi”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 70, (Şubat-2004), s. 25-29. 

37. Aydın, M. “Yinelenmeden Yazılan Bir Dilbilgisi Kitabı”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 72, (Nisan-2004), s. 23-24. 

38. Aydın, M. “Fetvacılıktan Uzak (Ana) Dil(i) Bakımı”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 75,  (Temmuz-Ağustos- 2004), s. 46-48. 

39. Aydın, M. “Düşünerek Düşmek”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, S. 95, (Kasım 2004), s. 21-24. 

40. Aydın, M. “Göl Yol Çöl ve Özellikle Melâl Şairi (Köksüz ve Öksüz) Haşim” Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi,  S. 81, (Şubat-2005), s. 25-27. 

41. Aydın, M. “Seyahatname’de Gezinmek de Pek Seyyahane”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 83, (Nisan-2005), s. 18-19. 

42.  Aydın, M. “Pek Cüretkârâne Bir Yayım: Dîvânü Lugati’t-Türk”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 83, (Temmuz-Ağustos-2005), s. 18-20. 

43. Aydın, M. “Bişkek’ten”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 93 (Mart-2006), s. 50.

44. Aydın, M. “Bazen Dil Doktoruna da Uğramalı İnsan!”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 97-98, (Temmuz-Ağustos-2006), s. 14-15. 

45. Aydın, M. “Bişkek’ten”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 97-98, (Temmuz-Ağustos-2006), s. 38. 

46. Aydın, M. “Konuş(ama)ma Sorununun İlacı Yok mu, Gerçekten?”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 103, (Ocak-2007), s. 61-63. 

47 Aydın, M. “Metnin Sesini Duyurabilmek ve de Duyurabilmek Uğruna”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 110, (Eylül-2007), s. 68-69. 

48. Aydın, M. “Düynö Ordundobu? ( Dünya Yerinde mi?), Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 116, (Mart-2008), s. 46-47.

49. Aydın, M. “Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname Sempozyumu”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 118, (Mayıs-2008), s. 38.

50. Aydın, M. “Cengiz Aytmatof için de ‘ve Kapandı Parantez (1928-2008)”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 120-121, (Temmuz-Ağustos-2008), s. 40. 

51. Aydın, M. “Yoğun Bir Kitap Üzerine”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S.  127, (Mart-Nisan-2009), s. 58.

52. Aydın, M. “Tahir Sami Bey Ölmese Olmaz mıydı?”, Virgül Kitap ve Eleştiri Dergisi, S. 131, (Kasım-Aralık-2009), s. 18.

53. Aydın, M. “Üretici Dönüşümlü Eylem”, Ayraç Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi, S. 29 (Mart-2012), s. 58-59.

54. Aydın, M. “İnsanı Dışlayan Sanata Övgü”, Dil ve Edebiyat Aylık Dil Edebiyat ve Kültür Dergisi, S. 41, (Mayıs-2012), s. 98-99.    

 

КИТЕПТЕР:

Китеп авторлугу:

1. Aydın, M., Taşra Yazıları (Deneme), Yedi İklim Yayınları, İstanbul 1997, 113 s. (Popüler Yayın)

2. Aydın, M., Aybastı Ağzı (İnceleme- Metin Sözlük), TDK Yayınları: 796, Ankara 2002. XIII+167 s.  [Doktora Tezinden Yayıma Hazırlandı].

3. Cicero’dan Uyarlayan: Marino de Cavalli, Çeviren: Murad Bey, Der-Medh-i Pîrî Yaşlılığa Övgü (Giriş-Metin-Açıklamalar-Dizin- Tıpkıbasım), Hazırlayan: Dr. Mehmet Aydın, TDK Yayınları: 881, Ankara 2007, 248 s. 

 www.tdk.gov.tr/TR/Yonlendir.aspx?

4. Aydın, M. Dilbilim El Kitabı Temel Kavramlar ve Konular, 3F Yayınları, İstanbul 2007, 184 s. (Bu kitabın aynı yıl gözden geçirilmiş bir baskısı daha yapılmıştır).

Aydın, M. Dilbilim El Kitabı Temel Kavramlar ve Konular, Akademik Kitaplar, İstanbul 2014.

 

Китепте бөлүм:

1. Aydın, M., “Edebiyat Metnine Bakmak”, Prof. Dr. Mustafa Özbalcı Armağanı, Hazırlayanlar: Ahmet Cüneyt Issı- Dinçer Eşitgin, Birleşik Dağıtım Kitabevi, Ankara 2008, s. 65-71.

2. Aydın, M., “Dert Daima Mevaniden Söyletir”,  Prof. Dr. Celâl Tarakçı Armağanı, Hazırlayanlar: Ahmet Cüneyt Issı- Dinçer Eşitgin, Birleşik Dağıtım Kitabevi, Ankara 2008, s. 24-26. (Mustafa Özbalcı ve Celal Tarakçı Armağanı ortak kitap olarak yayımlanmıştır.)

3. Mehmet Aydın,  Ağız Sözlükçülüğü Açısından Popüler Yayınlar, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Armağanı, 1, 7 / 2017 [Uluslararası] TKAE Yayını 

 

Которгон китептери:

 

 

Китеп редакторлугу:

 1. Editör: Mehmet Aydın, 15. Aybastı-Kabataş Kurultayı Yörede Eğitim (Yükseköğretim),, 1, 15, 7 / 2015 [Ulusal].
 2.  Editör: Mehmet Aydın 16. Aybastı-Kabataş Kurultayı Yörede Sağlık, 1, 6 / 2016 [Ulusal] 3.
 3. R. Vadala, çevirenler: Halil Aytekin, Ali Yağlı, Rifat Günday, Editör: Mehmet Aydın Doğu Ülkeleri ve Şehirleri, 1, 1, 8 / 2016 [Ulusal] 

 

 

 

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Панелдер:

 1. Çifte Bayram (Kırgız ve Türk Dili Bayramı)  25 Eylül 2017 KTMÜ Kasım Tınıstanov Konferans Salonu
 2. Dilimiz Kimliğimizdir 28 Aralık 2017 KTMÜ Kasım Tınıstanov Konferans Salonu

 

Семинарлар:

 1.   Dede Korkutla İlgi Yeni Yayınlar  10 Nisan 2017 KTMÜ 228 Nolu Salon

ТВ жана радиоберүүлөр:

 1.  
 2.  

 

(Башкача пункт аталыштары менен кошумчаларды жазса болот)

ДОЛБООРЛОР :

 1.   TÜBİTAK - Diğer Görev 8 - 2015 / 8 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
  Türk Dili Araştırmalarında Dilbilimsel Bakış Açıları, Lisans Üstü Öğrencileri İçin Yaz Okulu (Eğitici)
 2. Kırgız Türklerininin ve Türkiye Türklerinin Temel Kültürel Değerlerini Yansıtan Kavramlar Sözlüğü Projesi 2017 Aralık KTMÜ Bap Projesi Araştırmacı
 3.  Türk Dünyası Ortak Metinleri Projesi KTMÜ Bap Projesi  2018 Mart Araştırmacı

 

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР

 

 1. OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı 2008-2016
 2. OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2012-2015
 3. OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2010-2015
 4. KTMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-
 5. KTMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-

 

ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮКТӨР:

 1. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği  2015- 2016

 

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР:

 1.  
 2.