Аты Доц.м.а.док. Халит АШЛАР
Э-куржун halit.aslar@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-104
Телефону 00996 312 49 27 52 (964)
Сабактар

TUR-307 : ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ I (Түркология бөлүмү )

TUR-303 : ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТТЫН ТАРЫХЫ III (АЗЫРКЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ) (Түркология бөлүмү )

TUR-312 : ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТ III (Түркология бөлүмү )

TUR-316 : РЕСПУБЛИКА ДООРУНДАГЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ II (Түркология бөлүмү )

TUR-322 : ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ II (Түркология бөлүмү )

TUR-423 : ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ III (Түркология бөлүмү )

TUR-426 : ЖАҢЫ ТҮРК АДАБИЯТЫ IV (Түркология бөлүмү )

TUR-114 : ЭЛДИК ООЗЕКИ АДАБИЯТ I (Түркология бөлүмү )

TUR-223 : АДАБИЯТ СОЦИОЛОГИЯСЫ (Түркология бөлүмү )

Резюме

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Жал кичи району, Тыналиева 43 ,

720044, Бишкек, Кыргызстан

Фамилиясы, аты: Халит Ашлар

Билими 

1999- 2004 Кыргыз – Түрк «Манас» университетинин түркология бөлүмү

2004 - 2006 Кыргыз-Түрк Манас университети Коомдук илимдер институту  түркология бөлүмү магистратура программасы

2006- 2012  Кыргыз-Түрк Манас университети Коомдук илимдер институту  түркология бөлүмү PhD программасы

Кызмат тарыхы:

2006 - 2011 Кыргыз-Түрк Манас университети  Чет тилдер жогорку мектеби  Түрк тили координаторлугу Түрк тили мугаллими
2011 - 2012  Кыргыз-Түрк Манас университети адабият факультети Синрондук котормо бөлүмү - Орусча-түркчө программасы
2012 -           Кыргыз-Түрк Манас университети  адабият факултети Түркология бөлүмү

 

 

 

 

 

Lisans: KTMÜ 2004                                 Lisans Tezi: Abdürehim Ötkür'ün "İz" Adlı Romanının Türkiye Türkçesine Çevirisi. (Danışman: Yrd. Doç.Dr. Ayhan Çelikbay)

Yüksek Lisans: KTMÜ 2006          Yüksek Lisans Tezi: Mukay Elebayev'in Hayatı, Edebî Kişiliği, Hikâyelerinin Tahlili ve Türkiye Türkçesine Çevirisi. (Prof. Dr. Orhan Söylemez)

Doktora: KTMÜ 2012                                Doktora Tezi: Bağımsızlık Sonrası Kırgız Tarihi Biyografik Romanı. (Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Prof. Dr. Orhan Söylemez)

Илимий иштери

BİLİMSEL YAYINLAR

Uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. Çağdaş Kırgız Hikayeleri Antolojisi. Salkımsöğüt Yayınevi, 2009 Erzurum. (Prof. Dr. Orhan Söylemez ile)

2. Mukay Elebayev. Seçme Hikayeler. Bengü Yayınları, 2012 Ankara. (Prof. Dr. Orhan Söylemez ile)

3. “Kırgız Öykücülüğünün Doğuşu ve İkinci Dünya Savaşına Kadar Tarihi Seyri Üzerine Bir Edebî Tenkit” Çağdaş Kırgız Öyküsü, Hece Yayınları, s.127 Ankara, 2014.(Kitap Bölümü)

4. "20. Yüzyıl Çağdaş Kırgız Edebiyatı", Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatları El Kitabı, Kesit Yayınları, 02.01.2018 

5. "Türk Adabiyatı Angemeler Cıynagı". 2018 Bişkek.

6Cengiz Aytmatov: İnsan, Toplum, Devir ve Edebiyat (Söyleşiler / Makaleler ) I. Editörler: Prof. Dr.Layli Ükübayeva, Yrd.Doç.Dr. Halit Aşlar. 2019.

7. Türkiye Türklerinin Temel Kültürel Değerleri. Yazarlar: Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR, Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU, Yard. Doç. Dr. Halit AŞLAR. Bişkek, 2019.

 

 

Bildiri

1. Uluslar arası. “Problema ekvivalentnosti v Turetsko-Russkih i Kırgızsko-Turetskih perevodah hudojestvennih proizvedeniy”   II. El Aralık İlimiy Praktikalık Kotormo cana Anın Keleçegi Attuu Konferentsiya Bişkek, 2010.

2. Uluslar arası. “Çağdaş Kırgız Edebiyatının İlk Romanı Uzak Yol Üzerine Bir İnceleme.”  IV. Uluslar arası  Genç Türkologlor Sempozyumu Bişkek, 2011.

3. Uluslar arası. “Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Önemi, Sorunları ve Yeni Düşünceler.”9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Bişkek, 2011.

4. Uluslar arası. “Çağdaş Kırgız Edebiyatında Tarihi Roman Türüyle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmalar Üzerine” V.Uluslararası Genç Türkologlor Sempozyumu Bişkek, 2012.

5. Uluslar arası. “Çağdaş Türk ve Kırgız Edebiyatları Etkileşimleri Üzerine Bir Çalışma”Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu       Zonguldak, 2012.

6. Uluslar arası. “Çağdaş Kırgız Edebiyatında Tarihi Roman Türünün Oluşumu ve Gelişimi” Niğde Üniversitesi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve Akmulla Devlet Pedagoji Üniversitesi tarafından düzenlenen I. Uluslar arası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 18-22 Mart 2014. Niğde, 2014

7.Uluslar arası. “О Переводах Рассказов Халиде Эдип Адывара и Якуп Кадри Караосманоглу на Русский Язык и О Проблеме Эквивалентности (На примерах рассказов «Химмет» и «Безлюдная деревня и немая девочка.»  Etnosı i Kul’turı Kırgızstana v İstoriçeskom Vzaimodeystvii: Tyurko-Slavyano-Germanskie Kul’turno-Yazıkovıe Svyazi. Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsiya. Kırgızsko-Rossiyskiy Slavyanskiy Universitet.25-26 Sentyabrya 2012, Bişkek.

8. Uluslar arası. III. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, 19-20 Mayıs 2009 Bişkek, KTMÜ. “Mukay Elebayev ve Sanatçı Kişiliği”

 

Makale

1.“Mukay Elebayevdin Çıgarmaçılıgı cana “Sonku Bir Kün” Angemesi Tuuraluu Ayrım Pikirler” Kasım Tınıstanov Atındagı Isık-Köl Mamlekettik cana K.Karasaev Atındagı Bişkek Gumanitardık Universitetterinin İlimiy-Praktikalık Basılması, 18-2011,s.53, Bişkek.

2. “Turetsko-russko-kırgızskiy literaturno-hudojestvennıy kontekst: v poiskah  ekvivalentnosti” Vestnik Kırgızsko-Rossiyskogo Slavyanskogo Universiteta, Tom 12, No 5, str, 116, 2012 Bişkek.

3.“Elebayev’in Edebiyat Anlayışı” K.Karasayev Atındagı Bişkek Gumanitardık Universitetinin İlmiy-Praktikalık Basılması, 21-2012, s.268 Bişkek.

4.“Tölögön Kasımbek ve Kırgız Tarihi Romanındaki Yeri”, K.Karasayev Atındagı Bişkek Gumanitardık Universitetinin İlmiy Jurnalı. 22-2012, s.282 Bişkek.

5. “Kırgız Öykücülüğünün Doğuşu ve II. Dünya Savaşına Kadarki Gelişimi” El Aralık İzvestiya Vuzov İlmiy Jurnalı No6, s.233.  2012     Bişkek.

6. “Tarihi Roman Kavramı ve Kırgız Tarihi Romanı Üzerine”  "Historical Novel Concept and Kyrgyz Historical Novels". JASS. The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2162 Volume 7 Issue 1, Spring 2014 Lorient, France.

7. "Kırgız Yazar Cumakadır Egemberdiev'in Kanat Han Adlı Tarihi Romanı Üzerine Bir İnceleme." "A Research On Kanat Khan A Novel By A Kyrgyz Writer Zhumakadyr Egemberdiev." The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2600
Number: 30 , p. 467-485, Winter I 2014, Lorient, France.

8. “Modern Kırgız Edebiyatında Biyografik Roman Türünün Tarihi Gelişimi Üzerine” "Historical Development of the Biographical Novel Genre in the Contemporary Kyrgyz Literature" Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/4 Winter 2015, p. 79-94 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7575 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY 

9."КЫРГЫЗ ТАРЫХЫЙ РОМАНИСТИКАСЫ ТУУРАЛУУ ЖАҢЫ ТАБЫЛГАЛАР" "NEW OPINIONS OF THE KYRGYZ HISTORICAL NOVELS" MJSS, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal of Social Science), Volume 6, Issue 1, 2017.http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I01/785c24cf159d633bc70e88a8091aa695.pdf.

10. "YAKIN KIRGIZ TARİHİNİN EFSANEVÎ KAHRAMANI ORMON HAN VE CAPARKUL TOKTONALİEV’İN “HAN ORMON” ADLI ROMANI ÜZERİNE", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), 6(2) 2017, 1002-1018. THE LEGENDARY HERO OF THE KYRGYZ HISTORY ORMON HAN AND THE NOVEL NAMED “HAN  ORMON” BY JAPARKUL TOKTONALIYEV.  http://www.tekedergisi.com/Makaleler/82113487_24A%C5%9ELAR.pdf

11."KIRGIZ HALK ŞİİRİNDE “ÜRKÜN” YANSIMALARI", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 4. 2017. "THE URKUN'S REFLECTION IN KYRGYZ FOLK POETRY",  Manas Journal of Social Science, Volume: 6 Issue 4, 2017. http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I04/7a3e4c22faa41e5b4c472543bbcfd727.pdf

12. “TARİHÎ KONULU KIRGIZ ROMANLARINDA ŞECERE UNSURU VE ÇEŞİTLİ MOTİFLERIN TESPİTİ ÜZERİNE.” “The Genealogy and Various Motifs in the Kyrgyz Historical Novels”. TDK. TÜRK DÜNYASI, Dil ve Edebiyat Dergisi/TURKISH WORLD, Journal of Language and Literature Issue: 44 (Güz-Autumn 2017) - ISSSN: 1301-0077 Ankara, TURKEY DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.33

13. "ÜNLÜ KIRGIZ ELEŞTİRMEN SALİCAN CİGİTOV'UN İLMÎ KİŞİLİĞİ VE MAKALELERİNE BİR BAKIŞ" MJSS, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal of Social Science). Cilt 7, sayı 3. 2018 (Dr. Öğ. Üyesi. Kemal GÖZ ile birlikte). http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2018_V07_I03/e1094fdc61b900212b4109db9858da31.pdf

14. “MODERN KIRGIZ EDEBİYATINDA İLK YAZARLAR VE İLK HİKÂYELER”, “THE MODERN KYRGYZ STORYTELLING: THE FIRST WRITERS, THE FIRST NOVELS”. Uluslar arası Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Dergisi (Түркология, № 3, 2018). http://ayu.edu.kz/wp-content/uploads/2018/09/turkologya-2018-3.pdf

 

 Kitap Çevirisi

1. Evren, İnsan ve Pars. Abdıldacan Akmataliyev. 2006, Bişkek.

2.Haftanın Beşinci Günü -  Sultan Raev. Bengü Yayınları, Ankara, 2011. (Prof. Dr. Orhan Söylemez ile)

 

Mesleki dergilerdeki makaleler                                                                                   

1. Tarihi Edebileştiren Adam:Tölögön Kasımbek. Kardeş Kalemler, Şubat 2008, s,39.

2. Mukay Elebayev’in Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği. Kardeş Kalemler (Orhan Söylemez ile) Ekim 2011, s, 62.

3. Çağdaş Kırgız Edebiyatının Erken Sönen Yıldızı: Mukay Elebayev. Kardeş Kalemler, Ağustos 2007, s,66.

4. Çağdaş Uygur Hikayeci Zunun Kadir. Kardeş Kalemler, Eylül 2007, s,36.

5. Mukay Elebayev’in Hayatı, Tahsili, İlk Edebi Faaliyetleri ve Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme, Ala Too Edebiyatı, sayı 1, s.6. Temmuz 2013

6. Tölögön Kasımbek ve Kırgız Tarihi Romanındaki Yeri. Çıngı, Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sayı 28 Kasım-Aralık 2014, s.107.

7. Kırgız Hikayeciliğinde Realist Bir Yazar   Bizim Külliye Kültür ve Sanat Dergisi,  sayı 53, 2012, s.54. Ankara

8. Mukay Elebayev’in Günlüklerine Dair. Ala Too Edebiyatı Dergisi, sayı 1, s.21 Eylül 2013 İstanbul

9. Çağdaş Kırgız Edebiyatının Kurucularından Mukay Elebayev'in Edebiyat Üzerine Görüşleri ve Eleştirmenliği. Hece Öykü Dergisi, sayı 57, s.88 haziran-temmuz 2013.

 

Makale veya kitap bölümü çevirisi

1. Seferbeyzade Hikayesi (XVII.yy) ve Namık Kemal’in İntibah Yahut Ali Bey’in Sergüzeşti (XIX.yy) Adlı Romanı. O.V.Vasilyeva. KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 15, s.177. Bişkek 2006. 

2. Elebayev, Mukay (Hazırlayan: Halit Aşlar), “Günlüklerinden Notlar”, Ala Too Edebiyatı Dergisi, İstanbul 2013, Sayı: 1, s. 21.

3. Aytmatov Uzayı – İnsan ve Alem. Abdıldacan Akmataliev. Kardeş Kalemler Cengiz Aytmatov Özel Sayısı, Temmuz 2008 s,55.

4. Çin’de Aytmatov Eserleri. Karmıştegin Makelek Ömürbay Uulu. Kardeş Kalemler, Aralık 2008, s,62. 

5. Ufa’da, Kazan’da ve Moskova’da. Gilemdar Ramazanov. (Tolgonay Temirkanova ile) Kardeş Kalemler, Kasım 2010, s,57. 

6. Genç Yazarlar İçin Birkaç Söz. Mukay Elebayev.  Kardeş Kalemler, Ekim 2011, s, 52. 

7. Mukay Elebayev’in Edebi Mirası. Layli Ükübayeva. Kardeş Kalemler, Ekim 2011. s, 58

8. Şair ve Şehir. Abdullah Tukay Ufa’da. Safiyan Safuanov. (Tolgonay Temirkanova ile) Kardeş Kalemler, Nisan 2011. s, 75. 

9.20. Yüzyıl Zihin İkilemlerinin Yazarı Olarak Cengiz Aytmatov. Prof. Dr. Osmonakun İbraimov. Berceste, sayı 144, s.31. 

10. Kairjanov, Abay, “Türk Süper Etnosunun Ritüelleri”, Berceste Dergisi, Kayseri 2013, Sayı: 138, s. 53-57.

11. Elebayev, Mukay (Çeviren: Halit Aşlar), “Edebiyatımızdaki Hatalara Dair”, Ala Too Edebiyatı Dergisi, İstanbul 2013, Sayı: 1. s.19.

12. Çağdaş Kırgız Edebiyat Biliminin Güncel Sorunları. Layli Ükübayeva. Kardeş Kalemler, Mayıs 2007, s,18.

 

Çeviri Hikayeler

1. Zor Zamanlar. Mukay Elebayev. Kardeş Kalemler, Ağustos 2007, s,71. 

2. Öğretmenin Mektubu. Zunun Kadir. Kardeş Kalemler, Eylül 2007, s37.

3. Kurt. Tölögön Kasımbek. Kardeş Kalemler, Şubat 2008, s,44. 

4. İki Parmağımla. Zunun Kadir. Kardeş Kalemler, Mart 2008, s,74. 

5. Fırtınalı Gün. Mukay Elebayev. Kardeş Kalemler, (Orhan Söylemez ile) Haziran 2009, s,28

6. Yolda. Mukay Elebayev. Kardeş Kalemler (Orhan Söylemez ile) Temmuz 2009, s, 31.

7. Zarlık. Mukay Elebayev. Kardeş Kalemler (Orhan Söylemez ile) Ağustos 2009, s, 40.

8. Uşak Arteli. Mukay Elebayev. Kareş Kalemler (Orhan Söylemez ile) Ekim 2009, s,28.

9. Baysal. Mukay Elebayev. Kardeş Kalemler (Orhan Söylemez ile) Kasım 2009, s, 24.

10. Son Bir Gün. Mukay Elebayev. Kardeş Kalemler (Orhan Söylemez ile) Aralık 2009, s, 43.

11. Yolcu. Mukay Elebayev. Kardeş Kalemler (Orhan Söylemez ile) Ocak 2010, s,34.

12. Karşılaşma. Mukay Elebayev. Kardeş Kalemler (Orhan Söylemez ile) Mayıs, 2010, s,55.

13. Хасан Чокту. Сабахаттин Али. (Sebahattin Ali) Canı Ala-Too Edebiyat Dergisi. (Aydarbek Sarmanbetov ile) Şubat 2011, s,176. (Türkçe’den Kırgızca’ya)

14. Моор. Бекир Сыткы Кунт. (Bekir Sıtkı Kunt) Canı Ala-Too Edebiyat Dergisi. (Aydarbek Sarmanbetov ile) Nisan-Mayıs 2011. s,225. (Türkçe’den Kırgızca’ya)

15. Кочодо калган акын. Пейами Сафа. (Peyami Safa) Canı Ala-Too Edebiyat Dergisi. (Aydarbek Sarmanbetov ile) Nisan-Mayıs 2011, s,229. (Türkçe’den Kırgızca’ya)

16.Kasım Tınıstanov’dan Kısa Hikayeler (Ömer Küçükmehmetoğlu ile). Bizim Külliye Kültür ve Sanat Dergisi, sayı 53, 2012, s,33.

17.Anarbay’ın Köprüsü, Kasım Kaimov. Bizim Külliye Kültür ve Sanat Dergisi, sayı 53, 2012, s.69.

18. Aytmatov’un İzinden: Aydarbek Sarmanbetov. “Seter” Bengü Yayınları Ankara 2013, s.57.

19. Kitap Ararken. Mukay Elebayev. Çağdaş Kırgız Öyküsü, Ankara 2014, s.173.

20. Osmonov, Alıkul, “Ata Vatanım”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Temrin Dergisi, Sayı: 73, İstanbul 2015, s. 7.

21. Osmonov, Alıkul, “Kadına”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Temrin Dergisi, Sayı: 73, İstanbul 2015, s. 8. 

22. Osmonov, Alıkul, “Bilmiyorum Nasıl”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Temrin Dergisi, Sayı: 73, İstanbul 2015, s. 9.

23. Osmonov, Alıkul, “Hatıra”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Temrin Dergisi, Sayı: 73, İstanbul 2015, s. 10.

24. Osmonov, Alıkul, “Bıksam”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Temrin Dergisi, Sayı: 73, İstanbul 2015, s. 11.

25.Osmonov, Alıkul, “Benim Evim”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Temrin Dergisi, Sayı: 73, İstanbul 2015, s. 12.

26. Osmonov, Alıkul, “Komuz”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Temrin Dergisi, Sayı: 73, İstanbul 2015, s. 13. 

27. Osmonov, Alıkul, “Neden Utanıyorum”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Berceste Dergisi, Sayı: 155, Kayseri 2015, s. 35.

28. Osmonov, Alıkul, “Hayata”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Berceste Dergisi, Sayı: 155, Kayseri 2015, s. 36.

29. Osmonov, Alıkul, “Puşkin’e”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Berceste Dergisi, Sayı: 155, Kayseri 2015, s. 37.

30. Osmonov, Alıkul, “Kayındı”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Berceste Dergisi, Sayı: 155, Kayseri 2015, s. 38.

31. Osmonov, Alıkul, “Sevgi ve Ben”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Berceste Dergisi, Sayı: 155, Kayseri 2015, s. 39.

32. Kasım Tınıstanov, “Elden Düşen Köpek”, (Çevirenler: Halit Aşlar, Ömer Küçükmehmetoğlu), Berceste Dergisi, Sayı: 155, Kayseri: Eylül-Ekim 2015, s. 50.

 

Öykü/Söyleşi

1. Süt (öykü). Kardeş Kalemler, Mart 2007, s,26.

2. Yedinci Gün (öykü). Kardeş Kalemler, Nisan 2007, s,38.

3. Anahtar (öykü). Kardeş Kalemler, Aralık 2007, s,42.

4. Tarihi Edebileştirerek Ebedileştirmek İstiyorum: Tölögön Kasımbek ile Mülakat. Kardeş Kalemler, Şubat 2008, s,42.

5. Halit Aşlar:”Mukay Tuuraluu Aytılçu Söz Köp” Mukay Elebayevdin 105 Cıldıgına Karata..., Şookum İlim, Turmuş cana Madaniyat Jurnalı, Noyabr 2011,s.32.

6.Halit Aşlar: KTMÜ Türkoloji Bölümü En Önemli Türkoloji Merkezlerinden Biri, Ala Too Edebiyatı Aralık 2013, 2. Sayı, s.53.

7. “Halit Aşlar ile Elebayev ve Kırgız Edebiyatı Üzerine Söyleşi”, (Konuşan: Ömer Küçükmehmetoğlu), Hece Öykü Dergisi, Haziran Temmuz 2013, Ankara, Sayı: 57. s. 82-88.

8.ELTR Bişkek Kırgızistan Çağdaş Kırgız Hikayeleri Antolojisi kitabıyla ilgili hazırladığı program.2010

9.ELTR KutmanTan / canlı yayın… Türkiye’deki Kırgız edebiyatı çalışmaları ile ilgili. 2010