Аты Док. Зарина ЖАЛБИЕВА
Э-куржун zarina.calbiyeva@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-102
Телефону 00996 312 49 27 63 (963)
Сабактар

TUR-320 : БАЙЫРКЫ УЙГУРЧА (Түркология бөлүмү )

TUR-100 : ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ (Түркология бөлүмү )

TUR-116 : ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ТАРЫХЫ (Түркология бөлүмү )

Резюме

Аты-жөнү                 : Зарина Жалбиева

Илимий даражасы  : PhD

Туулган датасы       :22.04.1986

Эл. дареги                 : zarina.calbiyeva@manas.edu.kg

Кабинети                   :İİBF-102

Телефону                   :492753 (963)

 

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Түркология

2009

КТМУ

магистратура

Түркология

2011

КТМУ/коомдук илимдер институту

аспирантура

Түркология

2017

КТМУ/коомдук илимдер институту

 

Магистрдик диссертациясынын темасы жана илимий жетекчиси:

Кыргыз жана түрк тилдериндеги э- кемтик этишинин колдонулуусу жана грамматикалык маанилери. Илимий жетекчи ф.и.д., доц. Бурул Сагынбаева

Кандидаттык диссертациясынын темасы жана илимий жетекчиси:

Байыркы уйгур тилинин чак категориясы (салыштырма-тарыхый багытта) Илимий жетекчи ф.и.д., доц. Бурул Сагынбаева

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

иши/наамы

иш орду

жылы

кенж. илим. кызматкер.

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2011

доц.м.а.

 

 

доц.др.

 

 

проф.др.

 

 

 

ЖЕТЕКТЕГЕН МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫ:

Кандидаттык диссертациялар:

 1.  
 2.  

 

Магистрдик иштер:

 1.  

 

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Англис тили

5

3

3

Орус тили

5

5

5

Илимий иштери

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар (SCI,SSCI,Arts and Humanities):

 1.  
 2.  

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1.  
 2.  

Эл аралык илимий жыйындарда сунулган жана жарыяланган баяндамалар:

 1. "Байыркы уйгур жана азыркы кыргыз тилдериндеги лексикалык параллелдиктер" / "Юнусалиев окуулары - 2015" аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция. Бишкек, 24-25-декабрь. 2015
 2. Фуйу кыргызчасы, хакасча, тува жана кыргыз тилинде өткөн чакты туюндуруучу –çIk (-çI) мүчөсү жана анын фонетикалык варианттары // VII. Uluslararası Türkoloji Kongresi. Tehlikedeki Türk Dilleri. Казакстан 2017-ж. 18-20 Октябрь, 182-187-бб.

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1.  Байыркы уйгур тилинде эр- жардамчы этиши жана анын азыркы кыргыз тилиндеги эквиваленти // Наука, новые технологии и инновации кыргызстана № 3, 2017, 251-254-бб.
 2.  

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

 1.    Кыргыз жана байыркы уйгур тилдеринде II жак буйрук ыңгай формалары // Академик Б. Орузбаеванын 95 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференциянын материалдары. Бишкек, 27-февраль, 2020. 204-209-бб.
 2.   

которгон макалалары:

 1.  
 2.  

 

Башка рецензиясыз макалалары:

 1. Байыркы уйгур тилинде жазылган «Ак ниет жана кара ниет ханзаадалар» аңгемесинин лексикасы // Известия Вузов Кыргызстана № 3, 2017, 227-231-бб.
 2.  

КИТЕПТЕР:

Китеп авторлугу:

 1.   
 2.   

Китепте бөлүм:

 1. "Burul SAGINBAYEVA" Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları. Dilciler. 2. cilt. Editör. Ahmet BURAN. AKÇAĞ YAYINLARI. Ankara 2019. 823-826-ss.
 2.   

Которгон китептери:

 1.   
 2.   

Китеп редакторлугу:

 1.   
 2.   

Сөздүк:

 1.  «Кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча сөздүк», Бишкек, 2015.

 

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Панелдер:

 1.   
 2.  

Семинарлар:

 1.   «Языковая политика и языковые процессы на постсоветском пространстве» РУДН, 17-22-апрель. Бишкек, 2017.

  ТВ жана радиоберүүлөр:

 1.  
 2.  

 

(Башкача пункт аталыштары менен кошумчаларды жазса болот)

ДОЛБООРЛОР :

 1.  
 2.   

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 1.  
 2.  

ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮКТӨРҮ:

 1.   
 2.   

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР:

 1.  
 2.