Декан

Проф. др. Хасан Гүзелбектеш

 

Декандын орун басары

 

 

Факультет катчысы

Солтобай ЗАРИПБЕКОВ
 

Факультеттин башкаруу кеңеши

Проф. др. Хасан Гүзелбектеш

Проф. др. Аскарбек ТҮЛӨБАЕВ

Доц. др. Абдулкадир Кескин 

Доц. др. Мурат Карахан

Изилдөө борборунун (клиника) жоопкери

Проф. др. Мурат КИБАР