Декан

Проф. др. Хасан Гүзелбектеш

 

Декандын орун басары

и.о. доц. др. Шамил Сефергил

Факультет катчысы

Солтобай ЗАРИПБЕКОВ
 

Факультеттин башкаруу кеңеши

Проф. др. Хасан Гүзелбектеш

Проф. др. Аскарбек ТҮЛӨБАЕВ

Проф. др. Мурат Карахан

Доц. др Дагыстан Шимшек

Доц. др. Билал Демирхан

и. о. доц. др. Билгинер Туна

Изилдөө борборунун (клиника) жоопкери

Проф. др. Мурат КИБАР