Студенттердин жалпы саны

 

Факультет

Э

К

Жалпы

Ветеринария  факультети

     

Даярдоо курсу

12

14

26

1-курс

12

12

24

2-курс

9

12

21

3-курс

6

8

14

4-курс

8

5

13

5-курс

5

9

14

Жалпы

52

60

112

 

 

Чет өлкөлүк студенттердин саны

 

Факультет

E

K

Жалпы

Ветеринария факультети

14

3

17

Жалпы

14

3

17

 

 

Илимий изилдөөлөр (2013-2014 жж.)

 

Иш чаралардын түрү

Даана

1

SCI журналдарда жарык көргөн макалалар саны

15

2

SCI журналдарда басуудагы макалалар саны

3

3

Эл аралык журналдарда чыккан макала саны 

2

4

Эл аралык журналдарда басуудагы макалалар саны

3

5

Изилдөө мөөнөтү аяктап, жыйынтыктоо этабындагы илимий иш-чаралардын саны

31

6

Басылып чыккан китептердин саны

2

7

Изилдөөдөгү долбоорлордун саны

7