Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
ÇİN-100 Кытайча (Даярдоо) Çince (Hazırlık) 1 20 + 0 20 3
Курстун деңгээли Кесиптик
Курстун түрү Талаптуу
Курстун мугалими Салия Вайсканова
Курстун тили Кытайча
Жардамчылар Кытай тили
Аудитория AZ-12
Курстун максаты Айтылышы 1. Күнүмдүк баарлашууда акырындык менен табигый жана жылмакай айтылуу жана интонацияга жетишүү; 2. Өзгөчө маанини билдирүү үчүн үн, интонация, басым жана башка каражаттарды колдоно билүү; 3. Кытай тилинин ритмин жана ыргагын кеңири түшүнүү. Лексика 1. HSK 2-деңгээлинин 300 лексикасын өздөштүрүп, аларды угуу, сүйлөө, окуу жана жазуу көндүмдөрдө колдонуу; 2. Кытай тамгаларынын үлгүсүн түшүнүү; 3. Yндү, форманы жана маанини туура колдонуу; 4. Тааныш болгон темалардын алкагында баарлашуу же билдирүү үчүн ылайыктуу сөздөрдү тандай билүү. Грамматика 1. Кытай тилинин негизги сөз тартибин өздөштүрүү; 2. Бир нече негизги грамматиканы өздөштүрүү; 3. Жалпы риторика ыкмаларын өздөштүрүү; 4. Текстте тактоочтордун жана байламталардын колдонулушун өздөштүрүү. Темалар 1. Өздөштүрүлгөн темаларды баарлашууда колдоно билүү; 2. Кытайдын салттуу маданиятын түшүнүүнү тереңдетүү.