Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
GID-232 БИОХИМИЯ BİYOKİMYA 4 3 + 0 3 4
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Бул сабакты окуу менен студенттер төмөнкү билимдерди алышат:: 1. тирүү организмдердин курамына кирген химиялык кошундулардын биологиялык ролу, тамак-аштык мааниси, түзүлүшү жана касиеттери; 2. тирүүлүктүн негизин түзүүчү негизги зат алмашуу процесстери; 3. ферменттер, айыл чарба чийки заттарын сактоодо жана кайра иштетүүдө болуп өтүүчү процесстерди жөнгө келтирүүдө алардын ролу; 4. тамак-аш өнөр жайынын технологиялык процесстерин жакшыртууда жана жаңы рационалдуу схемаларды түзүүдө биохимиянын ролу; 5. конкрентүү технологиялык маселелерди чечүү үчүн алынган билимдерди чыгармачылык менен колдонуу.