Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II BİTİRME TEZİ II 8 1 + 4 3 3
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Студенттердин өз алдынча изилдөө жүргүзүүгө үйрөтүү; Студенттерди коллектив менен чогуу иш алып барууга үйрөтүү; Университеттен алган теориялык билимин иш жүзүндө колдонууга үйрөтүү; теориялык жана практикалык билимин системалаштыруу; Жалпы теориялык темаларды сындоо, изилдөө, анализдөө жана синтездөө; Дипломдук иш темаларын актуалдуу жана оригиналдуу тармактардан тандап, студенттерди иш чөйрөсүнө даярдоо; Дипломдук иштин изилдөөнүн негизинде жана жаңыча изилдөө ыкмаларын колдонуу менен даярдалышына көбүрөөк көңүл буруп, студенттин жөндөмдүүлүгүн өркүндөтүү; Студенттин карьердик тепкичтерде жогорулашына өбөлгө түзүү