Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-409 ТЕАТР ДОЛБООРУ ЖАНА ТЕХНИКАСЫ II SAHNE TASARIM TEKNİĞİ II 7 1 + 2 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Мимесис моделиндеги байыркы дүйнөнүн театрынын түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү.
2. Апта Театрондун түзүлүшү, акустикалык жабдылышы, орхестра жана скена.
3. Апта Диегесис моделиндеги театрдын түзүлүшү.
4. Апта Диегесис жана мимесис моделиндеги театрлардын мейкиндигинин өзгөчөлүктөрү, окшоштуктары.
5. Апта Мимесис моделиндеги театрды жасалгалоонун эволюциясы. Байыркы дүйнөнүн театрынын тартып (Эсхилдин, Софоклдын жасалгалары) кийинки мезгилдердеги сахна мейкиндигин жасалгалоо өзгөчөлүктөрү.
6. Апта Орто кылымдагы театрдын оюн-зоогу өтүүчү жайлар. Чиркөө театры, ярмарка театры,көчө театры, айыл театрынын (пастораль) уюшулуу өзгөчөлүктөрү.
7. Апта XIX кылымдын экинчи жарымынан кийинки Э. Золя, Г. Ибсен баштаган жаңы драматургиянын жана Андреа Антуандын эстетикасынын сценографияга, сахна техникасына тийгизген таасири. Крэгдин сценографиясы жана сахна мейкиндигин уюштурууга карата көркөм-эстетикалык көз караштары.Крэгдин МХТдагы “Гамлетинин” сахна мейкиндигин пайдалануудагы өзгөчөлүгү
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Тоталитардык доордун театрынын сахна жасалгалоосунун негизги тенденциялары.
10. Апта Театр имаратындагы революция:туюк сахна жана Дэвид Гаррик баштаган реформанын кийинки кылымдарда, азыркы мезгилге чейин трансформацияланышы.
11. Апта Макс Рейнхарддын сахна мейкиндигин уюштура билүүсүнүн өзгөчөлүгү жана анын байыркы дүйнөнүн театр эстетикасын пайдаланууга умтулганынын перпективасыздыгы.
12. Апта Диегесис моделиндеги театрдын мейкиндигинин 20-кылымдагы трансформацияланышы (кыргыздын эпикалык театрынын мисалында).
13. Апта 20-кылымдын театрынын сахна мейкиндигин уюштуруусунун негизги багыттары.
14. Апта 20-кылымда чакан формадагы сахналардын келип чыгуу муктаждыгы. Немирович-Данченконун театрга берген аныктамасынын эвоюцияланышы.
15. Апта Юрий Любимов, Искендер Рыскулов, Андрей Борисов, Эймунтас Някрошюс, Фарух Касымов, Какажан Ашыров, Марат Козукеевдин сахна мейкиндигин пайлануу өзгөчөлүктөрү.
16. Апта Финалдык сынак.