Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TTR-152.01 Түрк тилинин практикалык курсу II Uygulamalı Türkiye Türkçesi II 2 2 + 4 4 9
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта 1-апта Түрк тилинин агглютинативдүү тил экендигин жана анын дүйнө тилдеринин арасындагы ордун баса көрсөтүү; уңгу жана мүчөлөрдүн аткарган кызматтарын мисалдар аркылуу, тийиштүү деп эсептелген учурларда башка тилдер менен салыштыра үйрөтүү.
2. Апта Түрк тилиндеги мүчөлөр. Куранды мүчөлөр жана аларга байланыштуу морфологиялык талдоолор.
3. Апта Куранды мүчөлөр жана аларга байланыштуу морфологиялык талдоолор.
4. Апта Куранды мүчөлөр жана аларга байланыштуу морфологиялык талдоолор.
5. Апта Атоочтуктар, чакчылдар. Морфологиялык талдоо.
6. Апта Көптүк, таандык, жөндөмө мүчөлөрү. Морфологиялык талдоо.
7. Апта Көптүк, таандык, жөндөмө мүчөлөрү. Морфологиялык талдоо.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Этиштик категориялар. Морфологиялык талдоо.
10. Апта Этиштик категориялар. Морфологиялык талдоо.
11. Апта Этиштик категориялар. Морфологиялык талдоо.
12. Апта Жардамчы этиштер. Морфологиялык талдоо.
13. Апта Жардамчы этиштер. Морфологиялык талдоо.
14. Апта Куранды жана уланды мүчөлөрдү камтыган морфологиялык түзүлүштөрдү этимологиясы менен кошо диахрондук жана синхрондук деңгээлде талдоо.
15. Апта Куранды жана уланды мүчөлөрдү камтыган морфологиялык түзүлүштөрдү этимологиясы менен кошо диахрондук жана синхрондук деңгээлде талдоо. Чет тилден кирген сөздөргө эквивалент табуу иш-аракеттери менен тааныштыруу.
16. Апта Финал сынагы