Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TTR-266 Котормо теориясы Çeviri Teorileri 4 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Котормо - тил аралык жана маданият аралык байланыштын түрү.
2. Апта Котормо жана котормо таануунун тарыхынын негизги этаптары
3. Апта Котормо теориясынын өнүгүүсү.
4. Апта Котормонун жалпы, жеке жана атайын теориясы.
5. Апта Котормо теориясынын негизги түшүнүктөрү.
6. Апта Котормодо моделдөө.
7. Апта Котормонун негизги түрлөрү: окуу, жазуу.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Котормодо эквиваленттүүлүк жана адекваттуулук.
10. Апта Котормодогу текстин прагматикалык адаптациялоо.
11. Апта Которуудагы тексттин стили, түрү.
12. Апта Тексттердеги улуттук маданияттын көрсөткүчтөрү.
13. Апта Котормодогу трансформациялар (лексикалык)
14. Апта Котормодогу трансформациялар (морфологиялык)
15. Апта Котормодогу трансформациялар (синтаксистик)
16. Апта Котормодогу трансформациялар (синтаксистик)