Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TTR-465 Салыштырма грамматика Karşılaştırmalı Dil Bilgisi 7 1 + 2 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Түрк жана орус тилдеринин грамматикаларын изилдөө тарыхы.
2. Апта Түрк жана орус тилдеринин типологиялык өзгөчөлүктөрү.
3. Апта Түрк жана орус тилдериндеги үндөрдү классификациялоо жана өзгөрүүлөрү.
4. Апта Түрк жана орус тилдериндеги грамматикалык категориялар.
5. Апта Түрк жана орус тилдеринде сөз жасоо жолдору.
6. Апта Түрк жана орус тилдериндеги сөздөрдүн өзгөрүүлөрү.
7. Апта Түрк жана орус тилдериндеги сүйлөө бөлүктөрүнүн функционалдык өзгөчөлүктөрү
8. Апта Ара сынак
9. Апта Түрк жана орус тилдериндеги зат атоочтун жана сын атоочтун морфологиялык жана функционалдык өзгөчөлүктөрү.
10. Апта Түрк жана орус тилдериндеги этиштин морфологиялык жана функционалдык өзгөчөлүктөрү.
11. Апта Түрк жана орус тилдериндеги ат атоочтордун жана атоочтордун морфологиялык жана функционалдык өзгөчөлүктөрү.
12. Апта Түрк жана орус тилдериндеги кызматчы сөздөрдүн морфологиялык жана функционалдык өзгөчөлүктөрү
13. Апта Түрк жана орус тилдеринде сөз айкаштары.
14. Апта Түрк жана орус тилдериндеги сүйлөмдөрдүн түрлөрү жана сүйлөм мүчөлөрү.
15. Апта Түрк жана орус тилдериндеги сүйлөмдөрдү талдоо өзгөчөлүктөрү.
16. Апта Финал сынагы